токтом №19/3 25-январь 2016-жылы расмий түрдө жарыяланды.

Админ
Автору Админ January 25, 2016 12:52

20-январь   2016-жыл                    № 19/3                                   Кербен   шаары

 

           Кербен   шаардык   Кенешинин   VI чакырылышынын  

                          кезексиз он тогузунчу сессиясы

                                                                    Т О К Т О М

«Кербен шаарынын ардактуу атуулу» наамын берүү тартиби   жана «Кербен шаарынын көчөлөрүнө, социалдык – маданий  жана башка обьектилерине даректерди ыйгаруу жана өзгөртүү тууралуу» жоболорду бекитүү жөнүндө

    Кербен шаарында «Кербен шаарынын ардактуу атуулу» наамын берүүнүн жана кыймылсыз мүлк   обьектилерине даректерди ыйгаруунун тартибин бир эрежеге киргизүү  жана жеке менчик соода,тейлөө,кызмат көрсөтүү ишканаларына (дүкөн, күркөө, АЗС, бутик, ашкана ж.б.) өз алдынча аталыш берилип, Кербен шаарынын тургундарынын намысын козгогон аталыштарды иретке келтирүү максатында, КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 22-октябрындагы «КР даректерди ыйгаруу жана даректүү каттоону жүргүзүү тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» № 610 токтомуна жана Кербен шаардык Кеңешине мыйзамдуулук боюнча туруктуу комиссиясынын 2016-жылдын 18-январындагы № 20 токтомуна негиз, Кербен шаардык Кеңешинин VI-чакырылышынын кезексиз он тогузунчу   сессиясы                                                                                                                                                                       

                                             ТОКТОМ   КЫЛАТ :

 1. Төмөнкүлөр бекитилсин:
  – «Кербен шаарынын ардактуу атуулу» наамын берүү жөнүндө жобо;(тиркеме № 1)
  – Кербен шаарынын көчөлөрүнө,социалдык маданий жана башка обьектилерине даректерди ыйгаруу жөнүндө жобо (тиркеме № 2).
 2.  Кербен шаарынын мэриясына, өз убагында даректерди каттоого алууну уюштуруу жана тиешелүү документтик материалдарга тактоо, өзгөртүү жүргүзүп туруу жагы жүктөлсүн.
 3.   Аксы райондук архитектура жана курулуш башкармалыгына, Кербен шаарынын аймагында жеке менчик соода, тейлөө, кызмат көрсөтүү ишканаларына (дүкөн, күркө, АЗС, бутик, ашкана ж.б.) өз алдынча коюлган аталыштарды иретке келтирип, тартипке салуу максатында, алардын архитектуралык-курулуш документтерин даярдоодо долбоордун аталышы так көрсөтүлсүн жана аталыш Аксы РМАнын тил боюнча адиси, Кербен шаардык Кеңеши менен макулдашуу аркылуу  жүргүзүлсүн.
 4. Аксы райондук үй-бүлөлүк дарыгерлер борборуна,Кербен шаарында жайгашкан бардык тейлөө жана кызмат көрсөтүү мекемелеринин жетекчилерине жана Кербен шаарынын мэриясына, «КР жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» КР Мыйзамынын 36-беренесинин 2-пунктуна негиз, «Кербен шаарынын ардактуу атуулу» наамын алган атуулдарга ЖОБОдо каралган жеңилдиктерди камсыз кылуу тапшырылсын жана калкты тейлеген бөлүмдөрдүн күтүү жайларына бул наамдын ээсин кезексиз тейлөө жөнүндө кулактандыруу илүү жагы эскертилсин.
 5. Токтом «www. Kerben.Aksy. kg» веб-сайтында жарыялансын.
 6. Бул токтом мамлекеттик реестрге   киргизүү жана каттоо үчүн Жалал-Абад областтык юстиция башкармалыгына жөнөтүлсүн.
 7. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы мыйзамдуулук боюнча туруктуу комиссиянын төрагасы Ж.Шакиевге жүктөлсүн.

                 Кербен шаардык                                                                                      

                 Кеңешинин төрагасы:                                            К.Бостонов

 

                                                                                       Тиркеме   № 1                     

                                     Кербен шаардык Кеңешинин   2016 жылдын        

                                  20-январындагы    № 19/3 токтому менен бекитилген

   «Кербен шаарынын ардактуу атуулу» наамын

                                        берүү   тартиби жөнүндө

                                                                   ЖОБО

 1. I. Жалпы жоболор

1.1.Ушул,«Кербен шаарынын ардактуу атуулу» наамын берүү тартиби жөнүндө     жобо (мындан ары жобо) «Кербен шаарынын ардактуу атуулу» наамын (мындан ары наам) берүүнүн тартибин аныктайт.
1.2.Бул жобонун күчү Кербен шаарынын аймагына жайылтылат.
1.3. «Кербен шаарынын ардактуу атуулу» наамын ыйгаруу төмөнкү жол-жоболордун тутумун камтыйт:
 -наамды ыйгаруунун  шарттары
– талапкерлерге коюлуучу талаптар;
 -талапкерлерди сунуштоо тартиби;
– «Кербен шаарынын ардактуу атуулу» наамынын ээсине берилүүчү өзгөчө укуктар

 1. II. «Кербен шаарынын ардактуу атуулу» наамын   ыйгаруунун   шарттары

2.1.Жылына бир жолу шаардык элдик курултайынын сунушу же айрым учурда шаардагы   элдик пункттарда жашаган жергиликтүү жамааттардын чогулуштарынын сунушу менен, Кербен шаардык   Кеңештин сессиясынын чечиминин негизинде берилет.
2.2.Наамга сунуштоо демилгечилер тобу тарабынан жүргүзүлөт жана Кербен шаарынын айылдарында жергиликтүү башкаруунун жамааттарынын же элдик курултайдын   делегаттарынын колдоосуна ылайык наам ыйгаруу каралат.

                  III. «Кербен шаарынын ардактуу атуулу»               

              наамына    көрсөтүлгөндөргө коюлуучу талаптар

3.1. «Кербен шаарынын ардактуу атуулу» наамы Кербен шаарынын аймагында 15 жылдын кем эмес жашап жана иштеген, шаар үчүн өзгөчө эмгек сиңирген жергиликтүү өз алдынча башкаруунун мүчөсү алышы мүмкүн.
– Кербен шаарынын экономикалык-маданий жана коомдук-социалдык турмушуна өзгөчө салымы тиешелүү материалдар менен тастыкталат.
3.2. «Кербен шаарынын ардактуу атуулу» наамы бир гана айылдын эмес,бүтүндөй шаардын экономикалык-маданий жана коомдук-социалдык турмушуна өзгөчө салым кошкон (жергиликтүү өз алдынча башкаруунун мүчөсүнө) атуулга ыйгарылат:
– бир жолудан кем эмес айылдык, шаардык, райондук Кеңештин депутаттыгынашайланган;
– өзүнүн иштеген милдеттерин жана эл тарабынан жүктөлгөн милдеттерин   аткарууда жогорку жоопкерчилик менен мамиле жасаган;
 – өсүп келе жаткан муундарды окуутууда жана тарбиялоодо өзгөчө натыйжаларга жетишкен;
– калктын саламаттыгын сактоо тармагында өзгөчө натыйжаларды камсыз кылган;
 – коомдук тартипти чыңдоодо өзүнүн жеке катышуусу менен өзгөчө салымын кошкон;
 – шаардын коомдук-маданий жана элдик чыгармачылыкты өнүктүрүүгө өзгөчө жеке өзүнүн салымын кошкон;
– шаардын чарбалык-экономикалык өнүгүшүнө өзгөчө салымын кошкон ;
– жогоруда саналган көрсөткүчтөр менен катар жергиликтүү   коомдоштуктун Уставынын талаптарын так аткарууда коомдук пайдалуу эмгекте активдүү   катышууда жана кайрымдуулук иштеринде өзүн көрсөткөн, жеке жана үй-бүлөдө, үйдү жана чарбачылыкты үлгү болорлук деңгээлде күтө билген,жүрүш-турушу менен таанылган, коомго зарыл болгон өзгөчө тейлөөдө кызматтарын көрсөткөн;
– сот жообуна тартылбаган атуулдар
3.3.Шаардык Кеңештин чечими менен «Кербен шаарынын ардактуу атуулу» наамы жашына жана стажына карабастан эмгектеги коомдук турмуштагы каармандык иштери үчүн жергиликтүү өз алдынча башкаруунун коомдоштук мүчөлөрүнө, ошондой эле райондун экономикасын, маданиятын, социалдык турмушун өнүктүрүүдө жана жаштарды тарбиялоодо өзгөчө эмгек сиңирип, элдин жыргалчылыгы үчүн иштеп татыктуу эс алууга чыккан ардагерлерге жана пенсионерлерге берилиши мүмкүн.
3.4. «Кербен шаарынын ардактуу атуулу» наамы шаардын аймагында төрөлүп, Кыргызстандын атуулу болгон, бирок жүйөлүү себептер менен аймагынан сырткары жерде жашап жана иштеп жүрсө дагы шаардын экономикалык-социалдык,маданий жактан онүгүшүнө өзүнүн жеке өзгөчө жана көрүнүктүү салымын кошкон инсандарга берүүгө болот.

 1. IV. «Кербен шаарынын ардактуу атуулу» наамына сунуштоонун тартиби жөнүндө  

4.1. «Кербен шаарынын ардактуу атуулу» наамы  ыйгаруу жөнүндөгү маселе айрым  атуулдардын же айыл башчылардын жеке демилгеси менен, жергиликтүү коомдоштуктун   Уставынын 10-бөлүгүнүн 2 жана 3 пункттарынын негизинде, элдик конуштардын,   айылдардын 18 жаштан жогорку жашоочуларынын өкүлдөрү катышкан чогулуштарда ага катышкан атуулдардын жарымынан кем эмесинин ачык добуш берүүсү аркылуу   (же шаардын курултайында чечим кабыл алуу менен) берилет, айылдык Кеңештерге сунушталат жана демилге көтөргөн айылдан башка айылдардын айыл башчысы элдин пикирин иликтеп,тактап чыгып   кошумча сунуш берүүсү мүмкүн.
 4.2. Кербен шаарынын айылдарында өткөрүлүүчү жыйындарга Кербен шаардык Кеңешинин тиешелүү туруктуу комиссиясынын депутаттарынын катышуусу шарт.
4.3.Жалпы чогулуштун курултайдын чечими шаардык Кеңеште каралып,тиешелүү чечим шаардык Кеңештин туруктуу комиссиясынан өткөндөн кийин материалдар шаардык Кеңештин сессиясында токтом кабыл алгандан кийин күчүнө кирет.
4.4. «Кербен шаарынын ардактуу атуулу» деген наамга татыктуу болгон инсанга «Кербен шаарынын ардактуу атуулу» деген жазуусу бар лента жана күбөлүк шаардык Кеңештин сессиясында тапщырылат.    

 1.           V. «Кербен шаарынын ардактуу атуулу»  наамына
                      ээ болгон   инсандардын өзгөчө укуктары    

5.1.Шаарда өткөрүлгөн чогулуштардын ардактуу президиумуна шайланат. 
5.2.Шаардын аймагында тендерден өткөн маршруттук автобустарда акысыз жүрөт.
 5.3.Медициналык жана башка тейлөөгө кезексиз укугунан пайдаланылат.
5.4.Кербен шаарынын аймагында өткөрүлүүчү ар кандай социалдык-маданий иш-чараларга,  салтанаттарга кадырлуу конок катары чакырылат.
5.5.Турмуш-тиричиликтин каттуу калдыктарын чыгаруу үчүн жыйымдан 100% (акысыз чыгарылат) бошотулат.

 

Кербен шаардык Кеңешинин                                                                       жооптуу катчысы:                                                        Д.Алиев

 

                                                                       Тиркеме   № 2
                    Кербен шаардык Кеңешинин   2016-жылдын
             20-январындагы № 19/3 токтому менен бекитилген

«Кербен шаарынын көчөлөрүнө, социалдык – маданий (мектеп, ооруукана,    ФАП,маданият үйлөрү,клубдар) жана башка чакан объектилерине даректерди ыйгаруу  жана өзгөртүү   жөнүндө

ЖОБО

                           I. Жалпы жоболор

1.1.Ушул, Мектеп, ооруукана, ФАП, маданият үйлөрү, клубдар, көчөлөр жана   башка чакан обьектилерге даректерди ыйгаруу жана өзгөртүү жөнүндө жобо    (мындан ары жобо) Мектеп, ооруукана, ФАП, маданият үйлөрү, клубдар, көчөлөр жанабашка чакан обьектилерге даректерди ыйгаруу жана өзгөртүү тартибин аныктайт.
 1.2.Бул жобонун күчү Кербен шаарынын аймагына жайылтылат.
1.3. Мектеп, ооруукана, ФАП, маданият үйлөрү, клубдар, көчөлөр жана башка чакан обьектилерге даректерди ыйгаруу жана өзгөртүү төмөнкү жол-жоболордун тутумун камтыйт:
 – наамды ыйгаруунун шарттары  талапкерлерге коюлуучу талаптар;
талапкерлерди сунуштоо тартиби;

II. Мектеп, ооруукана, ФАП, маданият үйлөрү, клубдар, көчөлөр жана  башка чакан обьектилерге даректерди ыйгаруу жана өзгөртүүнүн шарттары

2.1.Кербен шаарынын ар бир элдик пункттарында жашаган жергиликтүү жамааттардын чогулуштарынын сунушу менен, Кербен шаардык   Кеңештин сессиясынын чечиминин негизинде берилет.
2.2.Наамга сунуштоо демилгечилер тобу тарабынан жүргүзүлөт жана Кербен шаарынын ар бир айылындагы жергиликтүү башкаруунун жамааттарынын колдоосуна ылайык наам ыйгаруу каралат.
2.3.Бир элдүү пунктун аймагында   кыймылсыз мүлк объектилеринин бирдей даректерин жана бир көчөгө эки аталыш берүүгө жол берилбейт.

                                 III. Даректерди ыйгарууда коюлуучу талаптар

3.1.Кербен шаарынын аймагында 15 жылдын кем эмес жашап жана иштеген, шаар үчүн өзгөчө эмгек сиңирген, аты аталган тармакта же болбосо партиялык, советтик, кызматта, эл чарбасынын тармактарында үзгүлтүксүз эмгектенген, аты коюла турган обьекти үчүн көрүнүктүү жардам көрсөткөн, эмгеги сиңген кадыр-барктуу, шаардык Кеңешке кеминде бир жолу депутат болгон, өкмөттүк бир орден же медалы же Грамота менен сыйланган жергиликтүү өз алдынча башкаруунун мүчөсү алышы мүмкүн.
 – Кербен шаарынын экономикалык-маданий жана коомдук-социалдык турмушуна өзгөчө салымы тишелеүү материалдар менен тастыкталат.
3.2. Даректерди ыйгаруу бир гана айылдын эмес,бүтүндөй шаардын экономикалык-маданий жана коомдук-социалдык турмушуна өзгөчө салым кошкон (жергиликтүү өз алдынча башкаруунун мүчөсүнө) атуулга ыйгарылат:
– бир жолудан кем эмес айылдык, шаардык, райондук Кеңештин депутаттыгына шайланган;
– өзүнүн иштеген милдеттерин жана эл тарабынан жүктөлгөн милдеттерин   аткарууда жогорку жоопкерчилик менен мамиле жасаган;
– өсүп келе жаткан муундарды окуутууда жана тарбиялоодо өзгөчө натыйжаларга жетишкен;
– калктын саламаттыгын сактоо тармагында өзгөчө натыйжаларды камсыз кылган;
 – коомдук тартипти чыңдоодо өзүнүн жеке катышуусу менен өзгөчө салымын кошкон;
– шаардын коомдук-маданий жана элдик чыгармачылыкты өнүктүрүүгө өзгөчө жеке өзүнүн салымын кошкон;
– шаардын чарбалык-экономикалык өнүгүшүнө өзгөчө салымын кошкон ;
– жогоруда саналган көрсөткүчтөр менен катар жергиликтүү   коомдоштуктун Уставынын талаптарын так аткарууда коомдук пайдалуу эмгекте активдүү   катышууда жана кайрымдуулук иштеринде өзүн көрсөткөн, жеке жана үй-бүлөдө, үйдү жана чарбачылыкты өзүнүн үлгү болорлук жүрүш-турушу менен таанылган, коомго зарыл болгон өзгөчө тейлөөдө кызматтарын көрсөткөн;
– сот жообуна тартылбаган атуулдар
3.3.Шаардык Кеңештин чечими менен жашына жана стажына карабастан, эмгектеги коомдук турмуштагы каармандык иштери үчүн жергиликтүү өз алдынча башкаруунун коомдоштук мүчөлөрүнө, ошондой эле райондун экономикасын, маданиятын, социалдык турмушун өнүктүрүүдө жана жаштарды тарбиялоодо өзгөчө эмгек сиңирип, элдин жыргалчылыгы үчүн иштеп татыктуу эс алууга чыккан ардагерлерге жана пенсионерлерге берилиши мүмкүн.
3.4. Кербен шаарынын аймагында төрөлүп, Кыргызстандын атуулу болгон, бирок жүйөлүү себептер менен аймагынан сырткары жерде жашап жана иштеп жүрсө дагы шаардын экономикалык-социалдык,маданий жактан онүгүшүнө өзүнүн жеке өзгөчө жана көрүнүктүү салымын кошкон инсандарга берүүгө болот.
3.5. Ал эми биринчи пунктка кирбеген документтер, архивдик материалдар кошумча материал катары кабыл алынып эсептелет.
3.6. Советтер союзунун,Социалдык Эмгектин баатырлары, Данк ордендеринин үч жолку ээси, эгерде ал бул титулдардын бирине гана ээ болсо, 1-2 пунктка туура келбеген учурда да сунуш кылынат.

 1. IV. Жобону аткаруу үчүн кошумча сунуштар

1.Ат коюу жана өзгөртүү жөнүндөгү маселелер шаардык Кеңеш аркылуу чечилет.  Ат коюу боюнча айрым депутаттар, атуулдар шаардык Кеңешке кайрылган учурда, шаардык Кеңеш аты коюла турган инсандарды Жобого ылайык деп табышканда кандидатураны шаардык Кеңештин туруктуу комиссиясы менен карап көрүп, татыктуу деп эсептелген кандидатураны Элдик жыйындын кароосуна сунуш кылат. Элдик жыйындын чогулушуна шаардык Кеңештин туруктуу комиссиясынын мүчөсү, шаардык Кеңештин жооптуу кызматкери сөзсүз катышууга тийиш. Ансыз чогулуштун токтому негизсиз деп табылат   жана шаардык Кеңештин сессиясына сунуш кылынбайт.
2. Чогулуш, ат коюла турган элдүү конушка же обьектилерге гана тиешелүү 18 жаштан жогорку атуулдарынын (эгер 500-1500гө чейин болсо) өкүлдөрү, же болбосо үчтөн экисинен кем эмесинин катышуусунда ачык добуш берүү менен колго салынып токтом кабыл алынат.
3. Бул маселеде тууганчылык, уруу бөлүштүрүү же кандайдыр бир топтун жеке кызыкчылыгын көздөгөн максатта үгүт жүргүзүүгө, кол чогултууга же башка Мыйзамсыз документтерди жыйноого тыюу салынат. Мындай аракеттер кылмыш катары эсептелиши мүмкүн же болбосо ат коюла турган инсан жөнүндөгү чечимдер жокко чыгарылып, анын кандидатурасы алынып салынат.
4.Көчөлөргө,ФАП,клуб, китепкана, көпүрө жана башка кичи обьектилерге ат коюу жөнүндөгү чечимдер жогорудагы критерийлердин негизинде шаардык Кеңештердин сессияларында бекитилгенден кийин күчүнө кирет.
5.Муниципалдык менчикке таандык эмес обьектилерге даректерди ыйгаруу шаардык Кеңештин токтому бекитип берүү үчүн Аксы районунун жергиликтүү Кеңештеринин депутаттарынын кошмо жыйынынын кароосуна жиберилет.
6.Дыйкан чарбалардын,мектептердин,оорууканалардын жамааттарынын чечимдери ат коюуга кошумча документ катары кабыл алынат.

 

Кербен шаардык Кеңешинин
жооптуу катчысы:                                                                    Д.Алиев

Админ
Автору Админ January 25, 2016 12:52