Токтом №24/6 29-август 2016-жылы расмий турдо жарыяланды

Админ
Автору Админ August 30, 2016 08:27

16-август   2016-жыл                                                                               № 24/6                                                                     Кербен   шаары


                                                    Кербен   шаардык Кенешинин   VI чакырылышынын  кезектеги жыйырма төртүнчү сессиясы

                                                                                                                     Т О К Т О М

 Аксы райондук прокуратуранын Кербен шаардык Кеңешинин 2016-жылдын 1-июнундагы “Кербен шаарынын Устукан айылындагы ФПС жерлеринин жана Кербен шаарынын тургуну К.Жороева, А.Абдыкадыров иштетип жаткан жерлердин мыйзамдуулугун териштирүү боюнча   комиссия түзүү   жөнүндө № 23/1 токтомунун 4-пунктун жокко чыгаруу тууралуу” каршы пикири жөнүндө

 Кербен шаардык Кеңеши белгилейт:
Кербен шаардык Кеңешинин 2016-жылдын 1-июнундагы “Кербен шаарынын Устукан айылындагы ФПС жерлеринин жана Кербен шаарынын тургуну К.Жороева, А.Абдыкадыров иштетип жаткан жерлердин мыйзамдуулугун териштирүү боюнча   комиссия түзүү   жөнүндө” № 23/1 токтомунун   4-пунктун жокко чыгаруу тууралуу Аксы райондук прокуратурасы 20.07.2016-ж. № 11/1-580-16 каршы пикирин жөнөткөн.
Каршы пикирде аргумент катары КР жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө мыйзамынын 35-беренесин көрсөткөн. 35-берене Жергиликтүү Кенештердин ишин уюштуруучулук жактан камсыз кылуу, депутаттарга, туруктуу комиссияларга жардам көрсөтүүгө зарыл материалдарды даярдоо үчүн шаардык Кеңештерде түзулгөн аппарат кызматкерлеринин милдеттеринин абалын чагылдырат жана алардын ишин жөнгө салат.
Бул берене депутаттык жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун башка формаларын каржылоого тиешеси жок. Ошондой эле прокуратуранын каршы пикирин төмөнкү жагдайлардан улам   негизсиз деп эсептейт.
Депутаттык комиссия жана башка башкаруунун формаларын каржылоо төмөнкү мыйзамдар менен жөнгө салынат.
“Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун финансы-экономикалык негиздери жөнүндө” Мыйзамынын 14-беренесине негиз, “курултайларды, жыйналыштарды,жарандардын жыйындарын, аймактык коомдук өз алдынча башкаруунун жана жергиликтүү өз алдынча башкарууну ишке ашыруунун дагы башка формаларын каржылоо жергиликтүү коомдоштуктун уставдарына жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жергиликтүү Кеңештин чечиминин негизинде жүзөгө ашырылат”.
“КР бюджеттик укуктардын негизги принциптери жөнүндө” Мыйзамынын 37-беренесинде белгиленгендей,
-жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын чыгымдык милдеттенмелери – жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын бюджеттик милдеттенмелери , ал Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленип, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына берилген функцияларына ылайык пайда болот, аларды каржылоо жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жергиликтүү бюджеттеринен жүргүзүлөт. Жергиликтүү бюджеттердин каражаттары төмөндөгүлөргө багытталат:
– Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүгө.
– Мыйзам же жергиликтүү бюджеттен финансыланууга тийиш болгон жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ченемдик укуктук   актылары менен аныкталган башка иш-чараларга, ошондой эле бюджеттик ссудаларды берүүгө жана тындырууга, мамлекеттик акцияларды сатып алууга, муниципалдык менчикти менчиктештирүүгө байланыштуу операцияларды эске алуучу башка чыгымдарга.
Ал эми “КР ЖөБ жөнүндө” мыйзамынын 18-беренесинде жергиликтүү маселелердин бири
-муниципалдык менчикти башкаруу;
-жергиликтүү бюджетти түзүү, бекитүү жана аткаруу
Ошол себептен Кербен шаардык Кеңеши, өзүнүн муниципалдык мүлкүн өз менчигине кайтарып алуу боюнча күрөш жүргүзүү менен бирге комиссия түзүп, жогорудагы мыйзамдарга таянып, аларды сапар чыгымы менен камсыздоону мэрияга тапшырган. КР жогорудагы мыйзамдарына жана шаардык Кеңештин мыйзамдуулук боюнча туруктуу комиссиясынын 12.08.2016-ж. № 26 токтомуна негиз маселени карап жана талкуулап чыгып, Кербен шаардык Кеңешинин VI чакырылышынын   кезектеги жыйырма төртүнчү сессиясы

                                                                                                 ТОКТОМ   КЫЛАТ :

1.Аксы райондук прокуратуранын Кербен шаарынын Кеңешинин 2016-жылдын 1-июнундагы“Кербен шаарынын Устукан айылындагы ФПС жерлеринин жана Кербен шаарынын тургуну К.Жороева, А.Абдыкадыров иштетип жаткан жерлердин мыйзамдуулугун териштирүү боюнча   комиссия түзүү   жөнүндө”№ 23/1 токтомунун 4-пунктун жокко чыгаруу жөнүндө 20.07.2016-ж. № 11/1-580-16 каршы пикири негизсиз деп эсептелинсин.
2.Аксы райондук прокуратурасына, 20.07.2016-ж. № 11/1-580-16 каршы пикирин жокко чыгарып берүү сунушталсын.
3.Бул токтом мамлекеттик реестрге   киргизүү жана каттоо үчүн Жалал-Абад   областтык юстиция башкармалыгына жөнөтүлсүн.
4.Токтом «www.Kerben.Aksy.kg» веб-сайтында жарыялангандан кийин күчүнө   кирет.           
5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө   жагы   мыйзамдуулук боюнча  туруктуу   комиссиянын   төрагасы   Ж.Шакиевге   тапшырылсын.

                                                          Кербен   шаардык
                                                          Кенешинин төрагасы :                                                   К.Бостонов

 

 

 

 

 

 

Админ
Автору Админ August 30, 2016 08:27