Кербен шаардык Кенешинин 2017-жылдын 25-январындагы №2/1 токтому

Админ
Автору Админ January 27, 2017 08:54

Аксы  районунун  Кербен  шаардык  Кеӊешинин 
         VII чакырылышынын  кезектеги  экинчи  сессиясы

                                  Т О К Т О М

       Кербен  шаардык  Кеӊешинин  туруктуу  комиссияларын 
түзүү  жана 
анын  сандык, сапаттык  курамын  бекитүү  жөнүндө

«Жергиликтүү  өз  алдынча башкаруу  жөнүндө»КР  Мыйзамынын 32-беренесине 
ылайык, күн  тартибиндеги  маселени  карап  жана  талкуулап  чыгып,
Кербен  шаардык  Кеӊешинин  VII  чакырылышынын  кезектеги   экинчи  сессиясы

                                                   ТОКТОМ    КЫЛАТ :

 1. Кербен  шаардык  Кеӊешинин  саны  беш  болгон  туруктуу  комиссиялары  түзүлсүн  (№ 1  тиркеме).
 2. Туруктуу  комиссиялардын  сапаттык  курамы  бекитилсин  (№ 2  тиркеме).
 3. Туруктуу   комиссиялардын  биринчи  отурумунун  төрага,  анын  орун  басарларын  шайлаган 
  токтомдору  бекитилсин  жана 2017-жылга  иш-пландарын  түзүүнү   камсыз   кылышсын.
 4. Бул  токтом  мамлекеттик  реестрге   киргизүү  жана  каттоо  үчүн  Жалал-Абад
  областтык    юстиция   башкармалыгына   жөнөтүлсүн.
 5. Токтом  «www. Kerben.Aksy. kg»  веб-сайтында  жарыялансын.
 6. Бул  токтомдун  аткарылышын  көзөмөлдөө  жагы  төраганын  орун  басары 
  Ж.Шакиевге   жүктөлсүн.

 

               Кербен   шаардык  
               Кеӊешинин   төрагасы:                        Н.Шадыбеков        


                                                                                                 Тиркеме    № 1

Кербен  шаардык  Кеӊешинин
                                                                               2017-жылдын   25-январындагы
                                                                              № 2/1  токтому  менен  бекитилген

 

КЕРБЕН   ШААРДЫК  КЕНЕШИНИН  ТУРУКТУУ  КОМИССИЯЛАРЫ

        1. Экономика, бюджет  жана  финансы   маселелери  боюнча 
                                   туруктуу   комиссиясы

Компентенциясы :

      Экономика, бюджет, финансыга  байланышкан  жана  жергиликтүү 
башкаруунун  штат  бирдиктери  боюнча  маселелерди  карайт, социалдык-
экономикалык  стратегиялык  пландын  долбоорун  даярдоого  катышат,
ошондой  эле  Кеӊештин  чечимдерин  ведомстволук  аймакта  жайгашкан 
мекемелер, уюмдар  тарабынан  аткарылышына  контролдук  кылат.

        2. Мыйзамдуулук, регламент  жана  этика  маселелери  боюнча
                                    туруктуу  комиссиясы

Компентенциясы :

Шаардык  Кеӊештин  регламентин  жана  ага  өзгөртүүлөрдү   
киргизүүнү  иштеп чыгып,сессияга  сунуштайт,этика, арыздануу,даттануу,
укук,кылмыштуулук,коопсуздук  жана  мыйзамдуулуктун  сакталышы, ат  коюу 
боюнча  иштерди  карайт.Кеӊештин  чечимдерин  каттоо  ишканалары 
(Госрегистр, ЗАГС,РЭО,нотариус),сот, прокуратура, РОВД  мекемелери,
уюмдары  тарабынан  аткарылышына  көзөмөлдүк  кылат.

3. Өнөр  жай, транспорт, курулуш, архитектура  жана  соода  
                    маселелери 
боюнча  туруктуу  комиссиясы

Компентенциясы :

Өнөр  жай, курулуш, транспорт, архитектура  жана  соода  иштерине   
байланыштуу  маселелерди  карайт, даярдайт  жана  сессиянын  кароосуна 
киргизет. Кеӊештин  чечимдеринин  аткарылышын  көзөмөлдөйт.

4. Суу  ресурстары, муниципалдык  мүлк, экология  жана  агрардык
                           маселелер  боюнча  туруктуу  комиссиясы

Компентенциясы :

     Суу  чарбасына  жана  айыл  чарбасына, ошондой  эле  муниципалдык мүлккө,
экологияга, жайытка  байланышкан  маселелерди  карайт. Агрардык  саясатты  жүргүзөт.
Ушул  багыттагы  ведомстволук  аймакта  жайгашкан  ишканалар  тарабынан  Кеӊештин 
чечимдеринин аткарылышына  көзөмөл  жүргүзөт.

5.Социалдык, маданий, билим  берүү  жана  саламаттыкты  сактоо 
                      маселелери  боюнча  туруктуу  комиссиясы

Компентенциясы :

     Социалдык,маданий,билим-берүү,саламаттыкты  сактоого  байланышкан 
маселелерди  карайт. Шаардын  социалдык-экономикалык  өнүгүү   программасынын 
долбоорун  даярдоого  катышат.Ушул  багытта  Кеӊештин чечимдеринин  ведомстволук 
аймакта  жайгашкан  мекеме-уюмдар тарабынан  аткарылышына  көзөмөл  жүргүзөт.

 

                  Кербен  шаардык  Кеӊешинин  
                   жооптуу   катчысы:                        Д.Алиев

 


                                                                                                  Тиркеме    № 2

Кербен  шаардык  Кеӊешинин
                                                                                     2017-жылдын   25-январындагы 
                                                                                 № 2/1  токтому  менен  бекитилген
                  ТУРУКТУУ   КОМИССИЯЛАРДЫН   КУРАМДАРЫ

1. ЭКОНОМИКА, БЮДЖЕТ  ЖАНА  ФИНАНСЫ  БОЮНЧА
                      ТУРУКТУУ 
КОМИССИЯСЫ

1.Бостонов  Каныбек          –         «Мекеним  Кыргызстан» СП
2. Шабырова  Базаркан        –         «Мекеним  Кыргызстан» СП 
3. Момунов  Рысаалы          –         «Республика-Ата-Журт» СП – төрага
4. Озокеев  Эргешалы         –         «Республика-Ата-Журт» СП
5.Бактыяров  Мырзавали   –         «Кыргызстан» СП
6. Кожомкулов  Жеӊишбек –        «СДПК» СП – орун  басар
7. Рысбекова  Масуда          –         «Республика-Ата-Журт» СП

2. МЫЙЗАМДУУЛУК, РЕГЛАМЕНТ  ЖАНА  ЭТИКА
БОЮНЧА  ТУРУКТУУ 
КОМИССИЯСЫ 

1. Тасмаев  Топчубек           –         «Мекеним  Кыргызстан» СП
2. Наркулов    Азамат          –         «Бир  Бол» СП
3. Камбарова  Махабат        –         «Бир  Бол» СП – төрайым
4. Багышбеков  Эсен           –         «СДПК» СП – орун  басар
5. Жуманазаров  Жаныбек –         «СДПК» СП

3. ӨНӨР   ЖАЙ, ТРАНСПОРТ,  КУРУЛУШ   ЖАНА   СООДА  
БОЮНЧА 
ТУРУКТУУ  КОМИССИЯСЫ

1. Ормоналиев   Абдыкадыр        –           «СДПК» СП
2. Мамытова  Зарипа                     –           «Өнүгүү» СП – орун  басар
3. Нарбаев  Узеналы                      –           «Мекеним  Кыргызстан» СП – төрага
4. Айдарбеков  Нурпаис               –           «Бир  Бол» СП
5. Мырзаев  Абдырашит               –           «Кыргызстан» СП

4. СУУ   РЕСУРСТАРЫ, МУНИЦИПАЛДЫК   МҮЛК   ЖАНА  
АГРАРДЫК 
МАСЕЛЕ   БОЮНЧА   ТУРУКТУУ   КОМИССИЯСЫ

1. Шадиев  Умүтбек                      –           «Бир  Бол» СП
2.Айтмырзаев  Нурланбек           –           «Өнүгүү» СП – орун  басар
3. Сарыев  Ыманалы                     –           «СДПК» СП – төрага
4. Айылчиев  Сапаралы                –           «СДПК» СП
5. Урустемова  Айнура                 –           «СДПК» СП
6. Ташкулов  Чолпонкул               –           «Республика-Ата-Журт» СП

5. СОЦИАЛДЫК, МАДАНИЙ, БИЛИМ  БЕРҮҮ  ЖАНА 
САЛАМАТТЫКТЫ 
САКТОО   БОЮНЧА   ТУРУКТУУ   
                                  КОМИССИЯСЫ

1. Султанмуратов  Нурдин           –           «Кыргызстан» СП
2. Акылуева  Патикан                   –           «СДПК» СП
3. Исманов  Эсенбай                     –           «СДПК» СП
4. Койчубекова  Гулзат                 –           «СДПК» СП – төрайым
5. Алымбеков  Майрамбек           –           «Бир  Бол» СП – орун  басар


               Кербен  шаардык  Кеӊешинин 
               жооптуу   катчысы:                          Д.Алиев

 

 

 

 

 

 

 

                                         

Админ
Автору Админ January 27, 2017 08:54