Кербен шаардык Кенешинин 2017-жылдын 27-февралындагы № 3/5 токтому

Админ
Автору Админ March 17, 2017 09:10

Аксы   районунун   Кербен   шаардык   Кенешинин 
VII  чакырылышынын   кезектеги  үчүнчү  сессиясы

                                      Т О К Т О М

Кербен   шаарынын   мэриясынын  штат  бирдиктери  жөнүндө

Кербен  шаарында  жергиликтүү  маселелерди  жөнгө  салуу,айыл  башчылардын  статусун  аныктоо  жана 
аны  оперативдүү  башкаруу  жөнүндө  Кербен  шаарынын  мэриясынын 2017-жылдын 19-январындагы  кайрылуусун  жана
шаардык  Кеңештин  финансы,  бюджет  боюнча  туруктуу  комиссиясынын  2017-жылдын 21-февралындагы  № 7 токтомун   
карап  жана  талкуулап  чыгып,«Жергиликтүү өз  алдынча  башкаруу  жөнүндө» КР  Мыйзамынын  31-беренесинин  2-пунктунун
13-пунктчасына  ылайык, Кербен   шаардык  Кенешинин  VII-чакырылышынын   кезектеги үчүнчү сессиясы

                                                  Т О К Т О М       К Ы Л А Т :

  1. Кербен  шаарынын  мэриясынын  штат  бирдиги  бекитилсин  (2-6 тиркемелер).
  2. Кербен шаарынын  мэриясына,штаттардын  чегинде  иш алып  баруу тапшырылсын.
  3. Кызматка  кабыл  алуу, бошотуу  КР  мыйзамдарына  ылайык  жүргүзүлсүн.
  4. Бул  токтом  мамлекеттик  реестрге   киргизүү  жана  каттоо  үчүн  Жалал-Абад областтык  юстиция  башкармалыгына  жөнөтүлсүн.
  5. Токтом «www. Kerben.Aksy. kg» веб-сайтында  жарыялангандан  кийин  күчүнө  кирет.
  6. Бул  токтомдун  аткарылышын  көзөмөлдөө  жагы  финансы, бюджет  боюнча  туруктуу   комиссиянын  төрагасы  Р.Момуновго  жүктөлсүн.

 

                                      Кербен  шаардык
                                      Кеңешинин  төрагасы :               Н.Шадыбеков

 Кербен  шаары, 27.02.2017-ж. №3/5


                                                                                                            Тиркеме  № 2
                                                                                          Кербен    шаардык   Кенешинин  
                                                                                         2017-жылдын   27-февралындагы
                                                                                         № 3/5  токтому  менен  бекитилди

Кербен   шаарынын   мэриясынын   аппаратынын
түзүмү   жана   штаттык   саны

К/

     Кызмат   орундарынын

аталышы

     Штаттык   бирдиктердин

саны

1. Мэр            1
2. Вице-мэр            1
3. Аппарат  жетекчиси            1
4. Финансы   бөлүмүнүн   башчысы            1
5. Соц. маселелер  боюнча  башкы   адис            1
6. Жер  маселелер   боюнча   башкы   адис            1
7. Финансы  бөлүмүнүн  башкы  адиси            1
8. Салык   боюнча   башкы   адис            2
9. Экономика  жана  статистика  боюнча  башкы  адис            1
10. Ветеринардык   иштер   боюнча   башкы   адис            1
11. Соц. маселелер   боюнча   жетектөөчү   адис            1
12. Бухгалтер – кассир   (адис)            1
13. Юрист – консульт  (жетектөөчү   адис)            1
14. Салык   боюнча   жетектөөчү   адис            3
15. Турак – жай   боюнча   жетектөөчү   адис            1
16. Каттар   менен   иштөө   боюнча   адис            1
17. Салык   боюнча   адис            1
18. Айыл  башчы  (жет. адистин  деӊгээлинде)            6
Бардыгы :           26
      ТОП, МОП
1. Секретарь – иш  жүргүзүүчү            1
2. Айдоочу            1
3. Кароолчу            1
4. Кенже   кызматкер    (техничка)            1
Жалпысы:           30

 

Кербен   шаардык   Кенешинин
жооптуу   катчысы :               Д.Алиев

 

Тиркеме  № 3
                                                                                               Кербен    шаардык   Кенешинин  
                                                                                              2017-жылдын   27-февралындагы
                                                                                              № 3/5  токтому  менен  бекитилди

Кербен   шаарынын   мэриясынын   коммуналдык
чарбасынын   түзүмү   жана   штаттык   саны

К/

     Кызмат   орундарынын

аталышы

 Штаттык   бирдиктердин

саны

1. Бөлүм  башчысы            1
2. Башкы   адис            1
3. Сатып  алуулар  боюнча  башкы  адис            1
4. Жетектөөчү   адис  (комендант)            1
5. Техникалык   коопсуздук   боюнча  жетектөөчү   адис  (механик)            1
6. Таштанды  салыгын  жыйноо  боюнча  адис            1
7. Жетектөөчү   адис  (системдик  администратор)            1
8. Электрик            1
9. Тракторист            3
10. Айдоочу            6
11. Грейдерчи            1
12. Жумушчу            8
13. Кароолчу            1
14. От  жагуучу  (5  айга)            1
Бардыгы :            28

 

          Кербен   шаардык   Кенешинин
          жооптуу   катчысы :                Д.Алиев

 

Тиркеме  № 4
                                                                                           Кербен    шаардык   Кенешинин 
                                                                                           2017-жылдын   27-февралындагы
                                                                                          № 3/5  токтому  менен  бекитилди

Кербен   шаарынын   мэриясына   караштуу   парк,
стадиондордун   түзүмү   жана   штаттык   саны

К/

     Кызмат   орундарынын

аталышы

 Штаттык   бирдиктердин

саны

1. Парктын   директору                1
2. Парктын  кароолчусу                1
3. Парктын  жумушчусу                2
4. Спорт    боюнча   адис                1
5. Стадиондордун  кароолчусу                2
Бардыгы :                7

 

Тиркеме  № 5

Кербен   шаарынын   мэриясынын   китепкана
тармагынын  түзүмү   жана   штаттык   саны

К/

     Кызмат   орундарынын

аталышы

 Штаттык   бирдиктердин

саны

1. Филиал  башчысы                3
2. Кароолчу   (Күлүк-Дөбө  филиалы)                1
Бардыгы :                4

 

Тиркеме  № 6

Кербен   шаарынын   мэриясынын   маданият
тармагынын  түзүмү   жана   штаттык   саны

К/

     Кызмат   орундарынын

аталышы

 Штаттык   бирдиктердин

саны

1. Директор                1
2. Көркөм   жетекчи                1
3. Кенже   кызматкер  (техничка)                1
Бардыгы :                3

Кербен   шаардык   Кенешинин                                                                
жооптуу   катчысы :            Д.Алиев

 

Админ
Автору Админ March 17, 2017 09:10