Кербен шаардык Кенеши 2017-жылдын 30-майындагы № 4/5 токтому

Админ
Автору Админ June 22, 2017 14:16

Аксы   районунун    Кербен   шаардык   Кенешинин           
VII   чакырылышынын   кезектеги   төртүнчү    сессиясы

                                                Т О К Т О М

         Кербен   шаардык   Кеӊешинин  финансы  жана  бюджет боюнча
                туруктуу   комиссиясынын   айрым   токтомдорун   бекитүү    жөнүндө

Маданиятты   даӊазалоо, Кербен   шаарынын   карыяларын   колдоо   жана   үй   жаныбарларын
идентификациялоону   ийгиликтүү    өткөрүү   максатында, Кербен   шаардык    Кеӊешинин  финансы, бюджет 
боюнча   туруктуу   комиссиясынын  «КР  эмгек   сиӊирген   артисти   Г.Э.Тойгонбаеванын «Ыйман»,адеп   жана   маданият»
жылына  карата  уюштурган   иш   чарасын   колдоо    жөнүндө»  10.05.2017-ж. № 9, «Аксы   райондук   ардагерлер   Кеӊешин
колдоо   жөнүндө» 19.05.2017-ж. № 11   жана  «Идентификацияланган    малдарды   базага   киргизүү   боюнча   операторго
эки   айга    сый    акы   берүү    жөнүндө» 19.05.2017-ж.  № 13  токтомдорун    карап    жана   талкуулап    чыгып,  Кербен   шаардык
Кенешинин  VII чакырылышынын  кезектеги  тортунчу  сессиясы

                                                                      ТОКТОМ    КЫЛАТ :

 1. Кербен   шаардык   Кеӊешинин  финансы,бюджет  боюнча  туруктуу  комиссиясынын  «КР  эмгек  сиӊирген  артисти 
  Г.Э.Тойгонбаеванын «Ыйман»,адеп  жана  маданият» жылына  карата  уюштурган  иш  чарасын  колдоо  жөнүндө» 
  10.05.2017-ж. № 9, «Аксы  райондук  ардагерлер  Кеӊешин  колдоо  жөнүндө» 19.05.2017-ж. № 11,
  «Идентификацияланган  малдарды  базага  киргизүү  боюнча  операторго  эки  айга  сый  акы  берүү  жөнүндө»
  19.05.2017-ж. № 13  жана“2017-жылдын  жарым  жылдыгында  Кербен  шаарынын  аймагындагы   балабакчаларды  
  азык-тулук  менен  камсыздоонун  абалы  жѳнүндѳ” 19.05.2017-ж. № 12 токтомдору  бекитилсин.
 1. Кербен шаарынын бюджетинин  атайын  каражатынан  каржылоого  алынсын:

– КР  эмгек  сиӊирген  артисти  Г.Э.Тойгонбаеванын  иш  чарасын  колдоого  30000,0 (отуз миӊ)  сом;

– АксырайондукардагерлерКеӊешинавтотранспортунунремонтуна – 10000,0 (он миӊ) сом;

– Идентификациядан  өткөн   малдарды  базага   киргизүү   боюнча   ишке   тартылган   операторго   эки   айга   сый   акы

 1. Кербен   шаарынын   мэриясы, шаардын  бюджетинин   тиешелүү   бөлүгүндө   каралган   каражаттардын   эсебинен   каржылоо
  жүргүзүүнү    уюштурсун.
 2. Бул   токтом    мамлекеттик   реестрге    киргизүү   жана   каттоо   үчүн  Жалал-Абад   областтык
  юстиция  башкармалыгына    жөнөтүлсүн.
 1. Токтом «www. Kerben.Aksy. kg» веб-сайтында   жарыялангандан    кийин   күчүнө   кирет.
 2. Токтомдун    аткарылышын    көзөмөлдөө    жагы   Кербен   шаардык    Кеӊешинин  финансы,
  бюджет    боюнчатуруктуу   комиссиясынын   төрагасы   Р.Момуновго   жүктөлсүн.

 

Кербен   шаардык  Кенешинин   төрагасы :                     Н.Шадыбеков

 

Кербен  шаары, 30.05.2017-ж. № 4 /5

 

Админ
Автору Админ June 22, 2017 14:16