Башкы баракка

2015-жылга ӨНҮГҮҮ СТРАТЕГИЯСЫ

ӨНҮГҮҮ  СТРАТЕГИЯСЫ

2015-жылга  Кербен  шаарынын  социалдык-экономикалык  онугуу  планынын иш-чарасы

                                                                                                                                                      

к/№ Иш чаралардын аталышы Керектелуучу финансалык  каражат (мин.сом) Каражат булагы Аткаруу мооноту Кутулуучу жыйынтык Жооптуулар
ОНОР  ЖАЙ
1 Автоунаа ондоочу  жай, автоунаа тетиктерин сатуучу жай куруу 200,0 Жамаат Жыл ичинде Жергиликтуу бюджеттин кирешеси жогорулайт жана иш орундары м-н камсыз болот Айыл башчылар
2 Акдобо айылына айыл чарба продукцияларын кайра иштетуучу кайналы кургатуучу цех куруу 360,0 Жамаат Жыл ичинде Жергиликтуу бюджеттин кирешеси жогорулайт жана иш орундары м-н камсыз болот Ш.Нурматов
3 Кулукдобо айылына айыл чарба продукцияларын кайра иштетуучу  кайналы кургатуучу цех куруу 240,0 Жамаат Жыл ичинде Жергиликтуу бюджеттин кирешеси жогорулайт жана иш орундары м-н камсыз болот Э.Усубалиев
4 Курулуш айылына айыл чарба продукцияларын кайра иштетуучу   кайналы кургатуучу цех куруу 240,0 Жамаат Жыл ичинде Жергиликтуу бюджеттин кирешеси жогорулайт жана иш орундары м-н камсыз болот К.Торобеков
5 Жетиген айылына айыл чарба продукцияларын кайра иштетуучу  кайналы кургатуучу цех куруу 480,0 Жамаат Жыл ичинде Жергиликтуу бюджеттин кирешеси жогорулайт жана иш орундары м-н камсыз болот А.Мамашов
6 Автоунаа жуучу жай куруу Жамаат Жыл ичинде Жергиликтуу бюджеттин кирешеси жогорулайт жана иш орундары м-н камсыз болот Айыл башчылар
7 Бардыгы: 1520,0
I Коммуналдык жактан
тейлоо
1 Борбордук кочолордогу бузулган асфальт жолдорго ысык асфальт менен жамоо 120,0 Мэрия Июнь-октябрь Жолдогу асфальт бузулбай копко чейин турат Коммуналдык чарба
2 Курулуш айылындагы калк жашаган кочолорду шагылдоо жана грейдерлоо Мэрия I – II квартал Айылдын жашоочуларына шарт тузулот Коммуналдык чарба, К.Торобеков
3 Курулуш айылындагы жаны конуштардагы жолдорду шагылдоо  650 метр 124,0 Мэрия I – II квартал Айылдын жашоочуларына шарт тузулот Коммуналдык чарба, К.Торобеков
4 Курулуш айылынын эгин талааларына кетуучу жолдорду ремонттоо жана труба же латок коюу  6 даана 30,0 Мэрия I – II квартал Айылдын жашоочуларына шарт тузулот Коммуналдык чарба, К.Торобеков
5 Жардууколот айылындагы шагыл тогулбогон кочолорго шагыл тогуу 40,0 Мэрия I – II квартал Айылдын жашоочуларына шарт тузулот Коммуналдык чарба, Б.Бекмырзаев
6 МДС участкасындагы пахта тазалоочу цехтин жанына 2 тунку  чырактарды  орнотуу 5,0 Мэрия I – II квартал Шаардын жашоочуларына шарт тузулот Коммуналдык чарба, Б.Бекмырзаев
7 Жетиген айылындагы жаны конуштагы жолдорду шаголдоо  420 м 80,0 Мэрия I – II квартал Айылдын жашоочуларына шарт тузулот Коммуналдык чарба, А.Мамашев
8 Жетиген айылындагы эгин талааларына баруучу долдорго труба коюу 5даана 30,0 Мэрия I – II квартал Айылдын жашоочуларына шарт тузулот Коммуналдык чарба, А.Мамашев
9 Жетиген айылында таза суунун жетишсиздигинен мурунку тартылып келинген трубаларда тазалап, кайрадан калыбына келтируу 150,0 Мэрия Жыл ичинде Айылдын жашоочуларына шарт тузулот Коммуналдык чарба, А.Мамашев
10 Донкыштак айылынын Кабаев кочосунун 350м жолун буторуу 270,0 Мэрия III-IV квартал Айылдын жашоочуларына шарт тузулот Коммуналдык чарба, Б.Кыдыев
11 Акдобо айылындагы чон жолдогу копуронун жанына адам отуучу кичи копуро салуу Мэрия III-IV квартал Айылдын жашоочуларына шарт тузулот Коммуналдык чарба, Ш.Нурматов
12 Акдобо айылындагы ички жолдорго труба коюу 30,0 Мэрия III-IV квартал Айылдын жашоочуларына шарт тузулот Коммуналдык чарба, Ш.Нурматов
13 Акдобо айылындагы кочолорго прожектор коюу Мэрия Жыл ичинде Айылдын жашоочуларына тунжо жургонго шарт тузулот Коммуналдык чарба, Ш.Нурматов
14 Мамай айылына ичуучу сууну камсыз кылуу 30,0 Мэрия Жыл ичинде Жашоочулар таза суу менен камсыз болуп ынгайлуу шарт тузулот Коммуналдык чарба, Ш.Таштанов
15 Мамай айылына кетуучу жолду калыбына  келтируу 50,0 Мэрия Жыл ичинде Айыл тургундарына айылга баруу учун ынгайлуу шарт тузулот Коммуналдык чарба, Ш.Таштанов
16 Айталиев кочосундогу каналга адам отуучу копуро салуу 50,0 Мэрия Жыл ичинде Шаар  тургундарына ынгайлуу шарт тузулот Коммуналдык чарба, С.Токтоназаров
17 Байназаров, Турдубаев жана Алдосов кочосуно труба жаткызуу 20,0 Мэрия Жыл ичинде Шаар  тургундарына ынгайлуу шарт тузулот Коммуналдык чарба, С.Токтоназаров
18 Беш-Коргон айылынын бузулган кочолорунун жолуна шагал тогуу 10,0 Мэрия Жыл ичинде Шаар   тургундарына ынгайлуу шарт тузулот Коммуналдык чарба, С.Токтоназаров
19 Кыдыралиев кочосуно жарык берууучу тунку  чырактарды коюу Мэрия Жыл ичинде Шаар  тургундарына тундо журууго ынгайлуу шарт тузулот Коммуналдык чарба, С.Токтоназаров
20 Кербен шаарынын жана анын алкагындагы ички автожолдордун карын куроо 80,0 Мэрия IV квартал Шаар   тургундарына ынгайлуу шарт тузулот Коммуналдык чарба
21 Кыш мезгилинде борбордук кочолорго шлаг чачуу 70,0 Мэрия IV квартал Жургунчулор журууго жана транспорт ээлерине ынгайлуу шарт тузулот Коммуналдык чарба
22 Шаар ичиндеги коркунуч зыян келтируучу жоолбун иттерди жок кылуу 100,0 Мэрия IV квартал Шаардын тургундарына коркунучу жок журууго шарт тузулот Коммуналдык чарба
23 Тунку жарык беруучу чырактарды  ондоо жана алардын лампочкаларын алмаштырып туруу 120,0 Мэрия Дайыма Шаардын тургундарына коркунучу жок тундо журууго шарт тузулот Коммуналдык чарба
24 Электр энергиясына бологон толом 200,0 Мэрия Жыл ичинде Электр энергиясына болгон толо туумсуз  толонуп турат Коммуналдык чарба
25 Борбордук кочого орнотулган светафорду ондоо жана анын лампочкаларын алмаштырып туруу 80,0 Мэрия Дайыма Автоунааларынын жол кыймыл эрежелери бузулбай ынгайлуу болот Коммуналдык чарба
26 Борбордук кочолорду анын тротуарларын жана арыктын ичтерин тазалап шыпырып туруу 30,0 Мэрия Дайыма Шаардын корунушу таза акыбалда корунуп турат Коммуналдык чарба
27 Шаар ичиндеги жолдорго эскилиги жеткен, сынган жана МАИ кызматкерлери менен биргеликте жол белгилерин орнотуу 90,0 Мэрия I-II квартал Шаардын айдоочулары учун жолдогу эрежелерге карап журууго ынгайлуу болот Коммуналдык чарба
28 МДС участкасындагы скважинаны  ондоп  тузоо  иштерин  жургузуу Мэрия II-III квартал Айыл тургундарына ынгайлуу шарт тузулот Коммуналдык чарба, Б.Бекмырзаев
29 Кулукдобо  айылындагы скважинаны  ондоп  тузоо  иштерин  жургузуу Мэрия II-III квартал Айыл тургундарына ынгайлуу шарт тузулот Коммуналдык чарба, Э.Усубалиев
30 Борбордук кочолордогу суу отуучу тутукчолорду тазалоо жана аларды ондоо айылдарга тутукчо коюу 150,0 Мэрия I-II квартал Шаардын айдоочулары учун жолдогу эрежелерге карап журууго ынгайлуу болот Коммуналдык чарба
31 Жол жээгиндеги бак-дарактарды иретке келтируу жана аларды актоо 15,0 Мэрия Жыл ичинде Шаардын корку иретке келип кооздолот Коммуналдык чарба
32 Жол жээгине жаны кочотторду олтургузуу 20,0 Мэрия I-II квартал Шаардын корку иретке келип кооздолуп корктондурулот Коммуналдык чарба
33 Уран-чакырыктарды накыл создорду жаздыруу аларды тиешелуу жерлерге илуу, о.э. эскилерин жанылоо 125,0 Мэрия Жыл ичинде Шаардын тургундарына ылайыктуу жарнамалар корунуп кооздолот Коммуналдык чарба
34 Кербен шаарынын ички арыктарын ондоо жана шаар аймагы боюнча тиешелуу жерлерге D-400-500 мм труба орнотуу 200,0 Мэрия II-III квартал Айыл тургундарына ынгайлуу шарт тузулот Коммуналдык чарба
35 Иштетип жаткан спец  техникаларды ремонттоо жана тетиктери менен толук камсыздоо 600,0 Мэрия Жыл ичинде Техникалар узгултуксуз иштоого камсыз болот Коммуналдык чарба
36 Иштеп жаткан техникаларды куйуучу жана майлоочу май м-н камсыздоо 1000,0 Мэрия Жыл ичинде Техникалар узгултуксуз иштоого камсыз болот Коммуналдык чарба
37 Кыдыралиев, Ленин , Женижок кочолоруно жана айылдарга тунку жарык беручу чырактарды орнотуу 750,0 Мэрия II-IV квартал Шаар жана айыл тургундарына тундо журууго ынгайлуу шарт тузулот Коммуналдык чарба
38 Айталиев , Уметалиев, Ныязалы кочолорундогу каналдын устуно адам отууго копуро жана суу отуучу тутук куруу 420,0 Мэрия II-IV квартал Шаар жана айыл тургундарына журууго ынгайлуу шарт тузулот Коммуналдык чарба
39 Шаар аймагындагы ички жолдорду шагал менен ямочный ремонт жургузуу 280,0 Мэрия II- квартал Шаар жана айыл тургундарына журууго ынгайлуу шарт тузулот Коммуналдык чарба
40 Кундун ысык аба ырайынын озгоруусуно карата борбордук кочолорго суу чачуу 50,0 Мэрия II-IV квартал Шаардын жолдору тазаланып журууго ынгайлуу шарт тузулот Коммуналдык чарба
41 Жаны  асфалть  болгон жолдун  жэгине  шагал тогуу 700,0 Мэрия III-IV квартал Шаардын жолдору тазаланып журууго ынгайлуу шарт тузулот Коммуналдык чарба
42 Эгемендуулук майрамына карата кочолорду иретке келтируу, сырдоо, актоо 70,0 Мэрия III-квартал Майрамга карата шаардын корку ачылып кооз корунушко келет Коммуналдык чарба
43 Борбордук таштанды ташталуучу полигонду тазалап сурдуруп туруу 100,0 Мэрия Дайыма Шаардын тазалыгы оз мезгилинде таза корунушто турат Коммуналдык чарба
44 Шаардын туштук тарабына арка жасоо 1500,0 Мэрия Жыл ичинде Шаардын кире бериши кооз корунушко келет Коммуналдык чарба
45 Шаардын эки тарабындагы аркаларды калыбына  келтируу 70,0 Мэрия IV квартал Аркалар таза корунушто болуп кооз корунушко келет Коммуналдык чарба
46 Жаны жылга карата балаты жасалгалоо жана балаты майрамын откоруу 60,0 Мэрия IV квартал Шаардын элине жаны жыл майрамын откорууго шарт тузулот Коммуналдык чарба
47 Кундун талабына  ылайык  эсепке  алынбаган  ар  кандай  чыгымдар  учун 1250,0 Мэрия IV квартал Шаар  тургундарына  шарт  тузулот Коммуналдык чарба
48 бардыгы: 9169,0
II АЙЫЛ  ЧАРБАСЫ
1 Ички каналдарды жана арыктарды тазалоо 800,0 Жамааттар II квартал Айыл тургундары сугат суу менен камсыз болот. АВП, Н.Эсеналиев, С.Апсаматов
2 Гисар койлордун породасын кобойтуу 800,0 Жамааттар Жыл ичинде Койлордун сапаты жакшырат Фермерлер
3 Эт сут багытындагы уйларды кобойтуу жана фермердик чарба уюштуруу 1200,0 Жамааттар Жыл ичинде Уйлардын сапаты жакшырат Фермерлер
4 Жайыттардагы булактарды тазалоо жана короолоп аштоолорду койуу 350,0 АРИС, ЖПБ жана жамааттар Жыл ичинде Малчыларга жана малга ынгайлуу шарт тузулот. ЖПБ, Жамаат
5 Курулуш айылындагы малдарды койлорду оз убагында улуу жайлоолорго кочуруу II квартал Эгиндерди кароого ынгайлуу шарт тузулот ЖПБ, К.Торобеков, Айылдын тургундары
6 Курулуш айылында эгин талааларына кароолдорду айыл тургундары менен биргеликте дайындоо Дайыма Эгиндердин осуп жетилуусуно ынгайлуу шарт тузулот К.Торобеков, Айылдын тургундары
7 Питомниктен сыртка чыккан сугат  суу  учун  суу  болуштургуч  орнотуу 50,0 Мэрия III-IV квартал Жашоочулардын сугат сууга болгон талабы чечилип шарт тузулот СПА
Б.Кыдыев
8 Жайытка отуучу копурону ондоо, мал суу иче турган аштоо жасоо 30,0 Мэрия IV квартал Жайыттагы малдарга суу ичуу учун жакшы шарт тузулот ЖПБ
Б.Кыдыев
9 Чомошев кочосундогу копурону бекемдоо 15,0 Мэрия III-IV квартал Жашоочуларга копуродон отуусуно ынгайлуу шарт тузулот Б.Кыдыев, Б.Темиралиев
10 бардыгы: 3245,0
III МАДАНИЯТ
1 Кулукдобо маданият уйунун ичин актоого,полун, потологун краскалоо жана коруучулор отуруучу отургуч жасатуу 73,0 Мэрия Жыл ичинде Маданият уйунун акыбалы жакшырат Д.Зыябекова, С.Кенжебаев
2 Кулукдобо айылдык китепканасы мектептин квартирасына кочуп жаткандыктан ошол квартираны ондоого  полун алмаштыруу, шыбоо, сырдоо жана компьютер, ксерокопия сатып алууга 165,1 Мэрия Жыл ичинде Кулукдобо айылынын китепканасына ынгайлуу шарт тузулуп окурмандар учун ынгайлуу болот С.Керимкулова, С.Кенжебаев
3 Живпром айылдык китепканасына электридик  жылыткыч, провод, кагаз сатып алууга 7,6 Мэрия Жыл ичинде Живпром айылдык китепканасына ынгайлуу шарт тузулот С.Кенжебаев, Г.Чаканова
4 “Токтогул” атындагы эс алуу парк, скверди суугарууга, кочот сатып алууга, парктын 50м жерин тосууга, тротуарды шагалдап бетондоого, майрам кундору тазалоо иштерин жургузууго улуу ата мекендин  согуштун 70-жылдыгына  даярдык  коруу. 828,9 Мэрия, Демоорчулор II – III квартал Парктын ичи кооздолот Ж.Жумабаев, А.Хайтбаев
5 бардыгы: 1074,6
IV СПОРТ
1 “А.Дуйшобаев” атындагы стадионго бокс оюнун откоруу учун ринг куруу, кароолкана салуу 260,0 Мэрия II – III квартал Спортсмендерге  жана жашоочуларга ынгайлуу шарт тузулот А.Аккулиев, С.Кутманов
2 “Нооруз” 1-9-май айларына майрамдарына карата спорттук мелдештерди откоруу 40,0 Мэрия I – III квартал Спортсмендерге  жана жашоочуларга ынгайлуу шарт тузулот А.Аккулиев, С.Кутманов
3 “А.Дуйшобаев” атындагы стадионго теннис столун сатып алуу,жана ага имарат куруу 150,0 Демоочулор  АДК    Мэрия II – III квартал Спортсмендерге  жана жашоочуларга ынгайлуу шарт тузулот А.Аккулиев, С.Кутманов
4 “А.Дуйшобаев” атындагы стадионду кузгу оюндарга даярдоо, кыргызстандын эгемендуулук кунуно карата спорт мелдештерди  откоруу 23,0 Мэрия II – III квартал Спортсмендерге  жана жашоочуларга ынгайлуу шарт тузулот А.Аккулиев, С.Кутманов
5 “А.Дуйшобаев” атындагы стадионду куз айларында тушум майрамынын урматына спорттук мелдештерди уюштуруу 15,0 Мэрия II – III квартал Спортчуларга жана жашоочуларга ынгайлуу шарт тузулот А.Аккулиев, С.Кутманов
6 Жаштык  стадионун  дарбазасын  жанылоо 50,0 Мэрия II – III квартал Эки  жагы  бекемделет А.Таникулов
7 Стадионду  тазалоо  жана  кочотторду  отургузуу 20,0 Мэрия II –  квартал Корктондуруу А.Таникулов
8 Кичи  футбол курула  турган  аянтчаны  грейдер  менен  сурдуруу  жана  тегиздоо 30,0 Мэрия II –  квартал Жаштар  учун спроттук  шарт тузуу А.Таникулов
9 Футбол  аянтчасына  эки  футбол  дарбазасын  орнотуу 30,0 Мэрия II –  квартал Жаштар  учун спроттук  шарт тузуу А.Таникулов
10 МДСтин  бош  турган  жерине  миний  спрот  аянтчасын  куруу 80,0 Мэрия Жыл ичинде Спортчуларга жана жашоочуларга ынгайлуу шарт тузулот Б.Бекмырзаев  А.Аккулиев
бардыгы: 698,0
V ЖАШТАР  САЯСАТЫ
1 Жаштар саясатынын  иш чараларын колдоо 100,0 Мэрия Мезгилинде Жаштарды колдоо С.Кенжебаев
2 бардыгы: 100,0
VI КУРУЛУШ
1 Кербен-Ала-Букага отуучу Жетиген-Акдобо жолун асфальттоо 20000,0 Донор Жыл ичинде 2,2  км жол асфальттанат. З.Мырзамамытов, Ш.Нурматов, А.Мамашев
2 Борбордук ооруканадан чыккан канализациясынын ондоо иштерин улантуу 2300,0 Мэрия,КР Каржы министрлиги Жыл ичинде Жугуштуу оорулардын алдын алуу иштери жакшыртылат. Мэрия, “Таза-Суу” коомдук бирикмеси
3 “А.Дуйшобаев” атындагы борбордук стадионго кичи футбол аянтчасын куруу 1500,0 Жамаат Жыл ичинде Элдин ден-соолугу чыналат. О.Усубалиев, А.Аккулиев
4 Сквердин ичине авган согушунун катышуучуларына эстелик тургузуу 1000,0 Авган согушунун катышуучулары Жыл ичинде Эстелик тургузулуп, Авган согушунун  катышуучуларынын тизмеси жазылат Авган согушунун катышуучулары
5 Кербен шаарын айланып отуучу жолду буткоруу 8000,0 Донор Жыл ичинде Жургунчулорго шарт тузулот Мэрия Б.Кыдыев
6 Кербен шаарынын ген планын тузуу 100,0 Мэрия Жыл ичинде Шаардын инфраструктурасы жакшырат. Н.Эсеналиев, С.Апсаматов
7 Акдобо айылындагы сел алып жаткан селканага  габион онотуу Мэрия Жыл ичинде Айылдагы арыктарга суу отууго ынгайлуу шарт тузулот. Ш.Нурматов
8 “Барпы” каналын ондоо-тузоо иштерин жургузуу МЧС Жыл ичинде Курулуш айылынын кайракы жерлери суу менен камсыз болот. Б.Жумабаев, К.Торобеков
9 Акдобо, Жетиген, Курулуш айылдарын сугат суу менен камсыз кылууну жакшыртуу учун цемент каналдан  труба менен суу тушуруу Донор Жыл ичинде Акдобо, Жетиген, Курулуш айылдары сугат суу менен камсыз болот. Ш.Нурматов, А.Мамашев, К.Торобеков
10 “Ак-Куу”  балдар  бакчасын  сатып  алуу 548,0 Мэрия 2015-2016-жж. Балдарга ынгайлуу шарт тузулот С.Кенжебаев, З.Мырзамамытов, Б.Бекмырзаев
11 МДС участкасына бош жаткан жерине спорт аянтчасын куруу 80,0 Мэрия Жыл ичинде Балдардын ден соолугун чындоо учун ынгайлуу шарт тузулот С.Кенжебаев, З.Мырзамамытов, Б.Бекмырзаев
12 Жетиген айылынын ортосуна балдар бакчасын куруу 15000,0 КР Каржы министрлиги 2015-2016-жж. Балдарга ынгайлуу шарт тузулот С.Кенжебаев, З.Мырзамамытов, А.Мамашев
13 “А.Дуйшобаев” атындагы борбордук стадиондун тосмолорун ондоо, ремонттоо, актоо краскалоо 30,0 Мэрия Жыл ичинде Стадиондун сырткы корунуштору кооз корунуп иретке келет А.Аккулиев, С.Кутманов
14 Акдобо айылындагы ички жолдорду шагалдоо 400,0 КР Каржы министрлиги Жыл ичинде Айылдын калкына ынгайлуу шарт тузулот  З.Мырзамамытов, Ш.Нурматов
15 Акдобо айылындагы Алибек кочосундогу мечиттин жанына трансформатор коюу 250,0 РЭС Жыл ичинде Айылдын жашоочуларына шарт тузулот  З.Мырзамамытов, Ш.Нурматов,
РЭС
16 Мамай айылындагы жаны коруктонду   королоо 30,0 Мэрия Жыл ичинде Мазардын орду иреттуу  турууга шарт тузулот Ш.Таштанов,  айыл тургундары
17 Мамай айылына мончо  куруу Жамаат Жыл ичинде Айылдын жашоочуларынын суроо талабы азайып  шарт тузулот  З.Мырзамамытов, Ш.Таштанов
18 Живпром айылындагы ичуучу сууну чечуу 50,0 Мэрия Жыл ичинде Айылдын жашоочулары ичуучу сууга болгон талабя азаят М.Токтомушев, Ш.Таштанов
19 бардыгы: 49288,0
VII БИЛИМ  БЕРУУ
1 Донкыштак айылындагы балдар бакчасын толук ремонт иштерин жасап ишке киргизуу 1500,0 Мэрия I – II квартал 180 орун менен камсыз болуп балдар тарбияланат 15 адам жумуш менен камсыз болот. С.Кенжебаев, Б.Кыдыев
2 Кербен  шаарынын  Мэриясынын муниципалдык  балдар  бакчаларына  керебет,отургуч, стол, оюнчуктарды  коюучу  шкаф  сатып  алуу 1000,0 Мэрия I – II квартал Балдарга шарт тузулот С.Кенжебаев,
3 Т.Уметалиев атындагы орто мектебинин коридорунун полун жанылоо ж-а кузотчу жайды ондоо   таштанды таштоочу жай куруу 277,6 Мэрия I – II квартал Окуучуларга шарт тузулот С.Кенжебаев, К.Торобеков, Ы.Ташбаев
4 Ж.Боконбаев атындагы орто мектебинин спорт залынын полун алмаштыруу 200,3 Мэрия I – II квартал Окуучуларга шарт тузулот С.Кенжебаев, У.Атаканов
5 А.Жоробеков мектебинин спорт залынын полун алмаштырууга мектептин айнектерин 2 кабат салууга, оноркана кабинетинин полун, панелин краскалап актоого, станокторду ондоого жылытуу  системаларын  орнотуу 2000,0 КР Каржы министрлиги Жыл ичинде Окуучуларга шарт тузулот С.Кенжебаев, Э.Усубалиев, С.Сасыкбаев
6 А.Бегимкулова мектебинин спорт залынын полун жанылап  курууга, мектептин жылытуу системасын ондоп комурго откорууго кабинеттердин полун алмаштыруу 250,0 Мэрия Жыл ичинде Окуучуларга шарт тузулот С.Кенжебаев, Э.Усубалиев, Э.Мырзамамытова
7 Н.Мамбетов мектебинин актовый залы жоктугунан эски отканасын ондоп актовый зал куруу 111,5 Мэрия Жыл ичинде Окуучуларга шарт тузулот С.Кенжебаев, Э.Усубалиев, К.Урустемов
8 В.Линский мектебинин терезелеринде салынган айнектери жалгыз болгондуктан 2 кабат салуу (25 м2) 16,3 Мэрия Жыл ичинде Окуучуларга шарт тузулот С.Кенжебаев, Э.Усубалиев, Ч.Бекташова
9 Мэриянын  жыйындар  залына  10 даана  терезеге  пардаларын  тагуу 26,5 Мэрия I – квартал Жыйындар  залы  кооздолот А.Райимбеков
10 Мэриянын  жыйындар  залынын  10 даана терезесине темир  тор  жасоо 25,0 Мэрия I – квартал Жыйындар  залы  коопсуз нерселерден алдын алууга шарт тузулот А.Райимбеков
11 Мэриянын  жыйындар  залына   отуруучтарды  алмаштыруу           4 дана люстра  койуу  керек. 110,0 Мэрия I – квартал Жыйындар  залы  коздолот А.Райимбеков
12 Кербен  шаарынын  Мэриясынын кенсесинин  ички  болмолорун  жана сыртын  толук  калыбына  келтируу  жана  жараксыз  болгон  эшик  терезелерди  алмаштыруу 450,0 Мэрия  II квартал Мэриянын  кызматкерлерине шарт тузулот А.Райимбеков
13 Кербен  шаарынын  Мэриясынын   имаратынын  он  тарабына  талапка ылайык ашкана  куруу 850,0 Мэрия  II квартал Мэриянын  кызматкерлерине шарт тузулот А.Райимбеков
14 Адистерге  компютер  жана светной  принтер  менен  камсыздоо 250,0 Мэрия  II квартал Мэриянын  кызматкерлерине шарт тузулот А.Райимбеков
15 Кербен  шаарынын  мэриясынын имаратына 1 даана  электро  движок  алуу  керек (10 кВт) 30,0 Мэрия IV квартал Мэриянын  кызматкерлерине шарт тузулот А.Райимбеков
16 Мэрдин  болмосуно  грамоталарды  коюу   учун  шкаф  жасоо. 6,8 Мэрия IV квартал Болмого  грамоталарды коюуга шарт тузулот А.Райимбеков
17 бардыгы: 7104,0
Жалпысы: 72198,6

 

Кербен  шаарынын  мэри :                                                                  А.Апсаматов