Башкы баракка

Байланыш

Кыргыз  Республикасы

Жалал-Абад  областы

Аксы  району

Кербен  шаары

тел.50239