Башкы баракка

2017-2020 жылдарга Кербен шаарынын ӨНҮГҮҮ СТРАТЕГИЯСЫ