Башкы баракка

Шаардык кеңештин төрагасы

Кербен  шаардык  Кеңештин төрагасы  – 

             Омуралиев Женишбек Кубатбекович

20

20

20

20

20

20

0

0

2021 жылдан баштап – Кербен шаарынын торогасы