Башкы баракка

Сапаттык курам

Сапаттык курам

 

                                                                                                          Тиркеме  № 1

                                                                                        Кербен    шаардык   Кенешинин  
                                                                                        2015-жылдын   19-мартындагы
                                                                                        № 13/5  токтому  менен  бекитилди

Кербен   шаардык   Кенешинин   аппаратынын
түзүмү   жана   штаттык   саны

К/

Кызмат   орундарынын   аталышы Штаттык   бирдиктердин                        саны
1 Төрага            1
2 Жооптуу   катчы            1
3 Башкы   адис            1
4 Жетектөөчү   адис            1
5 Катчы – иш   кагаздарды  жүргүзүүчү            1
  Бардыгы

 

           5

 

Кербен   шаардык   Кенешинин                                                                 
жооптуу   катчысы :                        Д.Алиев

 

Тиркеме  № 2

Кербен    шаардык   Кенешинин  
                                                                                  2017-жылдын   27-февралындагы
                                                                                  № 3/5  токтому  менен  бекитилди

Кербен   шаарынын   мэриясынын   аппаратынын
түзүмү   жана   штаттык   саны

К/

     Кызмат   орундарынын

аталышы

     Штаттык   бирдиктердин

саны

1. Мэр            1
2. Вице-мэр            1
3. Аппарат  жетекчиси            1
4. Финансы   бөлүмүнүн   башчысы            1
5. Соц. маселелер  боюнча  башкы   адис            1
6. Жер  маселелер   боюнча   башкы   адис            1
7. Финансы  бөлүмүнүн  башкы  адиси            1
8. Салык   боюнча   башкы   адис            2
9. Экономика  жана  статистика  боюнча  башкы  адис            1
10. Ветеринардык   иштер   боюнча   башкы   адис            1
11. Соц. маселелер   боюнча   жетектөөчү   адис            1
12. Бухгалтер – кассир   (адис)            1
13. Юрист – консульт  (жетектөөчү   адис)            1
14. Салык   боюнча   жетектөөчү   адис            3
15. Турак – жай   боюнча   жетектөөчү   адис            1
16. Каттар   менен   иштөө   боюнча   адис            1
17. Салык   боюнча   адис            1
18. Айыл  башчы  (жет. адистин  деӊгээлинде)            6
  Бардыгы :           26
        ТОП, МОП  
1. Секретарь – иш  жүргүзүүчү            1
2. Айдоочу            1
3. Кароолчу            1
4. Кенже   кызматкер    (техничка)            1
  Жалпысы:           30

 

Кербен   шаардык   Кенешинин                                                                
жооптуу   катчысы :                                  Д.Алиев

 

Тиркеме  № 3

Кербен    шаардык   Кенешинин 
                                                                                     2017-жылдын   27-февралындагы
                                                                                      № 3/5  токтому  менен  бекитилди

Кербен   шаарынын   мэриясынын   коммуналдык
чарбасынын   түзүмү   жана   штаттык   саны

К/

     Кызмат   орундарынын

аталышы

 Штаттык   бирдиктердин

саны

1. Бөлүм  башчысы            1
2. Башкы   адис            1
3. Сатып  алуулар  боюнча  башкы  адис            1
4. Жетектөөчү   адис  (комендант)            1
5. Техникалык   коопсуздук   боюнча  жетектөөчү   адис  (механик)            1
6. Таштанды  салыгын  жыйноо  боюнча  адис            1
7. Жетектөөчү   адис  (системдик  администратор)            1
8. Электрик            1
9. Тракторист            3
10. Айдоочу            6
11. Грейдерчи            1
12. Жумушчу            8
13. Кароолчу            1
14. От  жагуучу  (5  айга)            1
   

Бардыгы :

 

28

 

Кербен   шаардык   Кенешинин
жооптуу   катчысы :                           Д.Алиев

 

Тиркеме  № 4

Кербен    шаардык   Кенешинин  
                                                                                         2017-жылдын   27-февралындагы
                                                                                         № 3/5  токтому  менен  бекитилди

Кербен   шаарынын   мэриясына   караштуу   парк,
стадиондордун   түзүмү   жана   штаттык   саны

К/

     Кызмат   орундарынын

аталышы

 Штаттык   бирдиктердин

саны

1. Парктын   директору                1
2. Парктын  кароолчусу                1
3. Парктын  жумушчусу                2
4. Спорт    боюнча   адис                1
5. Стадиондордун  кароолчусу                2
  Бардыгы :                7

 

Тиркеме  № 5

Кербен   шаарынын   мэриясынын   китепкана
т
армагынын  түзүмү   жана   штаттык   саны

К/

     Кызмат   орундарынын

аталышы

 Штаттык   бирдиктердин

саны

1. Филиал  башчысы                3
2. Кароолчу   (Күлүк-Дөбө  филиалы)                1
  Бардыгы :                4

 

Тиркеме  № 6

Кербен   шаарынын   мэриясынын   маданият
тармагынын  түзүмү   жана   штаттык   саны

К/

     Кызмат   орундарынын

аталышы

 Штаттык   бирдиктердин

саны

1. Директор                1
2. Көркөм   жетекчи                1
3. Кенже   кызматкер  (техничка)                1
  Бардыгы :                3

 

Кербен   шаардык   Кенешинин
жооптуу   катчысы :                  Д.Алиев