2023-жылдын 22-сентябрындагы Кербен шаардык Кенешинин кезектеги сессиясынын № 13/1 токтому

🕔09:42, 27.Sep 2023

№13-1 22.09.2023ж Токтом

Толук

2023-жылдын 22-сентябрындагы Кербен шаардык Кенешинин кезектеги сессиясынын № 13/2 токтому

🕔09:41, 27.Sep 2023

№13-2 22.09.2023ж Токтом

Толук

2023-жылдын 22-сентябрындагы Кербен шаардык Кенешинин кезектеги сессиясынын № 13/3 токтому

🕔09:40, 27.Sep 2023

№13-3 22.09.2023ж Токтом

Толук

2023-жылдын 22-сентябрындагы Кербен шаардык Кенешинин кезектеги сессиясынын № 13/4 токтому

🕔09:40, 27.Sep 2023

№13-4 22.09.2023ж Токтом

Толук

2023-жылдын 22-сентябрындагы Кербен шаардык Кенешинин кезектеги сессиясынын № 13/5 токтому

🕔09:39, 27.Sep 2023

№13-5 22.09.2023ж Токтом

Толук

2023-жылдын 22-сентябрындагы Кербен шаардык Кенешинин кезектеги сессиясынын № 13/6 токтому

🕔09:38, 27.Sep 2023

№13-6 22.09.2023ж Токтом

Толук

2023-жылдын 22-сентябрындагы Кербен шаардык Кенешинин кезектеги сессиясынын № 13/7 токтому

🕔09:37, 27.Sep 2023

№13-7 22.09.2023ж Токтом

Толук

2023-жылдын 22-сентябрындагы Кербен шаардык Кенешинин кезектеги сессиясынын № 13/8 токтому

🕔09:36, 27.Sep 2023

№13-8 22.09.2023ж Токтом

Толук

2023-жылдын 22-сентябрындагы Кербен шаардык Кенешинин кезектеги сессиясынын № 13/9 токтому

🕔09:36, 27.Sep 2023

№13-9 22.09.2023ж Токтом

Толук

2023-жылдын 22-сентябрындагы Кербен шаардык Кенешинин кезектеги сессиясынын № 13/10 токтому

🕔09:35, 27.Sep 2023

№13-10 22.09.2023ж Токтом

Толук