Кербен шаардык Кенешинин 2019-жылдын 15-мартындагы № 17/8 токтому

Админ
Автору Админ April 12, 2019 11:26

Аксы   районунун   Кербен   шаардык   Кенешинин
VII чакырылышынын  кезектеги  он  жетинчи  сессиясы

                                      Т О К Т О М 

Кербен  мал  базарындагы ар  аптада  жыйналган
                     каражаттын  өлчөмү  жөнүндө

         Кербен  шаардык  Кеӊешинин  сессиясы  белгилейт:

Кербен  мал  базарынын  ээсин  аныктоо  боюнча  2018-жылдан  бери  соттошуу  
иши  жүрүп  жатат. Кербен  шаарынын  мэриясы  2018-жылдын 19-апрелинде 
№ 190 буйругу  менен  базардагы  жыйымдын өлчөмүн  так  аныктоо  
максатында  комиссия  түзүп, 2018-жылдын 20-27-апрелинде  үч  жолу  
мониторинг  иштери  жүргүзүлүп, бир  базар  күнү   орточо  20,0 (жыйырма) 
миӊ  сом  жыйналары  аныкталган. Бир жылда орточо 53х20,0=1060,0 миӊ  
сом  жыйналары  белгиленди.
Жогорудагы  маселени  карап  жана  талкуулап  чыгып, Кербен  шаардык  
Кеӊешинин  VII чакырылышынын  кезектеги  он  жетинчи  сессиясы

                                        ТОКТОМ    КЫЛАТ :

1.Кербен  шаарынын  мал  базарында  аптасына  бир  болуучу  базар  күнү  
кызмат   көрсөтүүдөн  орточо  20,0 (жыйырма) миӊ  сом  жыйым  алынаары  
жөнүндө  комиссиянын  актысы  бекитилсин (тиркелет).

2.Кербен   шаарынын   мэриясына, пландоо   жана  прогноздоо  иштеринде
комиссиянын  актысында  көрсөтүлгөн  жыйымдын  өлчөмүн  эсептик
көрсөткүч  катары  пайдалануу  жагы  сунушталсын.
3.Бул токтом мамлекеттик  реестрге  киргизүү   жана  каттоо  үчүн  Жалал-Абад  
областтык  юстиция  башкармалыгына   жөнөтүлсүн.
4.Токтом «www. Kerben.Aksy. kg» веб – сайтында  жарыялангандан  кийин
күчүнө   кирет.
5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө  жагы, суу  ресурстары, 
муниципалдык  мүлк  жана  агрардык  маселелер   боюнча  туруктуу 
комиссиясынын  төрагасы   Ы.Сарыевге  жүктөлсүн.

 

                            Кербен   шаардык
                            Кеӊешинин   төрагасы:                   Н.Шадыбеков


                 

Тиркеме

Кербен  шаардык  Кенешинин
2019-жылдын   15-мартындагы
 № 17/8 токтому  менен  бекитилди

                    Кербен  шаарынын  мал  базарында  жүргүзүлгөн 
                                      хронометраж  боюнча  түзүлгөн

                                                                 АКТ

27-апрель  2018-ж.                                                                      Кербен  ш.

 

         Кербен  шаардык  Кеӊешинин  18.04.2018-ж. № 11-1 токтомунун  
жана  Аксы  районунун  мамлекеттик  администрациясынын  19.04.2018-ж. 
№ 97-б  буйругунун  негизинде  төмөндөгүдөй  кол  коюп  акт  түзүлөт:

Акт  түзүүчүлөр, Кербен  шаарынын  вице-мэри – комиссиянын  төрагасы 
У.Кудайбердиев, мүчөлөрү – Ж.Жаназаров, А.Асанов, С.Токтоназаров, 
К.Асылбекова, Б.Бекмырзаев, А.Айдарбеков, А.Атамкулов, Б.Апсаматов, 
А.Абдыкадыров, Д.Ашырматов, Б.Абылкасымов, С.Кенжебаев, К.Төрөбеков, 
Б.Парпиев  жана  Кербен  шаардык  Кеӊешинин  депутаттары  Ж.Шакиев, 
Ч.Мамытов, М.Камбарова, Г.Койчубекова  жана  З.Мамытова

Кербен  шаарынын  мал  базарындагы  сатылган  малдар  боюнча  
хронометраж  жүргүзүлгөндө  төмөндөгүдөй  болуп  аныкталды:

1.Жылкы  56 баш 40 сомдон жыйым  бир  башка, жалпысынан  2240 сом.

2.Бодо  мал  62 баш 40 сомдон жыйым  бир  башка, жалпысынан 4960 сом.

3.Кой-эчки 231 баш  20 сомдон  жыйым  бир  башка,жалпысынан 4620 сом.

Ал  эми  картошка  базарынан  3100 сом, азык-түлүк  базарынан  3660 сом жыйналса,  
унаа  базарынан  1520 сом  топтолгон.

Жыйынтыгында  аталган  базарлардан  түшкөн  жалпы  сумма 20100 
(жыйырма  миӊ бир  жүз) сом  акча  каражаты  жыйналып  жаткандыгы  аныкталды.

Акт   түзүүчүлөр:

У.Кудайбердиев                             Б.Парпиев

Ж.Жаназаров                                  Б.Абылкасымов

А.Асанов                                         Б.Апсаматов

С.Токтоназаров                              Б.Айдарбеков

К.Асылбекова                                 А.Атамкулов

А.Абдыкадыров                             Б.Бекмырзаев

Д.Ашырматов                                 Ж.Шакиев

К.Торобаев                                               Ч.Мамытов

М.Камбарова                                 Г.Койчубекова

З.Мамытова

Кербен  шаары, 15.03.2019-ж. № 17/8

Админ
Автору Админ April 12, 2019 11:26