Кербен шаардык Кенешинин 2019-жылдын 21-майындагы № 18/2 токтому

Админ
Автору Админ May 29, 2019 12:39

Аксы   районунун   Кербен   шаардык   Кенешинин 
VII чакырылышынын  кезектеги  он  сегизинчи  сессиясы

                                          Т О К Т О М

2018-жылга  Кербен  шаарынын  бюджетинин  аткарылышы  жөнүндө

Кербен  шаарынын  сессиясы  белгилейт:

Кербен  шаарынын  мэриясы  2018-жылга  кабыл  алынган  Кербен  шаарынын  бюджетин  аткаруу  боюнча  бир  топ  иш  чараларды  жүргүзгөн.  2018-жылга  Кербен  шаарынын  бюджетинин  кирешеси  жалпысынан  такталган  план  41976,9 миӊ  сом  болсо, 42816,7 миӊ сомго  аткарылган.

Бирок  жергиликтүү  салыктардын  кээ бир түрлөрү   аткарылбай  калган. Бекитилип  берилген  бюджеттин чыгаша  бөлүгүн  чарбасыздык  менен  пайдаланылган  учурлар  кездешүүдө. КР «Бюджеттик Кодекси  жөнүндө» Мыйзамынын  бир топ  талаптары   бузулуп,  финансалык  катачылыктарга   жол  берилген .

Патент, транспорт, тамарка, КБФ, айыл  чарба   багытында  эмес  жерлердин  салыктары  боюнча  көптөгөн  резервдер  бар  экени  айкын  болгонуна  карабастан  айыл  чарба   багытында  эмес  жер  салыгы  97,1%,  патент-94,8%, кыймылсыз  мүлк  салыгы-88,8%  араӊ  аткарылып  отурат. Муниципалдык  обьектилерге  сууну, электроэнергияны, көмүр-отунду  үнөмдүү  пайдалануу  боюнча  иш  пландар  иштелип  чыкпаган. Сатып  алуулар  боюнча  тендерлер  сапатсыз  өткөрүлгөн. Курулган  курулуштардын  сапаты  начар, курулуш  материалдардын  баасы  өтө  жогору. Тендерге  берилген  курулуштардын   проект-сметалары  жогорку  баада  белгиленген  учурлар  кездешет. Курулушту  көзөмөлдөөчү  (технадзор)  курулуштардын  сапатына  көзөмөл  жүргүзбөгөн. Кайдыгер  мамиле  жасалган. Ушул  сыяктуу  көптөгөн  кемчилдиктер  орун  алганы  тууралуу  финансы, бюджет  боюнча  туруктуу  комиссиянын  2019-жылдын  14-майындагы  № 61  токтомуна  жана  “КР  жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруу  органдары  жөнүндө”  Мыйзамынын  31-беренесинин  экинчи  пунктуна  негиз, жогорудагы  маселени  карап  жана  талкуулап  чыгып, Кербен  шаардык  Кеӊешинин  VII чакырылышынын  кезектеги  он  сегизинчи  сессиясы

                                        ТОКТОМ   КЫЛАТ :

1.2018-жылга  Кербен  шаарынын  бюджетинин  аткарылышы  бекитилсин;

-Киреше  бөлүгү – 42816,7 миӊ сом  суммасында  (№ 1 тиркеме);

-Чыгаша  бөлүгү – 41129,9 миӊ  сом  суммасында (№ 2 тиркеме);

-Резервдик  фонддун  чыгымы – 320,2 миӊ  сом (№ 3 тиркеме);

-2018-жылдын  1-январына  калган  бюджеттик  калдыктын  чыгымы  5583,2 миӊ  сом  суммасында  аткарылганы  белгиленсин.

  1. Атайын эсептеги каражат  боюнча:

-Киреше  бөлүгү  боюнча – 6017,8 миң  сом  суммасында (№ 4 тиркеме);

-Чыгаша  бөлүгү  боюнча – 5969,6 миң сом  суммасында  (№ 5 тиркеме);

– 2018-жылдын  1-январына  калган  калдык  боюнча – 497,8 миң  сом  суммасында  аткарылганы   белгиленсин.

  1. Кербен шаарынын мэриясы,2018-жылда  бюджеттин  кирешесин  көбөйтүү, көмүскөдөгү   салык  төлөөчүлөрдү  ачыкка  чыгаруу   жана  салыктардын  план  тапшырмаларын   аткаруу  боюнча  начар  иш  алып  баргандыгы  эскертилсин.
  1. Билим берүү мекемелери  (мектеп, бала-бакча)  коммуналдык  чыгымдарды  үнөмдөө  боюнча  мэрия  менен  биргеликте  иш  чара  иштеп  чыксын  жана  ыксыз  чыгымдарды  азайтып  аны  оптималдаштырууну  уюштурсун.
  2. Кербен шаарынын мэриясына:

-Айыл  чарба  багытында  эмес  жерлердин  келишимин  кайра  карап  чыксын  жана  2019-жыл  ичинде  ал  жерлерди  ижарага  берүү  боюнча  аукциондор  уюштурулсун;

-2018-жылдын  бюджетин  аткарууда  кетирилген  кемчилдиктерди  жоюу  боюнча  чаралар   көрүлсүн.

  1. Бул токтом мамлекеттик  реестрге  киргизүү   жана   каттоо  үчүн  Жалал-Абад  областтык  юстиция  башкармалыгына   жөнөтүлсүн.
  2. Токтом «www. Kerben.Aksy. kg» веб-сайтында  жарыялангандан  кийин  күчүнө   кирет.
  3. Бул токтомдун аткарылышын  көзөмөлдөө  жагы  финансы, бюджет  боюнча  туруктуу  комиссиянын  төрагасы   Р.Момуновго   жүктөлсүн.

 

Кербен   шаардык  
Кеӊешинин   төрагасы:                                          Н.Шадыбеков

Кербен  шаары, 21.05.2019-ж. № 18/2


Тиркеме № 1

Кербен  шаардык  Кеӊешинин  2019-жылдын
21-майындагы  № 18/2 токтому  менен  бекитилген

2018-жылга  Кербен  шаарынын  бюджетинин  киреше  
                                бөлүгүнүн   аткарылышы

Беренелер Беренелердин  аталышы  2017-жылга факт  12 ай
   
  анын ичинен   
11111100 Киреше булактарынан кармалган киреше салыгы 14443,5
11111200 Бирдиктүү салык декларациясы боюнча киреше салыгы -28,6
11121100 Пайда  үчүн  салык 36,7
11122 Патенттик негиздеги киреше салыгы 4 310,2 
11122100 Юридикалык жактардын танууланган кирешесине салык (милдеттүү  патент) 637,00
11122200 Жеке адамдардын танууланган кирешесине салык (ыктыярдуу патент) 3673,2
11311100 Кыймылсыз  мүлк  үчүн  салык  3 группасы
11311200 Кыймылсыз  мүлк  үчүн  салык 331,00
113121 Жеке адамдардан транспорт каражаттарынын ээлеринен алынуучу салык 2838,8
11321100 Тамарка жана дачалык жер участкаларын пайдалангандыгы үчүн жер салыгы 1911,3
11321200 Айыл чарбасына жарактуу жерлерди пайдалангандыгы үчүн жер салыгы 452,9
11321300 Айыл чарба багытындагы эмес жерлерди пайдалангандыгы үчүн жер салыгы 2021,2
11412100 Сатуудан жана акылуу кызматтар көрсөтүү үчүн юридикалык жактар төлөөчү салык 5853,6
11442440 Ичуучу жана техникалык суулар 57,6
14151200 Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны кармоо үчүн акы 151,1
14152110 Калктуу конуштарда жер ижарасы учун акы
14152120 Калктуу конуштарда жер ижарасы үчүн акы 6,0
14152600 Жерди кайра бөлүштүрүү фондунун жерлеринин ижарасы үчүн акы төлөө 343,7
14221700 Таштандыларды чыгаруу учун жыйым 793,6
14222200 Юстиция органдары тарабынан алынуучу мамлекеттик алым
14311100 Башка салык эмес кирешелер  штрафтар  
  Каржы Министрлигинен средства перед-ые 1101,0
  Жергиликтуу  бюджеттик  киреше 34 623,6


Кербен  шаардык  Кеӊешинин 
 жооптуу  катчысы:                                                        Д.Алиев

 Кербен  шаарынын  мэриясынын  
финансы  бөлүмүнүн  башчысы:             Б.Ыманбай  уулу

Тиркеме  № 2

Кербен  шаардык  Кеӊешинин  2019-жылдын
21-майындагы  № 18/2 токтому  менен  бекитилген

2018-жылга  карата  Кербен  шаарынын  бюджетинин
чыгаша  бөлүгүнүн  аткарылышы

                                               701-аппарат

к/№ Беренелер Аталышы 2018-жылга бекитил
ген план
2018-жылга тактал
ган план
Кассалык аткарыл
ганы
Фактылык аткарыл
ганы
Айырма сы %
+
1 2111 Айлык акы 6832,1 7054,0 7005,0 7005,3 99,3
2 2121 Соц фонд 1010,2 1041,1 1039,7 1039,6 99,9
3 2211 Сапар чыгымдары 780,0 1080,0 1080,0 1080,0 100,0
4 2212 Коммуналдык чыгымдар 103,2 103,2 97,0 97,0 94,0
5 2214 Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр 307,8 307,8 147,2 147,2 47,8
6 2215 Башка кызмат көрсөтүүлөр 1467,1 7247,3 7247,2 7247,3 100,0
10 2222 Ар түрдүү материалдарды алуу 540,1 #ДЕЛ/0!
7 2224 Көмүр алуу үчүн 100,0 200,0 98,0 85,3 49,0
8 2231 Сууга болгон чыгым 20,0 20,0 20,0 100,0
9 2232 Электр энергияга болгон чыгым 284,8 427,2 342,4 342,4 80,1
10 2824 Резерв фонд 320,5 320,5 320,2 320,2 99,9
11 3111 Имараттар жана курулмалар 1689,0 3716,3 3579,9 3579,9 96,3
12 3112 Машиналар жана жабдуулар 952,3 931,8 931,8 97,8
    Жыйын
тыгы
13434,8 22469,7 21908,4 21896,0 0,0 0,0 97,5


70429- Жайыт   комитети 

к/№ Беренелер Аталышы 2018-жылга бекитилген план 2018-жылга такталган план Кассалык аткарыл
ганы
Фактылык аткарыл
ганы
Айырма сы %
+
1 2215 Башка кызмат көрсөтүүлөр 326,6 386,2 280,5 280,5 72,6
    Жыйынтыгы 326,6 386,2 280,5 280,5 0,0 0,0 72,6

706-ЖКХ

к/№ Берене
лер
Аталышы 2018-жылга бекитил
ген план
2018-жылга такталган план Кассалык аткарыл
ганы
Фактылык аткарыл
ганы
Айыр
масы
%
+
1 2111 Айлык акы 2732,9 2732,9 2253,3 2253,3 82,5
2 2121 Соц фонд 471,4 471,4 375,8 375,8 79,7
3 2211 Сапар чыгымдары 20,0 20,0 12,0 12,0 60,0
4 2214 Транспорт
тук кызмат көрсөтүүлөр
2410,2 2410,2 2072,4 2072,4 86,0
5 2215 Башка кызмат көрсөтүүлөр 870,0 870,0 658,6 658,6 75,7
6 2221 Мүлктөрдү ондоо чыгымы 100,0 100,0 0,0
7 2222 Ар түрдүү материалдар
ды алуу
140,0 539,4 63,2 63,2 11,7
8 2232 Электр энергияга болгон чыгым 689,0 958,3 689,0 689,0 71,9
9 3111 Имараттар жана курулмалар 1520,0 1520,0 983,6 983,6 64,7
10 3112 Машиналар жана жабдуулар #ДЕЛ/0!
    Жыйын
тыгы
8953,5 9622,2 7107,9 7107,9 0,0 0,0 73,9


708-Китепкана

к/№ Берене
лер
Аталышы 2018-жылга бекитил
ген план
2018-жылга тактал
ган план
Касса
лык аткарыл
ганы
Факты
лык аткарыл
ганы
Айырма 
сы
%
+
к/№ Берене
лер
Аталышы 2018-жылга бекитил
ген план
2018-жылга тактал
ган план
Касса
лык аткарыл
ганы
Факты
лык аткарыл
ганы
Айырма
сы
%
 +  –
1 2111 Айлык акы 228,3 228,3 228,3 228,3 100,0
2 2121 Соц фонд 39,4 39,4 39,4 39,4 100,0
    Жыйын
тыгы
267,7 267,7 267,7 267,7 0,0 0,0 100,0


708-Клуб

к/№ Беренелер Аталышы 2018-жылга бекитил
ген план
2018-жылга такталган план Кассалык аткарыл
ганы
Факты
лык аткарыл
ганы
Айырма
сы
%
+
1 2111 Айлык 
акы
138,0 138,0 72,4 72,4 52,5
2 2121 Соц фонд 23,8 23,8 12,5 12,5 52,5
  Жыйын
тыгы
161,8 161,8 84,9 84,9 0,0 0,0 52,5


708-Парк

к/№ Беренелер Аталышы 2018-жылга бекитил
ген план
2018-жылга такталган план Кассалык аткарыл
ганы
Факты
лык аткарыл
ганы
Айырма
сы
%
+
1 2111 Айлык акы 316,8 316,8 284,8 284,8 89,9
2 2121 Соц фонд 54,6 54,6 48,7 48,7 89,2
3 2211 Сапар чыгымдары 80,0 75,0 75,0 93,8
4 2215 Башка кызмат көрсөтүүлөр 392,0 537,0 427,6 427,6 79,6
12 2231 Сууга болгон чыгым 5,0 5,0 5,0 100,0
5 2232 Электр энергияга болгон чыгым 25,0 25,0 20,0 20,0 80,0
6 3111 Имараттар жана курулмалар 350,0 350,0 307,6 307,6 87,9
    Жыйын
тыгы
1138,4 1368,4 1168,7 1168,7 0,0 0,0 85,4


708-Маданият  тармагы  жалпысы

к/№ Беренелер Аталышы 2018-жылга бекитилген план 2018-жылга такталган план Кассалык аткарыл
ганы
Фактылык аткарыл
ганы
Айырма сы %
+
1 2111 Айлык акы 683,1 683,1 585,5 585,5 85,7
2 2121 Соц фонд 117,8 117,8 100,6 100,6 85,4
3 2211 Сапар чыгымдары 0,0 80,0 75,0 75,0 93,8
4 2215 Башка кызмат көрсөтүүлөр 392,0 537,0 427,6 427,6 79,6
5 2232 Электр энергияга болгон чыгым 25,0 25,0 20,0 20,0 80,0
15 3111 Имараттар жана курулмалар 350,0 350,0 307,6 307,6 87,9
    Жыйынтыгы 1567,9 1797,9 1521,3 1521,3 0,0 0,0 84,6


709-Балдар  бакчасы

к/№ Беренелер Аталышы 2018-жылга бекитил
ген план
2018-жылга такталган план Касса
лык аткарыл
ганы
Факты
лык аткарыл
ганы
Айырма сы %
+
1 2212 Коммунал
дык чыгымдар
20,0 20,0 5,0 5,0 25,0
2 2215 Башка кызмат көрсөтүү
лөр
141,1 141,1 137,7 137,7 97,6
3 2217 Медицина
лык дары алуу
120,0 120,0 0,0
4 2218 Тамак-аш азыктарын алуу 3307,4 3807,4 3337,6 3337,6 87,7
6 2222 Ар түрдүү материал
дарды алуу
508,7 508,7 501,0 501,0 98,5
7 2224 Көмүр алуу үчүн 934,5 2203,2 1303,2 1303,2 59,2
8 2231 Сууга болгон чыгым 260,0 260,0 260,0 100,0
9 2232 Электр энергияга болгон чыгым 579,8 965,0 844,1 844,1 87,5
10 3111 Имараттар жана курулмалар 874,2 510,7 510,7 58,4
    Жыйын
тыгы
5611,5 8899,6 6899,3 6899,3 0,0 0,0 77,5


709-Жалпы  орто  мектеп

к/№ Беренелер Аталышы 2018-жылга бекитилген план 2018-жылга такталган план Кассалык аткарыл
ганы
Фактылык аткарыл
ганы
Айырма сы %
+
1 2212 Коммуналдык чыгымдар 76,8 76,8 55,0 55,0 71,6
2 2224 Көмүр алуу үчүн 980,0 1700,0 936,3 919,6 55,1
3 2231 Сууга болгон чыгым 309,0 309,0 309,0 100,0
4 2232 Электр энергияга болгон чыгым 1966,4 2257,4 2077,9 2077,9 92,0
5 3111 Имараттар жана курулмалар 41,4 34,3 34,3 82,9
  Жыйынтыгы 3023,2 4384,6 3412,5 3395,8 0,0 0,0 77,8


709-Жалпы  билим  берүү  тармагы

к/№ Беренелер Аталышы 2018-жылга бекитил
ген план
2018-жылга тактал
ган план
Касса
лык аткарыл
ганы
Факты
лык аткарыл
ганы
Айырма 
сы
%
+
1 2212 Коммунал
дык чыгымдар
96,8 96,8 60,0 60,0 62,0
2 2214 Транспорт
тук кызмат көрсөтүүлөр
0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/
0!
3 2215 Башка 
кызмат көрсөтүүлөр
141,1 141,1 137,7 137,7 97,6
4 2217 Медициналык дары алуу 120,0 120,0 0,0 0,0 0,0
5 2218 Тамак-аш азыктарын алуу 3307,4 3807,4 3337,6 3337,6 469,8 87,7
7 2222 Ар түрдүү материал
дарды алуу
508,7 508,7 501,0 501,0 98,5
8 2224 Көмүр алуу үчүн 1914,5 3903,2 2239,5 2222,8 1663,7 57,4
9 2231 Сууга болгон чыгым 0,0 569,0 569,0 569,0 100,0
10 2232 Электр энергияга болгон 
чыгым
2546,2 3222,4 2922,0 2922,0 300,4 90,7
11 3111 Имараттар жана курулмалар 0,0 915,6 545,0 545,0 370,6 59,5
    Жыйын
тыгы
8634,7 13284,2 10311,8 10295,1 2804,5 0,0 77,6


701-70429-706-708-709-Жалпысы

к/№ Беренелер Аталышы 2018-жылга бекитил
ген план
2018-жылга тактал
ган план
Кассалык аткарыл
ганы
Факты
лык аткарыл
ганы
Айырма сы %
+
1 2111 Айлык акы 10248,1 10470,0 9843,8 9844,1 94,0
2 2121 Соц фонд 1599,4 1630,3 1516,1 1516,0 93,0
3 2211 Сапар чыгымдары 800,0 1180,0 1167,0 1167,0 98,9
4 2212 Коммуналдык чыгымдар 200,0 200,0 157,0 157,0 78,5
5 2214 Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр 2718,0 2718,0 2219,6 2219,6 81,7
6 2215 Башка кызмат көрсөтүүлөр 3196,8 9181,6 8751,6 8751,7 95,3
7 2217 Медициналык дары алуу 120,0 120,0 0,0 0,0 0,0
8 2218 Тамак-аш азыктарын алуу 3307,4 3807,4 3337,6 3337,6 87,7
9 2221 Мүлктөрдү ондоо чыгымы 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
10 2222 Ар түрдүү материал
дарды алуу
1188,8 1048,1 564,2 564,2 53,8
11 2224 Көмүр алуу үчүн 2014,5 4103,2 2337,5 2308,1 57,0
12 2231 Сууга болгон чыгым 0,0 594,0 594,0 594,0 100,0
13 2232 Электр энергияга болгон чыгым 3545,0 4632,9 3973,4 3973,4 85,8
14 2824 Резерв фонд 320,5 320,5 320,2 320,2 99,9
15 3111 Имараттар жана курулмалар 3559,0 6501,9 5416,1 5416,1 83,3
16 3112 Машиналар жана жабдуулар 0,0 952,3 931,8 931,8 97,8
    Жыйын
тыгы
32917,5 47560,2 41129,9 41100,8 0,0 0,0 86,5


Такталган          Такталган  план  33707,9 + калдык 5583,3+
планга                 Республикалык  бюджеттен  келген  каражат  8269,0 = 
аныктама:         47560,2

Эскертүү :  01.01.2019-жылга  карата  42816,7 мин сом,  каражат  
түшүп  жыл  башындагы  .
5583,3 мин сомду кошуп 12 айдын  чыгашасы  41129,9 мин сомду  кемитип эсептегенде  казынада 
бюджет  эсебинде  жалпысы  7270,1 мин  сом  калдык калган.


                               Кербен  шаардык  Кеӊешинин  
                               жооптуу  катчысы:                                                        Д.Алиев

                               Кербен  шаарынын  мэриясынын
                              финансы  бөлүмүнүн  башчысы:             Б.Ыманбай  уулу

Тиркеме  № 3

Кербен  шаардык  Кеӊешинин  2019-жылдын
21-майындагы  № 18/2 токтому  менен  бекитилген

Кербен  шаарынын  2018/-жыл  ичинде 1% резервдик  фондунун  эсебинен 
                                  каржыланган каражат  боюнча

                                                  МААЛЫМАТ

Эмненин негизинде бөлүнгөн (токтом,
буйрук жана башка)
Датасы № токтом
буйрук
Суммасы Бөлүк Финансы  каражаттары  эмнеге  багытталган
1 Буйрук 02.02.2018 35 800 701 Акмырзаев Азаматбек  Кургак учук Жалал-Абад жол кире 15-берене
2 Буйрук 02.02.2018 35 2000 701 Ныязов  Ак-жол Кургак  учук 15-берене  Бишкек жол  кире
3 Буйрук 02.02.2018 35 800 701 Турсуналиев  Баяман Кургак  учук 15-берене
4 Буйрук 07.02.2018 45 3000 701 Нарманбетов Бегалынын  бишкек  шаарына  дарылануугу 
5 Буйрук 07.02.2018 46 2000 701 Муратов  Асилбек  оорукжан дарыланууга
6 Буйрук 07.02.2018 47 3000 701 Ардагерлер  Кенеши төрагасы Сатаев  Эркин  дарыланууга  колдоо
7 Буйрук 07.02.2018 48 3000 701 Юнусов  Самарбек турмуш шарты  оор дарыланууга
8 Буйрук 07.02.2018 48 1000 701 Курманов  Ислам  2-тайпадагы  майып тамак  ашка
9 Буйрук 12.02.2018 52 2000 701 Шамаева  Гульбарчын  Турмуш  шарты оор, азык  түлүк
10 Буйрук 12.02.2018 53 2000 701 Токторбаева  Нурайым  баласы  операцияга  колдоо
11 Буйрук 15.02.2018- 66 2000 701 Турсунлаиева  Кымбаткан,жалгыз бой, Дарыланууга колдоо
12 Буйрук 15.02.2018 68 6000 701 Т.Уметалиев  Мектебинин  4 окуучуну  обл. олимпиадага  жөнөтүү
13 Буйрук 20.02.2018 73 5000 701 Мергенчи Дилмурат уулу  Миркыязды  элге  кошкон  салымы  үчүн колдоо
14 Буйрук 20.02.2018 75 5000 701 Сарымсакова  Жыпаркан көзү  боюнча  майып  үй чатырын  алмаштырууга
15 Буйрук 20.02.2018 76 4000 701 Эшалиева  Орзигүл  жалгыз  бой  эне үй-жайын  ондоого  колдоо
16 Буйрук 20.02.2018 74 3000 701 Тайыр  уулу Рамил апасын  дарылантууга  күнүмдүк  тамак  ашка
17 Буйрук 02.03.2018 80 800 701 Абдыбалиева  Токтобү  Кургак  учук  Жалал-Абад  800 жол кире
18 Буйрук 02.03.2018 87 1000 701 Кузикулова  Айжамал 2-топтогу  майып азык  түлүк  колдоо
19 Буйрук 02.03.2018 88 5000 701 Досов  Малюданын жолдошу  рак  оруусу  менен  ооруйт колдоо
20 Буйрук 02.03.2018 91 800 701 Темирбек  Кызы Самарага  800 Жалал -Абад  жол  кире
21 Буйрук 02.03.2018-ж 89 5000 701 Масалбекова  Рахат 1-топтогу  баласына  дарыланууга колдоо
22 Буйрук 16.03.2018 117 4000 701 Нармырзаева  Атыркан  эгиз 2-небересин  дарылантууга  колдоо
23 Буйрук 16.03.2018 118 5000 701 Пикнеев  В,П орус  улутунда  өлгөн  эч кимиси  жок жаранды  жерге  коюууга
24 Буйрук 23.03.2018 134 1500 701 А.Наркулова  ГСВ  кургак  учук    иш-чарасына  колдоо
25 Буйрук 26.03.2018 140 1500 701 Сатыбалдиева  Венера турмуш  шарты оор,  тамак ашка жардам берүү
26 Буйрук 05.04.2018 151 3000 701 Абдыжапарова  Гулнара Бишкек  шаарына  дарыланууга  онкологиялык ооруу
27 Буйрук 05.04.2018 153 3000 701 Киргизова  Бухамиданын  Турмуш  шарты  оор  дарыланууга
28 Буйрук 05.04.2018 150 3000 701 Токторбаева  Насихаттын ТОК ден  соолугун  чыӊдоого колдоо
29 Буйрук 06.04.2018 158 2000 701 Бекмырзаев  Жумабек 1-топтогу  майып дарыланууга   колдоо
30 Буйрук 06.04.2018 159 2000 701 Ажыбекова  Айчүрөк  дарыланууга колдоо
31 Буйрук 06.04.2018 160 3000 701 Баястанов  Жумабек Ооган  ардагери  дарыланууга колдоо
32 Буйрук 06.04.2018 161 1500 701 Туланбаева  Айымсара  2-топтогу  майып  дарыланууга колдоо
33 Буйрук 13.04.2018 173 2000 701 Ташкожоева  Элмира баласынын  күбөлүк  алуусуна  жардам колдоо
34 Буйрук 16.04.2018 175 2000 701 Тиленбаева  Айсара  Жалал-Абад  шаарына  дарыланууга колдоо
35 Буйрук 17.04.2018 179 3000 701 Джуманова  Масуда  ТОК дарыланууга колдоо
36 Буйрук 19.04.2018 187 3000 701 Туркменов  Абдыманап  1-топтогу  майып  көз  боюнча  колдоо
37 Буйрук 19.04.2018 186 2000 701 Суерова  Айчүрөк  жалгыз бой Бишкек дарыланууга
38 Буйрук 19.04.2018 189 3000 701 Райымбекова  Нуржамал  Бишкек  шаарына  дарыланууга
39 Буйрук 24.04.2018 198-б 1500 701 Джалилиов  Анарбек 2-топтогу  майып дарыланууга  колдоо
40 Буйрук 03.05.2018 209 2000 701 Мамытова  Темиржан  жалгыз бой  үйүнүн  чатырын  оӊдоого  колдоо
41 Буйрук 07.05.2018 219 5000 701 Ардагерлер  Кенеши төрагасы Сатаев  Эркин  дарыланууга  колдоо
42 Буйрук 07.05.2018 220 4000 701 Жаныбеков  Мурат 2-топтогу  майып дарыланууга
43 Буйрук 07.05.2018 215 1500 701 Шарипова  Айшакан  Тынчтык  к-сү  11-топтогу майып  дарыланууга
44 Буйрук 07.05.2018 216 7000 701 Ажибаев Азизбек аялы  авто  кырсык тан  каза болгонго жардам
45 Буйрук 16.05.2018 234 3000 701 Ормонов  Нурмамат үй  чатырын  ондоого  колдоо
46 Буйрук 11.05.2018 230 2000 701 Кенжебаева  Гулсина  кызы  тандайы  жок  операцияга колдоо
47 Буйрук 22.05.2018 243 4000 701 Абдувалиева  Кайыргүл 1-топтогу  майып  баласын дарылантууга колдоо
48 Буйрук 24.05.2018 250 3000 701 Анорбаева Мукарамхон жесир аял оорукчан  кызын
49 Буйрук 24.05.2018 251 2000 701 Тенирбердиев  Артыгалы Бишкек  шаарына  дары
50 Буйрук 29.05.2018 257 2000 701 Дехканова  Айсалкын Ош шаарына  дарыланууга    колдоо
51 Буйрук 07.06.2018 271 3000 701 Мамажанов Ильхамжан пенсионер дарыланууга  колдоо
52 Буйрук 11.06.2018 278 3000 701 Өмуралиева  Жумагүл  жалгыз  бой  эне ТОК азык  түлүк колдоо
53 Буйрук 11.06.2018 275 5000 701 Туркменов  Абдыманап  1-топтогу  майып  көз  боюнча  Ш,К колдоо
54 Буйрук 11.06.2018 284 5000 701 Алманбетова  Айгүл 1-топтогу  майып  эжесин  дарылантууга  колдоо
55 Буйрук 11.06.2018 285 30000 701 Д.Арзыбаевдин оорукчан  баласын  чет  мамлекеттке операция Ш,Кеӊеш колдоо
56 Буйрук 22.06.2018 293 1000 701 Усубалиев  Батыржан (БОМЖ) колдоо
57 Буйрук 22.06.2018 294 2500 701 Шырдакова  Малюда азык түлүк  ден соолугун чыӊдоого колдоо
58 Буйрук 22.06.2018 295 2500 701 Ашырова  Сейитбүбү азык түлүк колдоо
59 Буйрук 22.06.2018 296 1000 701 Алимбекова  Yрбүкан  жалгыз бой эне ден  соолугун  чыӊдоо
60 Буйрук 04.06.2018 310 40000 701 Ш.Кеӊеш токтому О.Усупбаевдин уулун  операциясына
61 Буйрук 24.07.2018 350 1000 701 Осмоналиева  Жыпаркан  жалгыз бой   азык   түлүк
62 Буйрук 19.07.2018 336 800 701 Биймырзаев Канышайга Кургак  учук Жалал -Абад шаары
63 Буйрук 19.07.2018 334 800 701 Боронова  Дильфуза  Кургак  учук  Жалал-Абад
64 Буйрук 13.07.2018 322 5000 701 Давлаталиева Замиракан 2-тайпадагы  майып синдиси  Д,Шамырзаева дар.га
65 Буйрук 10.08.2018 370 3500 701 Сулайманкулов  Уланбек 2-Тайпадагы  майып дарыланууга  колдоо
66 Буйрук 16.08.2018 375 1500 701 Довранова  Угулхан ден  соолугун  чыӊдоо колдоо
67 Буйрук 30.08.2018 391 1500 701 Сатыбалдиева  Рахат үй-жайы  жок  батирде  жашайт колдоо максатында
68 Буйрук 04.09.2018 395 5000 701 Салиева  Чынара атасы  каза  болгон балдарына  кийим кечеге колдоо
69 Буйрук 13.09.2018 407 3000 701 Чыныбекова  Айжамал 2-тайпадагы  майып Бишкеке  фестивалга катышуу
70 Буйрук 18.09.2018 411 5000 701 Хайдаров  Керимбайдын аялы  каза  болгон  жардам  көрсөтүү улгайган күнгө 
71 Буйрук 01.10.2018 427 5000 701 Ш.Полотов райондун ардагерлер Кеӊешинин төрагасын колдоо
72 Буйрук 10.10.2018 435 5000 701 Ыманалиев Эргеш  аялы  оорукчан  Уметалиев к-сү материалдык жардам
73 Буйрук 10.10.2018 436 800 701 Тотоев  Абдыкадыр Кургак  учук жол кире
74 Буйрук 16.10.2018 445 3000 701 1-топтогу майып Камчыбеков  Эмил ДМЧА колдоо
75 Буйрук 10.11.2018 433 5000 701 Шайбекова Айнура  Бишкек  Дарыланууга
76 Буйрук 02.11.2018 459 1500 701 Мырзамамытов  Адылбек пенсионер дарыланууга  колдоо
77 Буйрук 02.11.2018 460 3000 701 Асакеева  Тургунжан жалгыз бой  эне көмүр колдоо
78 Буйрук 02.11.2018 460 5000 701 Тоголок жетим  балдарга колдоо (1000 ко. баган)
79 Буйрук 22.11.2018 486 10000 701 Ашуралиева Нафиса  Кайрылман Бишкеке дарыланууга  колдоо
80 Буйрук 27.11.2018 494 5000 701 Юсупова  Токтокан  жалгыз  бой  эне Бишкек дарыланууга жана  көмүрдөн жардам
81 Буйрук 27.11.2018 495 2000 701 Шайыбеков  Абдымажиттин  уулунун  дарылануусуна  колдооо
82 буйрук 03.12.2018 504 1500 701 Бижанов  Эркин 2-тайпадагы  майып көмүр колдоо
83 Буйрук 10.12.2018 528 1500 701 Исматулаев Абдулажан 2-тайпадагы майып көмүр  колдоо
84 Буйрук 10.12.2018 526 3500 701 Кочкоров Ажибек турмуш шарты  оор колдоо
85 Буйрук 10.12.2018 527 1500 701 Эрбаева Бактыкан жесир  аял дарыланууга  колдоо
86 Буйрук 12.12.2018 529 6000 701 Токтоназаров  Сонунбек кызы 1-тайпадагы  майып дарылантууга  колдоо  көрсөтүү
87 Буйрук 27.12.2018 569 800 701 Мураббасова  Гулбарчын кургак  учук
88 Буйрук 28.12.2018 572 1300 701 Урустемова  Саткын 2-топтогу майып көмүрдөн  колдоо
           
  Бардыгы :     320200    


Кербен  шаардык  Кеӊешинин
жооптуу  катчысы:                                                        Д.Алиев


Кербен  шаарынын  мэриясынын
финансы  бөлүмүнүн  башчысы:             Б.Ыманбай  уулу

 
                                Тиркеме № 4

Кербен  шаардык  Кеӊешинин  2019-жылдын
21-майындагы  № 18/2 токтому  менен  бекитилген

   2018-жылга  Кербен  шаарынын  атайын  каражатынын  
                             киреше  бөлүгүнүн  аткарылышы

Берене
лер
Беренелердин  аталышы  2017-жылга факт 2018-жылга такталган  план 2018-жылга 12 айга аткарылганы Пландын аткарылышы Темп рост
( % ) ( +, – )
Атайын каражат            
Балдар бакчаларынын ата-энелер 5 766,3 6 202,0 5 262,4 84,9 -939,6 91,3
Базардан  алынуучу  жыйым 188,0 40,0 120,0 300,0 80,0 63,8
Рекламалык  шит 92,7 70,0 92,7 132,4 22,7 100,0
Ар түрдүү жыйымдар  жана келип түшүүлөр 170,0 118,1 226,4 191,7 108,3 133,2
Техникалардан  услуга 144,8 79,4 85,8 108,1 6,4 59,3
Кичи футбол  аянтчасынан аренда 202,5 230,5 230,5 100,0 0,0 113,8
Жалпы  атайын  каражат  эсеби 6564,3 6740,0 6017,8 89,3  -722,2  91,7 


Кербен  шаардык  Кеӊешинин
жооптуу  катчысы:                                Д.Алиев


Кербен  шаарынын  мэриясынын 
финансы  бөлүмүнүн  башчысы:             Б.Ыманбай  уулу

Тиркеме  № 5

Кербен  шаардык  Кеӊешинин  2019-жылдын
21-майындагы  № 18/2 токтому  менен  бекитилген

2018-жылга  Кербен  шаарынын  атайын  каражатынын

                          чыгаша  бөлүгүнүн  аткарылышы

                701-аппарат

к/№ Берене
лер
Аталышы 2018-жылга бекитил
ген план
2018-жылга тактал
ган план
Касса
лык аткарыл
ганы
Факты
лык аткарыл
ганы
Айырма 
сы
%
+
1 2211 Сапар чыгымдары 35,0 35,0 35,0
2 2215 Башка кызмат көрсөтүүлөр 538,0 444,1 379,2 379,2 85,4
3 2721 Калкты социалдык  камсыздоо 97,8 97,8 97,8 100,0
  Жыйын
тыгы
538,0 576,9 512,0 512,0 0,0 0,0 88,8


709-Балдар  бакчасы

к/№ Берене
лер
Аталышы 2018-жылга бекитил
ген план
2018-жылга такталган план Касса
лык аткарыл
ганы
Факты
лык аткарыл
ганы
Айырма 
сы
%
+
1 2215 Башка кызмат көрсөтүүлөр 458,9 401,2 401,2 87,4
2 2218 Тамак-аш азыктарын алуу 6202,0 6202,0 5056,4 5056,4 81,5
  Жыйын
тыгы
6202,0 6660,9 5457,6 5457,6 0,0 0,0 81,9


701-709-Жалпысы

к/№ Берене
лер
Аталышы 2018-жылга бекитил
ген план
2018-жылга такталган план Кассалык аткарыл
ганы
Факты
лык аткарыл
ганы
Айырма 
сы
%
+
2211 Сапар чыгымдары 0,0 35,0 35,0 35,0
1 2215 Башка кызмат көрсөтүүлөр 538,0 903,0 780,4 780,4 86,4
2 2218 Тамак-аш азыктарын алуу 6202,0 6202,0 5056,4 5056,4 81,5
2232 Электр энергияга болгон чыгым 0,0 97,8 97,8 97,8 100,0
  Жыйын
тыгы
6740,0 7237,8 5969,6 5969,6 0,0   82,5

Такталган  
планга  
аныктама:  Бекитилген  план  6740,0 + калдык 497,8=7237,8

Эскертүү :  01.01.2019-жылга  карата  6017,8 мин сом,  каражат  
түшүп  жыл  башындагы 
497,8  мин сомду  кошуп  12 айдын  чыгашасы  5969,6 мин сомду  
кемитип  эсептегенде  казынада 
атайын  каражат  эсебинде  жалпысы  546,0 мин  сом  калдык калган.


                               Кербен  шаардык  Кеӊинин 
                               жооптуу  катчысы:                                                        Д.Алиев

                              Кербен  шаарынын  мэриясынын
                               финансы  бөлүмүнүн  башчысы:                             Б.Ыманбай  уулу

Админ
Автору Админ May 29, 2019 12:39