Кербен шаардык Кенешинин 2018-жылдын 9-февралындагы №9/1 токтому

Админ
Автору Админ March 12, 2018 10:58

Аксы   районунун   Кербен   шаардык   Кенешинин
VII чакырылышынын  кезектеги  тогузунчу  сессиясы

                                    Т О К Т О М

2017-жылга   Кербен   шаарынын   бюджетинин
аткарылышы    жөнүндө

       2017-жылга  Кербен  шаарынын  бюджетинин  кирешелерин  жыйноо 
боюнча  Кербен  шаарынын  мэриясы  бир  топ  иштерди  аткарган.
Жалпысынан  2017-жылга  такталган  план 37251,6 миң  болсо, 41274,7 миң  сомго 
аткарылган  же 4023,1  миң сомго  пландагыдан  ашыкча  жыйналган.
Ал  эми  атайын  каражат  6510,6 миң  сом  пландалган, түшкөнү  6564,3 миң  сом.
Ошол  эле  учурда  2016-жылга  салыштырмалуу  айрым  киреше   кыскарып  кеткен,
там  арка  243,5 миң  сомго, мамлекеттик  кайра  бөлүштүрүү  (Госфонд)  жеринен 
66,4 миң  сомго  аз  жыйнашкан. Мамлекеттик  кайра  бөлүштүрүү  фонддунун 
жана  айыл  чарба  багытындагы  эмес  жерлерди  берүүдө  аукцион  (тооруктар) 
өткөрүлбөйт.Тоорук  аркылуу  гана  жерлерди  ижарага  берүү  (сатуу)  боюнча 
шаардык  Кеңештин  эскертүүлөрү   эске  алынбаган.  Патент, транспорт, тамарка,
Госфонддун  жана  айыл  чарба  багытында  эмес  жерлердин  салыктары  боюнча 
көптөгөн  резервдер  бар  экени  айкын  болууда. Жергиликтүү  салык  боюнча
салык  төлөөчүлөрдүн  саны  бар  бирок, салыктардын  ай  сайын  топтолуусу 
боюнча  маалымат, учёт  иштери  жок.  Муниципалдык  обьектилерге  суунун,
электроэнергиянын,көмүр-отундун  чыгымдалышына  көзөмөл  начар  жүргүзүлгөн.
Билим  берүү  мекеме-ишканаларынын  (мектеп, бала-бакча)  коммуналдык 
чыгымдарды  (көмүр, отун, электроэнергия)  үнөмдүү  пайдалануу  боюнча 
пландары  жок, бул  маселеге  өтө  кайдыгерлик  менен  мамиле  жасашат.
Жогорудагы   чыгымдарга  кетүүчү  каражатты  сарамжалдуу  пайдалануу  боюнча 
стимул  жок. Көмүр,отун  кабыл  алууда  анын  салмагына, сапатына  көңүл  буруу 
зарыл. Кеңештин  тиешелүү   токтомдору  менен  мэрияга  тендердик  комиссиянын 
курамына  кесипкѳй  адистерди  жана  депутаттарды  тартуу, Кербен  шаарынын 
архитектуралык  кѳркүн  бускан  имараттарды , соода  түйүндѳрүн  тартипке  келтирүү 
маселеси. Жашоочулар  үчүн  кооптуулукту  жараткан  мыйзамсыз  курулуштарды 
жѳнгѳ  салуу , мэриянын  бюджетинин  киреше  булактарын  кенейтүү  максатында 
«кичи футбол» , КБФ ,  айыл  чарба  багытындагы  эмес жерлердин,базардын 
келишимдерин  тактап чыгып. Жер  аянттарын аукцион  аркылуу  берүү  жагы 
милдеттендирилген, ижарага  берилген  муниципалдык  жерлердин  мѳѳнѳтү
тууралуу  реестрин  түзүп  берүү  жѳнүндѳ  токтом  кабыл  алынган .
Жеке  атуулдардын  тамарка,  участок,  үйлѳрдүн   реестрин   тактап аткарылышын
камсыз  кылуу  боюнча  токтомдор  жана  каттар  жѳнѳтүлгѳн, бирок  аткарылган  жок.
Айыл  чарба  багытындагы  эмес  жерлердин , ФПС, кыймылсыз  мүлктүн   реестри 
2015- жылда  384 обьект  болсо , 2018- жылга  бир  да  өзгөргөн  эмес. Үч  жылдын 
ичинде канчалаган  соода  туйүндѳрү, калкка  кызмат  кѳрсѳтүүчү  сервистер  жана 
кайра  иштетүүчү   цехтер  курулду.  Бюджеттик  комиссиянын  мүчѳлѳрү, терең 
анализдеп  чыккандан кийин,  кошумча  эсепке  кирбеген  51  субьекттер  табылды.
Быйыл  ѳткѳрүлгѳн  аудиттик  текшерүүнүн   справкасында  кѳрсѳтүлгөн  кемчилдиктердин 
биринде. Кайра бѳлүштүрүү  фонддун  жер  аянтарын  ижарага  алган  адамдардын 
келишимдери  4000 сомго түзүлсѳ, мэриянын  эсебине  2400  сомдон  тѳгүлгѳн.
2016-жылдан  бери  ФПСтин  жерин  келишим  менен  алып, бир  тараптуу  келишимдин 
шарттарын  бузулган, салыгын  тѳлѳбѳй  жүргѳн  ижарачылар   менен  бир  да  жолу 
тиешелүү  иштер  жүргүзүлгөн  эмес. Кербен  шаарынын  архитектуралык   көркүн  бузуп 
турган  Акын ордонун  алдындагы  жарнама  шиттерди  алып  тартипке  келтирүү 
мезгилдин  талабы.  Ныязалы  кѳчѳсүндѳгү  Жедигеров  Ыманбектин  гаражы,
Уметалиев  кѳчѳсүндѳгү  Карабатыровтор  сатып  алган  мурунку  нефтебазанын 
айланасын  тартипке  келтирүү  зарыл. Элдин  жашоосуна  кооптуу  курулуп  жаткан 
АЗСтин  маселесин   жергиликтүү  бийлик  чечүүгѳ   милдеттүү.
Шаар  ичиндеги   санитардык  гигиеналык  ички  тазалык  начар . Кѳзгѳ  басар  болгон 
жападан   жалгыз  « Алтын  Казык» кинотэатры   ашканага  айланды.  Мончолордон 
жана борбордук   ооруканадан  чыккан  саркынды   суулар  Курулуш   айылынын  эли 
жана  В. Линский  атындагы  мектептин   окуучулары  үчүн  кооптонууну  жаратууда. 
Сууларды тазалоочу  кампаны  куруу  боюнча  эч  кандай  иштер  аткарылбады. 
Борбордук ооруукананын   инфекция  бѳлүмүнѳн  чыккан  жугуштуу  илдеттердин  
саркындылары  канализация  менен  кошо  агып  келип . Мир  кичи  шаарчасын  
аралап  ѳткѳн  сууга  кошулуп, Курулуш  элинин  малдары   ичүүдѳ.
«Барпы»  каналын   калыбына  келтирүү  иштерин  аткарууда , 22- пунктан  турган 
кемчилдиктерди  белгилеп, 2017- жылдын  6-июнунда  Кербен  шаардык  Кеңешинен 
кат  жѳнѳтүлгѳн. Быйыл  каналга  суу  койгон  мезгилде   канал, жарылып , толук 
жараксыз  абалга келип  калды.2017- жылдын 21- ноябрындагы  Кербен  шаардык 
Кеңешинин  VII чакырылышынын кезектеги жетинчи  сессиясында  кѳчѳ  бойлоруна 
автотоктоочу  жайларды  уюштуруу, кѳчѳлѳрдү   асфальттоо  2018- жылдын  иш 
планына  киргизилген. Мэрия  тарабынан Ныязалы  кѳчѳсүнѳ  белгиленип  жаткан 
тосмолорду  орнотуу , автотыгынды жѳнгѳ салууда  таасирдүүлүгү (эффект) жок 
экендиги  белгиленген  жана бул  аракеттерди  токтотуу  жөнүндө  токтомдор  кабыл 
алгандыгына  карабастан,   350 миң  сомго  темир  тосмонун , темирлери   алынып 
келинген. Тендер  менен  жасалган  курулуштардын  аткарылышы  ѳтѳ  начар.
Бегимкулова  атындагы  мектептин  спорт  залын полдоодо , пол  тактанын  ордуна  
жѳнокѳй  тактаны  кагып  жатат.  Гидроизоляция  болбогон.
Ушундай  калпыстыктардын  айынан  Бегимкулова  атындагы  метептин 
спорт залынын   полу   үчүнчү  ирет  алмаштырууга  туура  келүүдѳ.
№ 2 « Келечек» жана  «Арча  бешик»  бала  бакчасыларына  1205,0  мин  сомго 
тендер өткөрүлүп,  иштер  сапатсыз  аткарылган. Учурда  кээ бир  жерлеринен 
суу  тамып  жатат. Мамбетов  атындагы  мектептин  спорт  залын  полдоого 
186.886 мин  сомдук  каражат  бѳлүнгѳн,  бул  жерде  дагы  полдук  жыгачтын
ордуна,  жөнөкөй  тактадан  бетин  сүрүп  полго  кагышкан. Гидроизоляция 
болбогон жана  такталары  суу бойдон  кагылууда.  Технадзор   аткарылган  
иштин  сапатына  кѳнүл  бурбастан  кайдыгер  мамиле  жасаган,
кѳз  боёмочулукка   жол  берген, технадзорго  эч  кандай  чара  көрүлбөгөн.
Кербен  шаардык  Кеңешинин  финансы,бюджет  боюнча  туруктуу  комиссиясынын 
2018-жылдын  6-январындагы  № 32  токтомунда  белгиленген, аткарылган  иштер 
менен катар  анын  кемчилдиктерин  карап  жана  талкуулап  чыгып,
Кербен  шаардык  Кеңешинин  VII-чакырылышынын  кезектеги  тогузунчу  сессиясы

                                        ТОКТОМ    КЫЛАТ :

1.Кербен шаарынын мэриясына,2017-жылга  бюджеттин  кирешесин  көбөйтүү,
көмүскөдөгү  салык  төлөөчүлөрдү  ачыкка  чыгаруу , ФПСтин  жерлерин  тооруктар 
аркылуу  ижарага  берүү  менен  кирешени  арттыруу  боюнча  начар  иш  алып 
баргандыгы  эскертилсин.

2.Төмөнкүлөр  бекитилсин:
– 2017-жылга  Кербен  шаарынын  бюджетинин  аткарылышы
Киреше  бөлүгү  боюнча – 34710,4 миң  сом  суммасында (№1 тиркеме)
Чыгаша  бөлүгү  боюнча – 31846,0 миң сом  суммасында  (№2 тиркеме)
– 2017-жылдын  1-январына  калган  бюджеттик  калдыктын  чыгымы-1975,5 миң  сом 
суммасында  аткарылганы  белгиленсин
– Резервдик  фонддун  чыгымы – 317,7 миң  сом ( № 3 тиркеме)

3.Атайын каражат:
Киреше  бөлүгү  боюнча – 6564,3 миң  сом  суммасында (№ 4 тиркеме)
Чыгаша  бөлүгү  боюнча – 7401,7 миң сом  суммасында  (№ 5 тиркеме)
– 2017-жылга  калдык  – 1335,2 миң  сом  суммасында  аткарылганы   белгиленсин.

4.Билим берүү мекемелери  (мектеп, бала-бакча)  коммуналдык  чыгымдарды 
үнөмдөө  боюнча  мэрия  менен  биргеликте  иш  чара  иштеп  чыксын  жана 
ыксыз  чыгымдарды  азайтып  аны  оптималдаштырууну  уюштурсун.

5.Кербен шаарынын мэриясына:
– Тендердик  комиссияга  кесипкөй  адистер, депутаттар  тартылсын;
– Кербен  шаарынын  борборундагы, «Акын  Ордо» имаратынын   алдындагы
рекламалык  шиттер  түзөтүүгө   алынсын;
– ФПС  жерлеринин, айыл  чарба  багытында  эмес  мыйзамсыз  ижарага  берилген
жерлердин  келишимин  кайра  карап  чыксын   жана  2018-жыл  ичинде  ал  жерлерди
ижарага  берүү  боюнча  аукциондор  уюштурулсун;
– Там  арка  жана  айыл  чарба  багытында  эмес  жерлерди  тактоодо  кайдыгерлик
мамиле  жасаган  тиешелүү  адистерге  чара   көрсүн;
– «Бирдиктүү  терезе»  принцибин   ишке  киргизүү   тездетилсин;
– Аксы   райондук  борбордук   ооруканадан  чыккан  сыркынды  сууларды
залаксыздандырып  тартипке  келтирүү   кечиктирилгис  милдет  деп  эсептелсин;
– Барпы  каналынын  курулушу  жараксыз  экендиги  белгиленсин;
– Бегимкулов  атындагы  орто  мектебинин, Н.Мамбетов  атындагы  орто  мектебинин
спорт  залдарынын  ремонту, «Келечек»  балдар  бакчасынын  чатырынын  ремонту
бир  ай  ичинде  тендердик  документациялардын   талаптарына  ылайык  келтирилип
оңдолсун;
– Уметалиев  жана  Ныязаалы  көчөлөрүнүн  борбордук  бөлүгү  Өнүгүү  программа 
алкагында  КР  Өкмөтүнүн  жардамынын   эсебинен   асфальттоого  киргизилсин;
– Балдар  бакчалары  интернет  түйүнүнө  кошулсун

6.2017-жылдын бюджетин аткарууда  кетирилген  кемчилдиктерди  жоюу  боюнча 
чараларды  көрсүн  жана  2018-жылдын  алты  айынын  жыйынтыгы  менен
кетирилген  кемчилдиктерди  жоюу  боюнча  отчёт  берсин.

7.Бул токтом мамлекеттик  реестрге   киргизүү  жана  каттоо  үчүн  Жалал-Абад
областтык  юстиция  башкармалыгына  жөнөтүлсүн.

8.Токтом «www. Kerben.Aksy. kg» веб-сайтында  жарыялангандан  кийин
күчүнө   кирет.
9.Бул токтомдун аткарылышын  көзөмөлдөө  жагы  финансы, бюджет 
боюнча   туруктуу  комиссиянын   төрагасы   Р.Момуновго   жүктөлсүн.

                    Кербен   шаардык
                     Кеӊешинин   төрагасы:                       Н.Шадыбеков

Кербен  шаары,09.02.2018-ж. №9/1

    Тиркеме №1

Кербен  шаардык  Кеңешинин 2018-жылдын  9-февралындагы
№9/1 токтому  менен  бекитилген

2017-жылга  Кербен  шаарынын  бюджетинин  киреше  болугунун  аткарылышы
 
 
               
Берене
лер
Беренелердин  аталышы  2016-жылга факт 2017-жылга такталган  план 2017-жылга 12 айга аткарылганы Пландын аткарылышы Темп рост  
( % ) ( +, – )  
  анын ичинен               
11111100 Киреше булактарынан кармалган киреше салыгы 13333,1 13 678,0  14 443,5  105,6  765,5  108,3   
11111200 Бирдиктуу салык декларациясы боюнча киреше салыгы     -28,6  #ДЕЛ/0! -28,6  #ДЕЛ/0!  
11121100 Пайда  учун  салык 37,2 20,0  36,7  183,5  16,7  98,7   
11122 Патенттик негиздеги киреше салыгы 3 728,0  3 930,5  4 310,2  109,7  379,7  115,6   
11122100 Юридикалык жактардын танууланган кирешесине салык (милдеттуу  патент) 556,3 430,5  637,0  148,0  206,5  114,5   
11122200 Жеке адамдардын танууланган кирешесине салык (ыктыярдуу патент) 3171,7 3 500,0  3 673,2  104,9  173,2  115,8   
11311100 Кыймылсыз  мулк  учун  салык  3 группасы       #ДЕЛ/0! 0,0  #ДЕЛ/0!  
11311200 Кыймылсыз  мулк  учун  салык 316,4 280,0  331,0  118,2  51,0  104,6   
113121 Жеке адамдардан транспорт каражаттарынын ээлеринен алынуучу салык 2743,1 2 400,0  2 838,8  118,3  438,8  103,5   
11321100 Тамарка жана дачалык жер участкаларын пайдалангандыгы учун жер салыгы 2154,8 1 588,0  1 911,3  120,4  323,3  88,7   
11321200 Айыл чарбасына жарактуу жерлерди пайдалангандыгы учун жер салыгы 679,3 408,5  452,9  110,9  44,4  66,7   
11321300 Айыл чарбасына жараксыз жерлерди пайдалангандыгы учун жер салыгы 1864,7 1 500,0  2 021,2  134,7  521,2  108,4   
11412100 Сатуудан жана акылуу кызматтар корсотуу учун юридикалык жактар толоочу салык 6669,9 5 035,0  5 853,6  116,3  818,6  87,8   
11442440 Ичуучу жана техникалык суулар 34,6   57,6  #ДЕЛ/0! 57,6  166,5   
14151200 Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны кармоо учун акы 86,4   151,1  #ДЕЛ/0! 151,1  174,9   
14152110 Калктуу конуштарда жер ижарасы учун акы 12   6,0  #ДЕЛ/0! 6,0  50,0   
14152120 Калктуу конуштарда жер ижарасы учун акы       #ДЕЛ/0! 0,0  #ДЕЛ/0!  
14152600 Жерди кайра болуштуруу фондунун жерлеринин ижарасы учун акы толоо 410,1 300,0  343,7  114,6  43,7  83,8   
14221700 Таштандыларды чыгаруу учун жыйым 925,1 500,0  793,6  158,7  293,6  85,8   
14222200 Юстиция органдары тарабынан алынуучу мамлекеттик алым 463,4     #ДЕЛ/0! 0,0  0,0   
14311100 Башка салык эмес кирешелер  штрафтар 351,6   86,8  #ДЕЛ/0! 86,8  24,7   
31412110 Кыймылсыз мулкту сатуудан тушкон каражат 450     #ДЕЛ/0! 0,0  0,0   
  Каржы Министрлигинен средства перед-ые 2657,2 1 101,0  1 101,0  100,0  0,0  41,4   
  Жергиликтуу  бюджеттик  киреше 36 916,9 30 741,0 34 710,4 112,9  3 969,4  94,0   
Кербен  шаардык  Кенешинин  жооптуу  катчысы:                                Д.Алиев            

 Тиркеме № 2

Кербен  шаардык  Кеңешинин
2018-жылдын  9-февралындагы
№9/1 токтому  менен  бекитилген

К /№ Берене-лер Аталышы 2017-жылга бекитил-ген план 2017-жылга такталган план Кассалык аткарыл
ганы 
Факт. аткарыл
ганы 
Айырмасы

        %

               +  
1 2111 Айлык акы 5271,8 6219,4 6155,7 6155,7     99,0
2 2121 Соц фонд 779,5 926,9 915,7 915,7     98,8
3 2211 Сапар чыгымдары 1030,0 880,0 875,5 875,5     99,5
4 2212 Коммуналдык чыгымдар 100,0 102,4 87,4 87,4     85,4
5 2214 Транспорттук кызмат корсотуулор 352,0 135,3 135,3 135,3     100,0
6 2215 Башка кызмат корсотуулор 595,4 1721,7 1556,7 1556,7     90,4
9 2221 Мулкторду ондоо чыгымы 300,0 256,0 247,2 247,2     96,6
10 2222 Ар турдуу материалдарды алуу   845,1 146,9 146,9     17,4
11 2224 Комур алуу учун 140,0 140,0 93,0 93,0     66,4
12 2231 Сууга болгон чыгым 3,2 20,0 20,0 20,0     100,0
13 2232 Электр энергияга болгон чыгым 249,4 249,4 249,4 249,4     100,0
14 2824 Резерв фонд 318,9 318,9 317,7 317,7     99,6
15 3111 Имараттар жана курулмалар 3681,1 1656,5 1512,6 1512,6     91,3
16 3112 Машиналар жана жабдуулар 250,0 250,0 246,4 246,4     98,6
    Жыйынтыгы 13071,3 13721,6 12559,5 12559,5 0,0 0,0 91,5

706-ЖКХ

к/ № Берене-лер Аталышы 2017-жылга бекитилген план 2017-жылга такталган план Кассалык аткарыл
ганы 
Факты-лык аткарыл
ганы 
Айырмасы %
               +  –  
1 2111 Айлык акы 2136,5 2136,5 2135,6 2135,6     100,0
2 2121 Соц фонд 368,5 368,5 352,5 352,5     95,7
3 2211 Сапар чыгымдары 20,0 20,0 14,7 14,7     73,5
5 2214 Транспорттук кызмат корсотуулор 2298,2 2205,2 2205,0 2205,0     100,0
6 2215 Башка кызмат корсотуулор 930,0 1061,4 1049,6 1049,6     98,9
9 2221 Мулкторду ондоо чыгымы 100,0           #ДЕЛ/0!
13 2232 Электр энергияга болгон чыгым 472,4 502,4 502,4 502,4     100,0
15 3111 Имараттар жана курулмалар 930,0 997,0 796,9 796,9     79,9
16 3112 Машиналар жана жабдуулар             #ДЕЛ/0!
    Жыйынтыгы 7255,6 7291,0 7056,7 7056,7 0,0 0,0 96,8

708-китепкана

к/№ Беренелер Аталышы 2017-жылга бекитилген план 2017-жылга такталган план Кассалык аткарыл
ганы 
Фактылык аткарыл
ганы 
Айырмасы  %
               +  –  
1 2111 Айлык акы 228,3 228,3 225,4 225,4     98,7
2 2121 Соц фонд 39,4 39,4 38,7 38,7     98,2
6 2215 Башка кызмат корсотуулор 50,0 50,0 48,6 48,6 1,4   97,2
10 2222 Ар турдуу материалдарды алуу 40,0 40,0 21,7 21,7     54,3
    Жыйынтыгы 357,7 357,7 334,4 334,4 1,4 0,0 93,5

708-Клуб

к/№ Беренелер Аталышы 2017-жылга бекитилген план 2017-жылга такталган план Кассалык аткарыл
ганы 
Фактылык аткарыл
ганы 
Айырмасы

%

               +  –  
1 2111 Айлык акы 145,2 145,2 137,9 137,9     95,0
2 2121 Соц фонд 25,0 25,0 22,2 22,2     88,8
6 2215 Башка кызмат корсотуулор 122,0 122,0 120,9 120,9     99,1
10 2222 Ар турдуу материалдарды алуу 28,0 28,0 27,3 27,3     97,5
    Жыйынтыгы 320,2 320,2 308,3 308,3 0,0 0,0 96,3

708-Парк

к/№ Беренелер Аталышы 2017-жылга бекитилген план 2017-жылга такталган план Кассалык аткарыл
ганы 
Фактылык аткарыл
ганы 
Айырмасы
%
               +  –  
1 2111 Айлык акы 314,4 314,4 305,9 305,9     97,3
2 2121 Соц фонд 54,2 54,2 54,2 54,2     100,0
3 2211 Сапар чыгымдары   107,2 107,2 107,2     100,0
6 2215 Башка кызмат корсотуулор 804,0 696,8 681,5 681,5     97,8
9 2221 Мулкторду ондоо чыгымы 141,5 141,5 59,0 59,0     41,7
10 2222 Ар турдуу материалдарды алуу 354,5 354,5 309,8 309,8     87,4
12 2231 Сууга болгон чыгым 10,0 10,0 7,0 7,0     70,0
13 2232 Электр энергияга болгон чыгым 7,4 7,4 1,9 1,9     25,7
    Жыйынтыгы 1686,0 1686,0 1526,5 1526,5 0,0 0,0 90,5

708-Маданият  тармагы  жалпысы

к/№ Беренелер Аталышы 2017-жылга бекитилген план 2017-жылга такталган план Кассалык аткарыл
ганы 
Фактылык аткарыл
ганы 
Айырмасы  %
               +  –  
1 2111 Айлык акы 687,9 687,9 669,2 669,2     97,3
2 2121 Соц фонд 118,6 118,6 115,1 115,1     97,0
3 2211 Сапар чыгымдары 0,0 107,2 107,2 107,2     100,0
6 2215 Башка кызмат корсотуулор 976,0 868,8 851,0 851,0     98,0
9 2221 Мулкторду ондоо чыгымы 141,5 141,5 59,0 59,0     41,7
10 2222 Ар турдуу материалдарды алуу 422,5 422,5 358,8 358,8     84,9
12 2231 Сууга болгон чыгым 10,0 10,0 7,0 7,0     70,0
13 2232 Электр энергияга болгон чыгым 7,4 7,4 1,9 1,9     25,7
    Жыйынтыгы 2363,9 2363,9 2169,2 2169,2 0,0 0,0 91,8

709-Балдар  бакчасы

к/№ Берене- лер Аталышы 2017-жылга бекитилген план 2017-жылга такталган план Кассалык аткарыл
ганы 
Фактылык аткарыл
ганы 
Айырмасы

%

               +  –  
4 2212 Коммуналдык чыгымдар 12,0 12,0 4,0 4,0     33,3
6 2215 Башка кызмат корсотуулор 100,0 711,4 709,5 709,5     99,7
7 2217 Медициналык дары алуу 121,6 121,6 115,3 115,3     94,8
8 2218 Тамак-аш азыктарын алуу 2442,7 1844,3 1844,2 1844,2     100,0
9 2221 Мулкторду ондоо чыгымы 460,0 344,5 344,5 344,5     100,0
10 2222 Ар турдуу материалдарды алуу 705,7 307,1 307,1 307,1     100,0
11 2224 Комур алуу учун 1054,5 786,9 786,9 786,9     100,0
12 2231 Сууга болгон чыгым 60,0 260,0 260,0 260,0     100,0
13 2232 Электр энергияга болгон чыгым 590,8 730,8 730,8 730,8     100,0
15 3111 Имараттар жана курулмалар 250,0 1125,3 1119,7 1119,7     99,5
    Жыйынтыгы 5797,3 6243,9 6222,0 6222,0 0,0 0,0 99,6

709-жалпы  орто  мектеп

к/№ Беренелер Аталышы 2017-жылга бекитилген план 2017-жылга такталган план Кассалык аткарыл
ганы 
Фактылык аткарыл
ганы 
Айырмасы

%

               +  –  
4 2212 Коммуналдык чыгымдар 88,0 55,0 55,0 55,0     100,0
12 2231 Сууга болгон чыгым 67,4 309,0 309,0 309,0     100,0
13 2232 Электр энергияга болгон чыгым 1761,0 1794,0 1794,0 1794,0     100,0
15 3111 Имараттар жана курулмалар 500,0 580,0 579,2 579,2     99,9
16 3112 Машиналар жана жабдуулар             #ДЕЛ/0!
    Жыйынтыгы 3636,4 3839,4 3838,6 3838,6 0,0 0,0 100,0


709-Жалпы  билим  берүү  тармагы

к/№ Беренелер Аталышы 2017-жылга бекитилген план 2017-жылга такталган план Кассалык аткарыл
ганы 
Фактылык аткарыл
ганы 
Айырма-сы

%

               +  –  
4 2212 Коммуналдык чыгымдар 100,0 67,0 59,0 59,0     88,1
5 2214 Транспорттук кызмат корсотуулор 0,0 0,0 0,0 0,0     #ДЕЛ/0!
6 2215 Башка кызмат корсотуулор 100,0 711,4 709,5 709,5     99,7
7 2217 Медициналык дары алуу 121,6 121,6 115,3 115,3     94,8
8 2218 Тамак-аш азыктарын алуу 2442,7 1844,3 1844,2 1844,2 0,1   100,0
9 2221 Мулкторду ондоо чыгымы 460,0 344,5 344,5 344,5 0,0   100,0
10 2222 Ар турдуу материалдарды алуу 705,7 307,1 307,1 307,1     100,0
11 2224 Комур алуу учун 2274,5 1888,3 1888,3 1888,3 0,0   100,0
12 2231 Сууга болгон чыгым 127,4 569,0 569,0 569,0     100,0
13 2232 Электр энергияга болгон чыгым 2351,8 2524,8 2524,8 2524,8 0,0   100,0
15 3111 Имараттар жана курулмалар 750,0 1705,3 1698,9 1698,9 6,4   99,6
16 3112 Машиналар жана жабдуулар   0,0 0,0 0,0 0,0   #ДЕЛ/0!
    Жыйынтыгы 9433,7 10083,3 10060,6 10060,6 6,5 0,0 99,8


701-706-708-709-Жалпысы

к/№ Беренелер Аталышы 2017-жылга бекитилген план 2017-жылга такталган план Кассалык аткарыл
ганы 
Фактылык аткарыл
ганы 
Айырмасы

%

               +  –  
1 2111 Айлык акы 8096,2 9043,8 8960,5 8960,5     99,1
2 2121 Соц фонд 1266,6 1414,0 1383,3 1383,3     97,8
3 2211 Сапар чыгымдары 1050,0 1007,2 997,4 997,4     99,0
4 2212 Коммуналдык чыгымдар 200,0 169,4 146,4 146,4     86,4
5 2214 Транспорттук кызмат корсотуулор 2650,2 2340,5 2340,3 2340,3     100,0
6 2215 Башка кызмат корсотуулор 2601,4 4363,3 4166,8 4166,8     95,5
7 2217 Медициналык дары алуу 121,6 121,6 115,3 115,3     94,8
8 2218 Тамак-аш азыктарын алуу 2442,7 1844,3 1844,2 1844,2     100,0
9 2221 Мулкторду ондоо чыгымы 1001,5 742,0 650,7 650,7     87,7
10 2222 Ар турдуу материалдарды алуу 1128,2 1574,7 812,8 812,8     51,6
11 2224 Комур алуу учун 2414,5 2028,3 1981,3 1981,3     97,7
12 2231 Сууга болгон чыгым 140,6 599,0 596,0 596,0     99,5
13 2232 Электр энергияга болгон чыгым 3081,0 3284,0 3278,5 3278,5     99,8
14 2824 Резерв фонд 318,9 318,9 317,7 317,7     99,6
15 3111 Имараттар жана курулмалар 5361,1 4358,8 4008,4 4008,4     92,0
16 3112 Машиналар жана жабдуулар 250,0 250,0 246,4 246,4     98,6
    Жыйынтыгы 32124,5 33459,8 31846,0 31846,0 0,0 0,0 95,2

Такталган планга аныктама :такталган план 30741,0 + калдык 2718,8 = 33459,8

Эскертуу :  01.01.2018-жылга  карата  34710,4 мин сом,  каражат  тушуп  жыл 
башындагы  
2718,8  мин сомду  кошуп  12 айдын  чыгашасы  31846,0 мин сомду  кемитип 
эсептегенде  
казынада бюджет  эсебинде  жалпысы  5583,2 мин  сом  калдык калган.

                      Кербен  шаардык  Кенешинин  жооптуу  катчысы:           Д.Алиев

  Тиркеме – 3

                                                                            Кербен  шаардык  Кеңешинин  2018-жылдын
                                                                        9-февралындагы  № 9/1 токтому  менен  бекитилген

Кербен   шаарынын  2017-жыл  ичиндеги  1% резервдик  фондунун   эсебинен 
каржыланган   каражат  боюнча

                                                                  М А А Л Ы М АТ

К/
Эмненин негизинде болунгон (ток.,буйр.ж.б.) Датасы
токтом 
буйрук
Сумма-сы Болук Финансы каражаттары эмнеге багытталган
1 Буйрук 17.01.2017 9 2000 701 Ыманалиев Эргеш  аялы  оорукчан  Уметалиев к-су материалдык жардам
2 Буйрук 17.01.2017 10 1500 701 Абасова Курманжан  Живпром  жалгыз  бой  комур  алууга
3 Буйрук 17.01.2017 11 3000 701 Шарипова  Айшакан  Тынчтык  к-су                11-топтогу майып  дарыланууга
4 Буйрук 17.01.2017 12 2000 701 Шадыбекова Татина 30 лет Победа турмуш шарты начар комур отун алууга
5 Буйрук 24.01.2017 19 5000 701 Юнусова Н.Л. Айталиев к-су  уйу  куйгон жардам  корсотуу
6 Буйрук 24.01.2017 20 5000 701 Айдаров  Авас  аялы  кайтыш  болгонго  байланыштуу  материалдык жардам
7 Буйрук 24.01.2017 21 3500 701 Тургунбаев  Акылбек  Тынчтык Бишкек  шаарына  барып  дарыланууга жардам беруу
8 Буйрук 24.01.2017 22 3500 701 Суеркулов  Субанкул  Айталиев к-су  Бишкек шаарына  барып  дарыланууга
9 Буйрук 24.01.2017 23 5000 701 Айталиев Анаралы Эркиндик к-су, Бишкек  шаарына  барып  дарыланууга
10 Буйрук 27.01.2017 27 5000 701 Байымбетов Манас Т.Уметалиев к-су, уйу куйгон толук чатыры.
11 Буйрук 02.02.2017 32 2000 701 Исматуллаев Абдулажан Бейшеналиева к-су, турмуш-шарты начар, жакыр
12 Буйрук 02.02.2017 33 3000 701 Турсунбаев Бактыбек  Ак-Добо, 1-топтогу майып, турмуш-шарты начар
13 Буйрук 13.02.2017 39 1500 701 Турдалиева Мастура  Кулук-Добо, дарыланууга жардам беруу
14 Буйрук 13.02.2017 41 1000 701 Балтагулова  Жумагул Жардуу-колот, жардам
15 Буйрук 13.02.2017 42 1500 701 Торобеков Анаркул Гагарин, турмушу начар, комур отун алууга
16 Буйрук 15.02.2017 46 3000 701 Бекмырзаева  Насипкан куйоосу Жумабек  Ак-Добо, 1-топтогу майып, дарыланууга
17 Буйрук 15.02.2017 47 1000 701 Курманов Ислам  Эркиндик, 11-топтогу майып, жалгыз бой, дарыланууга
18 Буйрук 15.02.2017 48 1500 701 Сатывалдиева Венера  Гагарин, турмуш-шарты начар, тамак-аш алууга
19 Буйрук 15.02.2017 49 1500 701 Арзымат кызы Жазгул Гагарин  жалгыз бой, уйу жок, 2 баласы бар, жардам
20 Буйрук 06.03. 68 10000 701 Базарбаев  Каныбек  Ак-Добо  Бишкек  шаарында  козунон  операция болгонго байланыштуу  материалдык  жардам  корсотуу
21 Буйрук 16.03. 85 1000 701 Давранова  Уулканга комур алуу  учун  жардам  турмуш  шарты  начар жалгыз бой
22 Буйрук 07.03.2017 74 3000 701 Абдувалиева Манзура Жени-Жок к-су,жалгыз бой тошокто жатат басалбай
23 Буйрук 13.02.2017 40 800 701 Чубак к Бактыгул Гагарин к-су, кургак учук м-н ооруп, Жалал-Абад ш дарыланууга
24 Буйрук 14.02.2017   1600 701 Эшалиева Атиркан Гагарин к-су, Кургак учук м-н ооруп, Бишкек ш дарыланууга
25 Буйрук 15.02.2017 50 1600 701 Нурбай к Асыл МДС-2-3, Кургак учук     м-н ооруп, Бишкек ш дарыланууга
26 Буйрук 16.03.2017 84 3000 701 Минбаева Чынаркан мектеп окуучу Е.А.Кочерганы респуб олип Бишкек ш алып
27 Буйрук 29.03.2017 95 3000 701 Сманбаева  Мыскалжан турмушу начар, уйу бутпогон, баласы  оорукча.
28 Буйрук 29.03.2017 96 2000 701 Жапаркулова Нурила куйосу олгон, 4 баласы бар,эч жерде иштебейт,турмушу начар
29 Буйрук 29.03.2017 97 2000 701 Исаева Орунжан турмуш-шарты начар, эч жерде иштебейт,карыган апасы м-н
30 Буйрук 29.03.2017 98 4000 701 Туркменов Абдыманап 1 топгогу майып, Бишкек шаарына дарыланууга
31 Буйрук 29.03.2017 99 3000 701 Нурбай к Нуржамал ,турмуш-шарты начар,дарыланууга 3 баласы  бар
32 Буйрук 29.03.2017 100 4500 701 Кокотаев Курбанкул  турмуш-шарты ото начар,Бишкек шаарына дарылануу
33 Буйрук 29.03.2017 101 2000 701 Джалилов Анарбек аялы окобу тен 11 майып, турмуш шарты начар Ош ш дарылан
34 Буйрук 29.03.2017 102 1500 701 Шатманова Тургунай турмуш шарты начар,куйосу олгон,дарыланууга
35 Буйрук 29.03.2017 103 1200 701 Кармышов Максатбек жалыз бой,оорукчан дарыланууга
36 Буйрук 29.03.2017 104 2000 701 Чаканова Гулмира ооругандыгынан Бишкек шаарына дарыланууга
37 Буйрук 29.03.2017 105 5000 701 Султанов Акпар аялы окобу тен 11 майып, турмушу начар уйун шартын ондоо
38 Буйрук 15.03.2017 82б 5000 701 Мамаев Нооман 11 тайпадагы майып дарыланууга, турмушу  начар
39 Буйрук 30.03.2017 108 5000 701 Сатымкулова Гулзада турмушу  начар, дарыланууга
40 Буйрук 30.03.2017 109 3000 701 Ташпаева Гулмира  турмуш-шарты начар, дарыланууга
41 Буйрук 30.03.2017 110 3000 701 Бекмырзаев Анарбек  турмуш-шарты  начар,  дарыланууга
42 Буйрук 05.04.2017 122 2000 701 Турдубаев Токтобай  козу ооруп,  дарыланууга
43 Буйрук 05.04.2017 123 3000 701 Касымалиев Эркиналы ооругандыгынан  Бишкек ш улуттук госпиталга дарылан
44 Буйрук 17.04.2017 132 3000 701 Омурбеков Абдыкайым ооругандыгынан Бишкек шаарына дарыланууга
45 Буйрук 17.04.2017 133 2000 701 Турдукулова Фариданын куйоосу Темиров Медет  козу ооруп операция  жасатууга
46 Буйрук 17.04.2017 134 2000 701 Абылкасымов Нурлан  ооругандыгынан Ош шаарына дарыланууга
47 Буйрук 17.04.2017 135 4000 701 Тыныбеков Усупбек турмуш шарты ото начар жардамга муктаж
48 Буйрук 17.04.2017 136 3000 701 Апсаматова Гулнара турмуш шарты начар, баласын Бишкек ш дарылатууга
49 Буйрук 17.04.2017 137 1500 701 Алымкулова Шаршекан жалгыз бой
50 Буйрук 17.04.2017 138 2000 701 Сарымсаков Зухридин майып, дарыланууга
51 Буйрук 17.04.2017 139 5000 701 Ташматова Масудакан турмуш-шарты ото начар,уйунун чатыры жараксыз
52 Буйрук 21.04.2017 148 5000 701 Шаардык Кененш  Пазылов Мамырбек  жардам
53 Буйрук 21.04.2017 149 2000 701 Саматов Таалайбек “Ак-Жол” балдар уйуно,Мейманов Адилетти жеткирууго
54 Буйрук 28.04.2017 166 5000 701 Исмаилова Жазгул куйоосу Базарбаев Каныбек каза болгондугуна
55 Буйрук 10.05.2017 170 4000 701 Ж.Боконбаев 10 окуучусу Ж-Абад ш “ЮДГ” катышып келууго жол кире т/аш
56 Буйрук 17.05.2017 192 1500 701 Атаканов У. Республикалык сынакка колдоо
57 Буйрук 25.05.2017 199 2000 701 Сапаралиева  Гулнаска  баласы Абдужалилге Бишкек  ш.дарыланууга 
58 Буйрук 29.05.2017 203 5000 701 Айдарбеков Жорокулга карындашы Айдарбекова Гулжан жоголгон издоого
59 Буйрук 08.06.2017 219 2000 701 Осмоналиева Жыпаркан турмуш шарты начар,оорукчан
60 Буйрук 08.06.2017 218 5000 701 Мырсалиев Эргеш 1-топтогу майып,Бишкек шаарына барып дарыланууга
61 Буйрук 08.06.2017 220 1500 701 Айтиев Айтмуканбет 11-топтогу майып, турмуш-шарты начар,
62 Буйрук 19.06.2017 236 2000 701 Ныязбекова Бурмакан 11 топтогу майып, Бишкек ш. дарыланууга
63 Буйрук 19.06.2017 235 2000 701 Апсаматова Халида  оорукчан  дарыланууга
64 Буйрук 16.06.2017 234 1500 701 Омуралиева Жумагул куйоосу жок, квартирада жашайт, турмуш-шарты начар
65 Буйрук 28.06.2017 243 3000 701 Каримов Алишер турмуш-шарты начар, Бишкек ш барып дарыланууга
66 Буйрук 28.06.2017 244 2000 701 Байназаров Ислам ооругандыгынан Бишкек ш барып дарыланууга
67 Буйрук 10.07.2017 262 800 701 Мырзаев Урмат кургак учук менен ооруп  Жалал-Абад шаарына жол кире
68 Буйрук 10.07.2017 263 1500 701 Бериков Абдыкадыр турмуш-шарты начар, ооруп  жаткандыктан дарыланууга
69 Буйрук 10.07.2017 264 1500 701 Урманова Айгул 11 топтогу майып, начар уй-було, дары-дармек алууга
70 Буйрук 10.07.2017 265 1500 701 Базарбаева Карима жалгыз бой, турмушу начар, небереси менен
71 Буйрук 10.07.2017 266 2000 701 Мырзамамытов Адилбек пенционер дарыланууга каражаты жетишпейт
72 Буйрук 04.07.2017 255 5000 701 Ашыралы уулу Топчубек начар турмушта, Бишкек шаарына дарыланууга
73 Буйрук 18.07.2017 275 3000 701 Сманов  Аскаралы турмуш-шарты начар, Бишкек шаарына дарыланууга
74 Буйрук 18.07.2017 276 2500 701 Кузобаева Тотуканга турмуш-шарты начар, дары-дармек алууга
75 Буйрук 31.07.2017 297 3500 701 Мырзамамытова Гулмирага Бишкек шаарына дарыланууга жардам беруу
76 Буйрук 03.08.2017 300 3500 701 Токтоматов Атамырза Аксы окуясынын майыбы, Бишкек ш дарыланууга
77 Буйрук 03.08.2017 301 3000 701 Хачатурова Зера начар уй-було,турмушу начар,бишкек ш.ооруп дарыланууга
78 Буйрук 03.08.2017 302 3000 701 Нарматова Кайрыкан турмуш-шарты начар, баласы ооруп дарыланууга жардам
79 Буйрук 03.08.2017 303 2500 701 Тиленбаева Айсара турмуш-шарты начар, Бишкек ш дарыланууга жардам беруу
80 Буйрук 14.08.2017 310 2000 701 Арзымат к Жазгул КРО №391 токтом менен ТОК жардам  иретинде
81 Буйрук 14.08.2017 317 2000 701 Рысбекова  Гулнара  балдарына1-сентябрькийимкечесинеколдоо жардам  иретинде
82 Буйрук 15.08.2017 318 2000 701 Сатыбалдиева  Венера КРО№391токтому менен ТОК жардам  иретинде
83 Буйрук 21.08.2017 320 4000 701 Шадиева  Жаныл 2-тайпада  кызын  дарылантуу  учун
84 Буйрук 21.08.2017 321 5000 701 Суйгунбаев Асан турмуш  шартына  байланыштуу 
85 Буйрук 22.08.2017 326 2000 701 Бекмырзаева Насипкан жолдошу группада колдоо  иретинде
86 Буйрук 11.09.2017 340 3000 701 Туланбаева  Айымсара  ТОК кышка  карата  колдоо
87 Буйрук 11.09.2017 341 2700 701 Тешекулова  Салимкан Бишкек  шаарына  дарыланууга  колдоо корсотуу
88 Буйрук 11.09.2017 342 3000 701 Мамырбекова  Сабира Бишкек  шаарына  дарыланууга  колдоо  корсотуу
89 Буйрук 11.09.2017 345 1000 701 Ала-Бука  спартакиядага катышууга колдоо корсотуу Урустемова  Саткынга
90 Буйрук 14.09.2017 346 3000 701 КРО №391 токтому  менен ТОК уйбулодо Маатова Кулпунай колдоо корсотуу
91 Буйрук 25.09.2017 362 3500 701 Кармышов  Максат Жалгыз бой ата  Оорукчан колдоо
92 Буйрук 25.09.2017 363 4000 701 Мирзаханова  Насибахон  жолдошу козу  азиз  колдоо иретиде
93 Буйрук 17.10.2017 393 3000 701 Калбаев Абдымомун Бишкек шаарына дарыланууга
94 Буйрук 17.10.2017 391 3000 701 Турсункулова Кадича  анкологиялык  ооруу дарыланууга колдоо  иретинде
95 Буйрук 27.09.2017 369 2000 701 Жакыбалы кызы Кализа кургак учук м-н ооруп Бишкек шаарынадарыланужол
96 Буйрук 18.10.2017 397 3000 701 Камчыбеков  Эмилбектин турмуш  шартна,комур отун жардам
97 Буйрук 18.10.2017 399 5000 701 Таникулов  Асилбек Бишкек шаарына дарылануу учун
98 Буйрук 18.10.2017 398 1500 701 Осмоналиева Жыпаркандын  турмуш шартына,дарыланууга
99 Буйрук 18.10.2017 396 5000 701 Жаныбеков Муратбекке  Кенештин буйругуна  негиз
100 Буйрук 05.10.2017 407 5000 701 Курбаналиев  Тургуналынын  аялын  дарылантууга  колдоо
101 Буйрук 25.10.2017 408 5000 701 Алымкулов  Жеништин аялына  дарыланууга  колдоо  корсотуу
102 Буйрук 27.10.2017 413 2000 701 Ашыров Чыныбекке  Кочкор ата шаарына дарыланууга колдоо корсотуу
103 Буйрук 08.11.2017 423 2000 701 Абылкасымов  Нурланбек Бишкек  шаарына дарыланууга
104 Буйрук 08.11.017 424 1500 701 Абасова  Курбанжан   турмуш  шарты  начар  колдоо  корсотуу
105 Буйрук 14.11.2017 440 5000 701 Маматисакова Гулбарчынга эки кызы бручной тиф болуп оорупкалгандыгынан
106 Буйрук 14.11.2017. 441 2000 701 Умаркулова Дилфузага начар уй-було куйосу жок, апасы кайтыш болгон
107 Буйрук 18.12.2017 501 3500 701 Усубалиев Батыржанга уй-жайсыз, кароосуз,ооруп калганынан кийиндирип,Майлуу-Сайга жеткирип келинди
108 Буйрук 20.12.2017 518 5000 701 Дилмурат у Мыркыяза карышкыр атканы учун
109 Буйрук 22.12.2017. 520 4000 701 Базаркулов Акунбайга Бишкек шаарына аялын алып барып дарылатууга
  Бардыгы :     317700    

Кербен  шаардык  Кенешинин  жооптуу  катчысы:            Д.Алиев

                            Тиркеме № 4
Кербен  шаардык  Кеңешинин
2018-жылдын  9-февралындагы
 №9/1 токтому  менен  бекитилген

 2017-жылга  Кербен  шаарынын  атайын  каражатынын 
киреше  болугунун  аткарылышы

Берене
лер
Беренелердин  аталышы  2016-жылга факт 2017-жылга такталган  план 2017-жылга 12 айга аткарылганы Пландын аткарылышы Темп рост  
( % ) ( +, – )    
  Атайын каражат              
  Балдар бакчаларынын ата-энелер 4832,0 5 702,0  5 766,3  101,1  64,3  119,3   
  Базардан  алынуучу  жыйым 208,0 208,0  188,0  90,4  -20,0  90,4   
  Рекламалык  шит 64,0 80,0  92,7  115,9  12,7  144,8   
  Ар турдуу жыйымдар  жана келип тушуулор 115,0 168,1  170,0  101,1  1,9  147,8   
  Техникалардан  услуга 95,0 150,0  144,8  96,5  -5,2  152,4   
  Кичи футбол  аянтчасынан аренда   202,5  202,5  100,0  0,0  #ДЕЛ/0!  
  Жалпы  атайын  каражат  эсеби 5314,0 6510,6 6564,3 100,8  53,7  123,5   

Кербен  шаардык  Кеңешинин  жооптуу катчысы:                    Д.Алиев


Тиркеме  № 5

Кербен  шаардык  Кеңешинин
2018-жылдын  9-февралындагы
№9/1 токтому  менен  бекитилген

     2017-жылга  Кербен  шаарынын  атайын  каражатынын  чыгаша 
болугунун  аткарылышы

701-Аппарат

к/№ Беренелер Аталышы 2017-жылга бекитил-ген план 2017-жылга такталган план Кассалык аткарыл
ганы 
Фактылык аткарыл
ганы 
Айырмасы

%

               +  –  
1 2215 Башка кызмат корсотуулор 538,0 929,4 879,9 879,9     94,7
    Жыйынтыгы 538,0 929,4 879,9 879,9 0,0 0,0 94,7


709-Балдар  бакчасы

к/№ Беренелер Аталышы 2017-жылга бекитилген план 2017-жылга такталган план Кассалык аткарыл
ганы 
Фактылык аткарыл
ганы 
Айырма-сы

%

               +  –  
1 2215 Башка кызмат корсотуулор   250,0 239,0 239,0     95,6
2 2218 Тамак-аш азыктарын алуу 4862,0 6666,4 6282,8 6282,8     94,2
3 3111 Имараттар жана курулмалар             #ДЕЛ/0!
    Жыйынтыгы 4862,0 6916,4 6521,8 6521,8 0,0 0,0 94,3


701-709-Жалпысы

к/№ Беренелер Аталышы 2017-жылга бекитилген план 2017-жылга такталган план Кассалык аткарыл
ганы 
Фактылык аткарыл
ганы 
Айырма-сы

%

               +  –  
1 2215 Башка кызмат корсотуулор 538,0 1179,4 1118,9 1118,9     94,9
2 2218 Тамак-аш азыктарын алуу 4862,0 6666,4 6282,8 6282,8 383,6   94,2
    Жыйынтыгы 5400,0 7845,8 7401,7 7401,7 383,6   94,3

Такталган  планга  аныктама:  такталган  план 6510,6+калдык 1335,2=7845,8
Эскертуу: 01.01.2018-жылга  карата 6564,3 мин  сом, каражат  тушуп жыл  башында 
1335,2 мин  сомду кошуп 12 айдын  чыгашасы  7401,7 мин  сомду  кемитип  эсептегенде 
казынада  атайын  каражат  эсебинде  жалпысы 497,8 мин  сом  калдык  калган

Кербен  шаардык  Кенешинин  жооптуу  катчысы:             Д.Алиев

 

Админ
Автору Админ March 12, 2018 10:58