Кербен шаардык Кенешинин 2020-жылдын 5-мартындагы № 22/2 токтому

Админ
Автору Админ March 30, 2020 15:52

Аксы  районунун  Кербен  шаардык Кенешинин                                             VII чакырылышынын  кезектеги  жыйырма экинчи  сессиясы

                                                             Т О К Т О М

            2019-жылга  Кербен  шаарынын  бюджетинин аткарылышы   жөнүндө

            Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 31-беренесинин 2-пунктуна ылайык, 2019-жылга  Кербен  шаарынын  бюджетинин аткарылышы   жөнүндө маселени  карап  жана  талкуулап  чыгып, Кербен  шаардык  Кеңешинин  VII-чакырылышынын  кезектеги  жыйырма экинчи  сессиясы

                                                           ТОКТОМ    КЫЛАТ :

1.Төмөнкүлөр  бекитилсин:

– 2019-жылга  Кербен  шаарынын  бюджетинин  аткарылышы 

Киреше  бөлүгү  боюнча – 47938,0 миң  сом  суммасында (№1 тиркеме);

Чыгаша  бөлүгү  боюнча –  44017,8 миң сом  суммасында  (№2 тиркеме);

– Резервдик  фонддун  чыгымы – 416,4 миң  сом суммасында ( № 3 тиркеме);

– 2019-жылдын  1-январына  калган  бюджеттик  калдыктын  чыгымы- 7270,1 миң  сом  суммасында  аткарылганы  белгиленсин

2. Атайын  каражат: Киреше  бөлүгү  боюнча – 5864,9 миң  сом  суммасында (№ 4 тиркеме);

Чыгаша  бөлүгү  боюнча – 5965,6 миң сом  суммасында  (№ 5 тиркеме);

– 2019-жылдын 1-январына  атайын каражат калдыгы – 546,0 миң  сом  суммасында  аткарылганы   белгиленсин

3. Кербен шаарынын мэриясы:

– Жергиликтүү бюджеттин кирешесин жогорулатуу, көмүскөдөгү салык төлөөчүлөрдү ачыкка чыгаруу, айыл чарба багытындагы жерлердин жана мүлктөрдүн зоналык коэффициенттерин мыйзамдуу туура пайдалануу,  ФПСтин жерлерин тооруктар аркылуу ижарага берүү менен кирешени арттыруу боюнча жетишерлик эмес иш алып баргандыгы белгиленсин.

– ФПС  жерлеринин, айыл  чарба  багытында  эмес  мыйзамсыз  ижарага  берилген    жерлердин  келишимин  кайра  карап  чыксын   жана  2020-жыл  ичинде  ал  жерлерди  ижарага  берүү  боюнча  аукциондор  уюштурулсун;

-2019-жылдын  бюджетин  аткарууда  кетирилген  кемчилдиктерди  жоюу  боюнча  чараларды  көрсүн  жана  2020-жылдын  алты  айынын  жыйынтыгы  менен кетирилген  кемчилдиктерди  жоюу  боюнча  отчёт  берсин.

4. Бул  токтом  мамлекеттик  реестрге   киргизүү  жана  каттоо  үчүн  Жалал-Абад  областтык  юстиция  башкармалыгына  жөнөтүлсүн.

5. Токтом  «www. Kerben.Aksy. kg»   веб-сайтында  жарыялангандан  кийин  күчүнө   кирет.

6. Бул  токтомдун  аткарылышын  көзөмөлдөө  жагы  финансы, бюджет  боюнча   туруктуу  комиссиянын   төрагасы   Р.Момуновго   жүктөлсүн.

Кербен   шаардык  Кеӊешинин   төрагасы:                                    Н.Шадыбеков

Кербен ш. 5.03.2020ж. № 22/2

Тиркеме – 1 Кербен шаардык Кенешинин 2020-жылдын 5-мартындагы 22/2 токтому менен бекитилген

2019-жылга Кербен шаарынын бюджетинин киреше болугунун аткарылышы

Берене лер Беренелердин  аталышы  2018-жылга факт 12 ай 2019-жылга такталган  план 2019-жылга 12 айга аткарылганы Пландын аткарылышы Осуу темпи
          ( % ) ( +, – )
  анын ичинен             
11111100 Киреше булактарынан кармалган киреше салыгы 15 123,4  22 039,0  21 983,4  99,7  -55,6  145,4 
11111200 Бирдиктуу салык декларациясы боюнча киреше салыгы #ДЕЛ/0! 0,0  #ДЕЛ/0!
11121100 Пайда  учун  салык 46,9  55,0  76,9  139,8  21,9  164,0 
11122 Патенттик негиздеги киреше салыгы 4 077,5  4 180,0  4 557,7  109,0  377,7  111,8 
11122100 Юридикалык жактардын танууланган кирешесине салык (милдеттуу  патент) 638,0  680,0  754,3  110,9  74,3  118,2 
11122200 Жеке адамдардын танууланган кирешесине салык (ыктыярдуу патент) 3 439,5  3 500,0  3 803,4  108,7  303,4  110,6 
11311100 Кыймылсыз  мулк  учун  салык  3 группасы #ДЕЛ/0! 0,0  #ДЕЛ/0!
11311200 Кыймылсыз  мулк  учун  салык 280,6  316,0  374,1  118,4  58,1  133,3 
113121 Жеке адамдардан транспорт каражаттарынын ээлеринен алынуучу салык 2 717,8  2 700,0  2 778,2  102,9  78,2  102,2 
11321100 Тамарка жана дачалык жер участкаларын пайдалангандыгы учун жер салыгы 1 998,2  1 911,3  2 002,9  104,8  91,6  100,2 
11321200 Айыл чарбасына жарактуу жерлерди пайдалангандыгы учун жер салыгы 433,1  408,5  428,0  104,8  19,5  98,8 
11321300 Айыл чарбасына жараксыз жерлерди пайдалангандыгы учун жер салыгы 1 893,6  3 600,0  4 426,8  123,0  826,8  233,8 
11412100 Сатуудан жана акылуу кызматтар корсотуу учун юридикалык жактар толоочу салык 6 553,0  8 428,0  9 229,1  109,5  801,1  140,8 
11442440 Ичуучу жана техникалык суулар 78,4  10,0  28,2  282,0  18,2  36,0 
14151200 Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны кармоо учун акы 40,1  117,0  131,7  112,6  14,7  328,4 
14152110 Калктуу конуштарда жер ижарасы учун акы 179,4    313,3  #ДЕЛ/0! 313,3  174,6 
14152120 Жайыт жер ижарасы учун акы 249,6  250,2  100,2  0,6  #ДЕЛ/0!
14152600 Жерди кайра болуштуруу фондунун жерлеринин ижарасы учун акы толоо 355,0  340,0  341,7  100,5  1,7  96,3 
14221700 Таштандыларды чыгаруу учун жыйым 770,7  500,0  719,0  143,8  219,0  93,3 
  Каржы Министрлигинен средства перед-ые 8 269,0  296,8  296,8  100,0  0,0  3,6 
  Жергиликтуу  бюджеттик  киреше 42 816,7 45 151,2 47 938,0 106,2  2 786,8  112,0 

Кербен шаардык Кенешинин жооптуу катчысы Д.Алиев

Тиркеме – 2 Кербен шаардык Кенешинин 2020-жылдын 5-мартындагы № 22/2 токтому менен бекитилген

2019-жылга карата Кербен шаарынын бюджетинин чыгаша болугунун аткарылышы

701-70429-706-708-709-жалпысы

к/№ Беренелер Аталышы 2019-жылга бекитилген план 2019-жылга такталган план Кассалык аткарыл
ганы 
Фактылык аткарыл
ганы 
Айырмасы %
 +  –
1 2111 Айлык акы 11571,2 11877,5 11072,3 11072,3     93,2
2 2121 Соц фонд 1821,8 1866,3 1750,6 1750,7     93,8
3 2211 Сапар чыгымдары 1038,3 1509,5 1509,5 1509,5     100,0
4 2212 Коммуналдык чыгымдар 200,0 230,1 229,8 229,8     99,9
5 2214 Транспорттук кызмат корсотуулор 2820,8 2820,9 2576,5 2576,5     91,3
6 2215 Башка кызмат корсотуулор 3923,2 4928,5 4572,7 4632,3     92,8
7 2217 Медициналык дары алуу 240,0 105,9 102,7 102,7     97,0
8 2218 Тамак-аш азыктарын алуу 4700,0 4700,0 4615,1 4615,1     98,2
9 2221 Мулкторду ондоо чыгымы 1360,0 700,0 583,2 583,2     83,3
10 2222 Ар турдуу материалдарды алуу 2382,5 1175,2 626,6 626,6     53,3
11 2224 Комур алуу учун 2400,0 2391,9 2145,4 2098,9     89,7
12 2231 Сууга болгон чыгым 599,0 599,0 595,0 595,0     99,3
13 2232 Электр энергияга болгон чыгым 4122,0 4108,8 3835,2 3835,3     93,3
14 2721 Калкка социалдык толомдор 0,0 132,7 132,7 132,7      
15 2824 Резерв фонд 416,6 416,6 416,4 416,4     100,0
16 3111 Имараттар жана курулмалар 3826,0 14618,4 9254,1 9254,1     63,3
17 3112 Машиналар жана жабдуулар 240,0 240,0 0,0 0,0     0,0
    Жыйынтыгы 41661,4 52421,3 44017,8 44031,1 0,0 0,0 84,0

Кербен шаардык Кенешинин жооптуу катчысы Д.Алиев

Тиркеме – 3 Кербен шаардык Кенешинин 2020-жылдын 5-мартындагы № 22/2 токтому менен бекитилген

2019-жылда резервдик фондтун эсебинен каржыланган каражат боюнча

Эмненин негизинде болунгон (токтом,
буйрук жана башка)
Датасы № токтом
буйрук
Суммасы Болук Финансы  каражаттары  эмнеге  багытталган
1 Буйрук 05.03.2019 71 1500 701 Довранова Угулхон жалгыз бой дарыланууга  колдоо крсотууго
2 Буйрук 05.03.2019 72 1500 701 Шамырзаева  Насыйкат уй-жайы жок азык  улуктон колдоо корсотууго
3 Буйрук 06.03.2019 74 2000 701 Алиева  Айымкул инсулть тошокто жатат дарыланууга  колдоо корсотууго
4 Буйрук 06.03.2019 75 1500 701 Момуналиев  Ыманалы  аялы буту баспай дарылануусу  учун дары  дармегине колдоо
5 Буйрук 06.03.2019 76 1500 701 Рысбекова  Гулнара  жалгыз бой, коп балалуу эне азык тулуктон, дары  дармегине колдоо
6 Буйрук 11.03.2019 77 1500 701 Бекмырзаев Талант турмуш  шарты  оор атасы  кайтыш болгондугуна колдоо 
7 Буйрук 12.03.2019 80 3000 701 Рустемов  Сатывалды пенционер, 2-тайпадагы  майып, бишкек шаарына  дарыланууга колдоо
8 Буйрук 22.03.2019 91 2000 701 Абдужаббарова Масудахон 5 баланын  энеси кунумдук азык тулукко колдоо корсотуу
9 Буйрук 22.03.2019 92 4000 701 Шайдиллаева  Тажикан кызы басалбайт Бишкек шаарына дарыланууга колдоо
10 Буйрук 22.03.2019 93 3000 701 Журабаева Саидахон дары дармегин, азык  тулугуно колдоо  корсотууго
11 Буйрук 22.03.2019 94 4000 701 Арипжанов Насиптин каттуу  ооруп жаткандыктан  Бишкекке ш. дарыланууга колдоо
12 Буйрук 22.03.2019 95 3000 701 Исматулаев Одилжан инсулть Бишкеке дарыланууга колдоо корсотуу
13 Буйрук 22.03.2019 96 3000 701 Бекмырзаев Жумабек 1-топтогу  майып козун  Бишкеке дарылантуу  учун  колдоо
14 Буйрук 22.03.2019 97 3000 701 Керимбаева  Сапаргул жалгыз бой оор  турмуш, Бишкек дарыланууга колдоо
15 Буйрук 22.03.2019 98 3000 701 Абдыжаппарова Гулнара анкологиялык  оору Бишкеке дарыланууга колдоо
16 Буйрук 28.03.2019 115 3400 701 Осмоналиева  Жыпаркан жалгыз бой турак жайы жок батирде жашайт колдоо
17 Буйрук 28.03.2019 116 7000 701 Аксы  райондук Ардагерлер  Кенешин колдоо
18 Буйрук 28.03.2019 118 2000 701 Тиленбаева Айымсара жалгыз бой, турмуш  шарты  оор азык  тулук дары  дармегине колдоло
19 Буйрук 01.04.2019 126 5000 701 Тухтаназарова Масуданы Бишкек  шаарына дарыланууга колдоо
20 Буйрук 01.04.2019 127 5000 701 Ыманалиев Эргеш  аялы  оорукчан  Уметалиев к-су материалдык жардам колдоо
21 Буйрук 02.04.2019 131 3000 701 Шабданов Керимбай аялы каза болгон,озу Бишкек шаарында  дарыланууга колдоо
22 Буйрук 02.04.2019 132 5000 701 Н.Трофимовага кайненеси тыл  кызматкери М.Фионова каза болгондо колдоо
23 Буйрук 02.04.2019 133 3000 701 Р.Мырзаматова жалгыз бой, операцияга  колдоо
24 Буйрук 02.04.2019 136 10000 701 Мергенчи  Дилмурат уулу Миркыязга элге  кошкон  салымы учун колдоо
25 Буйрук 16.04.2019 171 2000 701 Б.Мырсалиева  4 баланын  энеси балдарына  куболук  алып  берууго колдоо
26 Буйрук 16.04.2019 172 5000 701 Д.Юнусовага жесир,баласы  кайтыш  болгондугуна колдоо
27 Буйрук 16.04..2019 173 6000 701 Пикнеев Валерийдарыланууга  жардам корсотууго
28 Буйрук 26.04.2019 188 5000 701 Юсупова Розанын жесир аял 4 баланын энеси уй-булосуно   колдоо
29 Буйрук 14.05.2019 213 5000 701 Т.В.Царикованын орус  диоспарасы балдар кунуно карата колдоо
30 Буйрук 14.05.2019 214 5000 701 О.Жолдошбаевдин кызы  кайтыш болгондуктан аялын дарылантууга колдоо
31 Буйрук 15.05.2019 221 3000 701 Жаштарды колдооиш-чарага  негиз
32 Буйрук 15.05.2019 222 5000 701 Л.Михайлик атасы  кайтыш  болгон колдоо
33 Буйрук 17.05.2019 225 5000 701 Т.Баназарова азык тулук жана дары  дамегине  колдоо
34 Буйрук 17.05.2019 226 5000 701 Б.Киргизова материалдык  жардам  корсотууго колдоо
35 Буйрук 24.05.2019 247 3000 701 А.Абдыганиева 2-топтогу майып Бишкек  шаарына  дарыланууга колдоо
36 Буйрук 24.05.2019 248 4000 701 Тургунбаев Турсунбай кызы 1-топтогу майып Бишкекке  дарылантууга
37 Буйрук 29.05.2019 259 2000 701 Ж.Омуралиева жалгыз бой торт баланын энеси азык тулук колдоо кв.т
38 Буйрук 29.05.2019 257 3000 701 Окмотбек уулу Б операцияга материалдык жардам колдоо
39 Буйрук 29.05.2019 262 5000 701 Д.Уманалиев Жалал-Абад шаарында дарыланууга материалдык  жардам
40 Буйрук 29.05.2019 263 5000 701 Ч.Шадыбекова дарыланууга  материалдык жардам корсотууго
41 Буйрук 03.06.2019 270 5000 701 А.Шералиев ички  опараттарынан  Бишкеке операцияга материалдык жардам корсотууго
42 Буйрук 06.06.2019 275 5000 701 Каимова А 3-топтогу майып азык-тулуктон колдооиретинде
43 Буйрук 06.06.2019 277 3000 701 У.Бузурманкулова 2-топтогу  майып дарыланууга материалдык жардам
44 Буйрук 06.06.2019 278 4000 701 А.Эшимбекова жалгыз бой эне материалдык жардам корсотууго
45 Буйрук 06.06.2019 279 4000 701 Ж.Сапаров 2-топтогу майып дарыланууга материалдык  жардам
46 Буйрук 06.06.2019 280 5000 701 Э.Сатаев Кербен Ардагерлер Кенеши торогасы каттуу  ооруп  дарыланууга  колдоо
47 Буйрук 17.06.2019 305 5000 701 Т.Фараджаев тууганы Зинин .Ю каза  болгонго материалдык жардам
48 Буйрук 12.06.2019 299 1500 701 уй-жайы жок ,батирде жашайт  материалдык жардам корсотуу
49 Буйрук 12.06.2019 298 5000 701 Д.Тойчубаева 1-тайпадагы  кайнежесине балдарына  материалдык  жардам корсотуу
50 Буйрук 19.06.2019 315 5000 701 Н.Абылкасымов Республикалык ооруканага текшерилууго мат.к жардам
51 Буйрук 06.06.2019 279 4000 701 Ж.Сапаров 2-топтогу майып дарыланууга материалдык  жардам
52 Буйрук 06.06.2019 280 5000 701 Э.Сатаев Кербен Ардагерлер Кенеши торогасы каттуу  ооруп  дарыланууга  колдоо
53 Буйрук 17.06.2019 305 5000 701 Т.Фараджаев тууганы Зинин .Ю каза  болгонго материалдык жардам
54 Буйрук 12.06.2019 299 1500 701 Т.Урусов  уй-жайы жок ,батирде жашайт  материалдык жардам корсотуу
55 Буйрук 12.06.2019 298 3000 701 Д.Тойчубаева 1-тайпадагы  кайнежесине балдарына  материалдык  жардам корсотуу
56 Буйрук 19.06.2019 315 3000 701 Н.Абылкасымов Республикалык ооруканага текшерилууго мат.к жардам
57 Буйрук 01.07.2019 340 5000 701 А.Шайбекова онкологиялык  оору дарыланууга материалдык жардам корсотуу
58 Буйрук 04.07.2019 344 2000 701 А.Джалилов 2-тайпадагы  майып Ош шаарына  барып  дарылануу  учун колдоо
59 Буйрук 04.07.2019 345 5000 701 А.Шарипова 2-тайпадагы майып турмуш шарты оор ДМЧ колдоо иретинде
60 Буйрук 04.07.2019 346 5000 701 М.Атамкулова Бишкек шаарына  дарыланууга материалдык жардам
61 Буйрук 08.07.2019 350 4000 701 К.Ашыров 90 жашта Улгайган адамдарды колдоо  иретинде материалдык жардам
62 Буйрук 12.07.2019 361 5000 701 Ш.Саидова онкологиялык оору дары  дармегине материалдык  жардам корсотуу
63 Буйрук 12.07.2019 362 5000 701 Ч.Шадыбекова дарыланууга  материалдык жардам корсотууго
64 Буйрук 23.07.2019 378 5000 701 Кайрымдуулук акциясы А.Калбаевдин тоголок  жетим балдарга материалдык жардам
65 Буйрук 02.08.2019 394 5000 701 Ходжабекова Нурзада 3 эм Баатыр  эне баласын дарылантууга  материалдык жардам
66 Буйрук 02.08.2019 397 5000 701 Сатыбалдиева  Тургунтилла  Бишкек  шаарына  дарыланып  келууго материалдык жардам
67 Буйрук 02.08.2019 396 5000 701 Нарматова  Раякан   Бишкек  шаарына  дарыланууга  материалдык  жардамкорсотууго
68 буйрук 02.08.2019 398 5000 701 Аманова Жанарга Бишкек шаарына дарыланууга  материалдык жардам
69 буйрук 05.08.2019 399 5000 701 Орунбаева  Мария журок  ооруусу  менен  ооруп  Бишкек  шаарына  дарыланууга  материалдык  жардам корсотууго
70 буйрук 05.08.2019 402 7000 701 шайырапалар Республикалык кароо сынакка  катышууга материалдык  жардам корсотууго
71 буйрук 05.08.2019 403 7000 701 шайырапалар Республикалык кароо сынакка  катышууга материалдык  жардам корсотууго
72 буйрук 13.08.2019 414 5000 701 Э.Камчыбеков 1-тайпадагы  майып сарай салууга материалдык жардам корсотуу
73 буйрук 13.08.2019 415 3000 701 Н.Трофимова жалгыз бой оорукчан  дарыланууга  материалдык жардам  корсотууго
74 буйрук 15.08.2019 417 10000 701 Ш.Умбеталиев жубайы  каза  болгонго  материалдык  жардам  корсотууго
75 буйрук 13.08.2019 416 2000 701 Калбаев  Самарбек Кургак учук Бишкек шаарына дарыланууга материалдык  жардам
76 Буйрук 13.08.2019 416 2000 701 Айтикеева Бактыгул баласы Н.Урматбеков кургак учук Бишкек шаарына дарыланууга  материалдык жардам
77 Буйрук 16.08.2019 421 10000 701 атасы  каза  болгонго   материалдык жардам корсотуу (мэриянын кызматкери маркум (Р.Темиров)
78 Буйрук 20.08.2019 424 3000 701 М.Джуманова майып жалгыз  бой ТОК уй-було ден соолугуна материалдык  колдоо корсотуу
79 Буйрук 20.08.2019 460 3300 701 Урусалы  к Уулкан кургак  учук колдоо
80 Буйрук 20.09.2019 460 3800 701 Кургак учук Садырова Мавлюда материалдык  колдоо  корсотууго
81 Буйрук 20.09.2019 464 5000 701 К.Омуралиев Бишкек  шаарына дарылануусуна  материалдык  жардам корсотуу.
82 Буйрук 23.09.2019 466 3000 701 А.Айткуловага Бишкек шаарында  дарылануусуна  материалдык колдоо  корстоуу 
83 Буйрук 24.09.2019 467 4000 701 Ноокен р/а майптар спартакиядага катышууга Э.Токобаевге  сапар  чыгымдарын колдоо
84 Буйрук 24.09.2019 467 4000 701 Э.Камчыбеков 1-тайпадагы  майып Ноокен р/а майыптар спартакиядагы  катышууга сапар чыгымдарына материалдык  колдоо
85 Буйрук 25.09.2019 473 3000   Уметов  Абдрасул Бишкек  шаарына  дарыланууга материалдык жардам  корсотууго
86 Буйрук 25.09.2019 474 3000   Р.Мамажанов Бишкек  шаарына дарыланууга материалдык жардам корсотууго
87 Буйрук 25.09.2019 475 5000   С.Ашырова Бишкек  шаарына  дарыланууга  жана азык тулуктон материалдык жардам корсотууго
88 Буйрук 09.10.2019 487 1500   Исматулаев Абдуллажан 2-топтогу  майып дарыланууга колдоо  материалдык  жардам  корсотуу
89 буйрук 09.10.2019 490 3000   Р.Тыныбековага ТОК материалдык  жактан  материалдык  жардам корсотуу
90 буйрук 11.10.2019 491 2000   А.Тенирбердиевге дарылануусуна  материалдык  жардам корсотууго
91 буйрук 13.10.2019 492 3000   А.Апсаматовдун  карындашы 1-тайпадагы  майып З.Апсаматовага дары  дармегине  материалдык жардам  корсотууго
92 Буйрук 21.10.2019 503 1500   Ниязбекова  Бурмакан 2-топтогу  майып дарылануусуна жана  азык  тулуктон материалдык  колдоо
93 Буйрук 23.10.2019 505 1500   Турдалиева  Асылкан дарылануусуна  материалдык  жардам корсотууго
94 Буйрук 23.10.2019 504 1500   Матибаева  Сагынбу коп  балалуу дарылануусуна  жан  азык тулуктон  материалдык  жардам корсотууго
95 Буйрук 30.10.2019 522 1500   Керимбаева  Сапаргул жалгыз бой оор  турмуш, Бишкек дарыланууга колдоо материалдык  жардам корсотуу
96 Буйрук 31.10.2019 526 2000   Кочкоров  Талипжан майып жалгыз бой  турмуш шарты оор материалдык  жардам корсотууго
97 Буйрук 31.10.2019 527 5000   А.Турсунбаев ашкана  мал сарайы  куйуп  кеткен кышка карата  чатырын жабууга  мат.жардам
98 Буйрук 31.10.2019 529 2000   Дуйшебаева Г    уч тоголок  жетим балдарга азык тулуктон материалдык  жардам корсотууго
99 Буйрук 14.11.2019 554 4000   Алишеров  Уларбек Бишкек  шаарына  дарыланууга материалдык  жардам корсотууго
100 Буйрук 20.11.2019 566 5000   Турдубаев  Абдылданын Бишкек  шаарына  дарыланууга  материалдык  жардам корсотууго
101 буйрук 09.12.2019 599 12100   М.Шабданов уйу куйуп кеткен материалдык  жардам корсотууго
102 Буйрук 11.12.2019 604 4800   ДМЧ Э.Токобаев,А.Урсуналы у,А.Рахимбекова, Э.Арстанбекова Кош жылдыз кароо сыннакка жол  чыгымдарына материалдык  колдоо
103 Буйрук 11.12.2019 605 6000   М.Токтоболотов  атындагы билим  беруу борборуна  кошумча блм  салууга материалдык  жардам корсотуу
104 Буйрук 11.12.2019 606 1500   Ж.Осмоналиевага азык  тулуктон  жана  дары  дармегине материалдык  жардам корсотууго
105 буйрук 19.12.2019 625 1500   З.Апсаматовага жалгыз бой эне  материалдык  жардам корсотууго
  Бардыгы :     416400    

Кербен шаардык Кенешинин жооптуу катчысы Д.Алиев

Тиркеме-4

Кербен шаардык Кенешинин 2020-жылдын 5-мартындагы № 22/2 токтому менен бекитилген

2019-жылга Кербен шаарынын атайын каражатынын киреше болугунун аткарылышы

Берене лер Беренелердин  аталышы  2018-жылга факт 2019-жылга такталган  план 2019-жылга 12 айга аткарылганы Пландын аткарылышы Осуу темпи
          ( % ) ( +, – )  
  Атайын каражат            
14232400 Балдар бакчаларынын ата-энелер 5 262,4  6 315,0  5 475,2  86,7  -839,8  104,0 
14238900 Базардан  алынуучу  жыйым 120,0  120,0  135,0  112,5  15,0  112,5 
14238900 Рекламалык  шит 92,7  30,0  85,0  283,3  55,0  91,7 
14238900 Ар турдуу жыйымдар  жана келип тушуулор 226,4  256,0  382,3  149,3  126,3  168,9 
14238900 Техникалардан  услуга 85,8  19,0  45,0  236,8  26,0  52,4 
  Атайын каражаттан бюджетке алуу   -257,6  #ДЕЛ/0! -257,6  #ДЕЛ/0!
  Жалпы  атайын  каражат  эсеби 5787,3 6740,0 5864,9 87,0  -875,1  101,3 

Кербен шаардык Кенешинин жооптуу катчысы Д.Алиев

Тиркеме-5

Кербен шаардык Кенешинин 2020-жылдын 5-мартындагы № 22/2 токтому менен бекитилген

2019-жылга Кербен шаарынын атайын каражатынын 12 айга карата чыгаша болугунун аткарылышы

к/№ Беренелер Аталышы 2019-жылга бекитилген план 2019-жылга такталган план Кассалык аткарыл ганы  Фактылык аткарыл ганы  Айырмасы %
               +  –  
1 2215 Башка кызмат корсотуулор 538,0 667,3 634,0 634,0     95,0
2 2721 Калкты социалдык  камсыздоо 40,0 38,0 38,0     95,0
    Жыйынтыгы 538,0 707,3 672,0 672,0 0,0 0,0 95,0
    709-Балдар бакчасы            
к/№ Беренелер Аталышы 2019-жылга бекитилген план 2019-жылга такталган план Кассалык аткарыл ганы  Фактылык аткарыл ганы  Айырмасы %
               +  –  
1 2218 Тамак-аш азыктарын алуу 6202,0 6578,7 5293,6 5293,6     80,5
    Жыйынтыгы 6202,0 6578,7 5293,6 5293,6 0,0 0,0 80,5
    701-709-Жалпысы            
к/№ Беренелер Аталышы 2019-жылга бекитилген план 2019-жылга такталган план Кассалык аткарыл ганы  Фактылык аткарыл ганы  Айырмасы %
               +  –  
1 2215 Башка кызмат корсотуулор 538,0 667,3 634,0 634,0     95,0
2 2218 Тамак-аш азыктарын алуу 6202,0 6578,7 5293,6 5293,6     80,5
3 2721 Калкка социалдык толомдор 0,0 40,0 38,0 38,0     95,0
    Жыйынтыгы 6740,0 7286,0 5965,6 5965,6 0,0   81,9

Кербен шаардык Кенешинин жооптуу катчысы Д.Алиев

Админ
Автору Админ March 30, 2020 15:52